The Software WEBSITE TERMS OF USE IMPORTANT – VUI LÒNG ĐỌC KỸ

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web (trang web) trong đó bạn tìm thấy liên kết đến các Điều khoản Sử dụng này (trang web). Trang web là một tài sản Internet của TheSoftware. (đề cập đến tập hợp như là TheSoftware, chúng tôi và chúng tôi). Bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng trang web TheSoftware này (Điều khoản Sử dụng này), toàn bộ, khi bạn: (a) truy cập vào Trang web; (b) đăng ký nhận tin tức hoặc đăng ký vào danh sách gửi thư hoặc yêu cầu thông tin qua Trang web (Dịch vụ Đăng ký); (c) đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi, cuộc thi và/hoặc raffle được TheSoftware cung cấp từ thời gian này đến thời gian khác (mỗi cuộc thi); (d) tham gia hoặc cố gắng tham gia chương trình liên kết hoặc tổ chức thành viên khác được giới thiệu trên Trang web (Dịch vụ thành viên); và/hoặc (e) đặt hàng sản phẩm và/hoặc dịch vụ thông qua Trang web (dịch vụ của Người bán, cùng với Dịch vụ Đăng ký và Dịch vụ thành viên, các Dịch vụ). Chính sách Bảo mật của TheSoftware (Chính sách Bảo mật), các Quy tắc Cuộc thi Chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, các Hiệp định Mua hàng của TheSoftware (Hiệp định Mua hàng), các Hiệp định Thành viên của TheSoftware (Hiệp định thành viên), cũng như bất kỳ quy tắc vận hành, chính sách, lịch giá và các điều khoản bổ sung và tài liệu liên quan khác có thể được công bố từ thời gian này đến thời gian khác, được mệnh danh tại đây (toàn bộ, các hiệp định). Vui lòng xem xét các điều khoản toàn bộ của Hiệp định cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với Hiệp định trong đầy đủ, bạn không được ủy quyền sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web bằng bất kỳ cách nào.

TheSoftware CẤM CỤ THỂ QUYỀN TRUY CẬP VÀO TRANG WEB VÀ/ hoặc DỊCH VỤ BẤT KỲ NGƯỜI NÀO ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, KHI ĐƯỢC SỬA ĐỔI (COPPA). TheSoftware BẢO LƯU QUYỀN TRUY CẬP DỊCH VỤ VÀ/ HOẶC TRANG WEB ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO, THEO SỰ LỰA CHỌN DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA HỌ.

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA HIỆP ĐỊNH

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được trình bày trong Hiệp định liên quan đến việc sử dụng Trang web. Hiệp định này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận duy nhất giữa bạn và TheSoftware liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các hiệp định trước hoặc đương thời, đại diện, bảo đảm và/hoặc hiểu biết liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Hiệp định từ thời gian này đến thời gian khác theo sự lựa chọn duy nhất của chúng tôi, mà không thông báo cụ thể cho bạn. Hiệp định mới nhất sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem xét Hiệp định trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hiệp định có hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo luật pháp áp dụng. Trang web và Dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi. Nếu bạn chưa đủ tuổi mười tám (18) tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ đăng ký

Dựa trên các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng, bằng cách đăng ký trên Trang web và nhận sự chấp thuận từ TheSoftware, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được Dịch vụ Đăng ký với mức phí hoặc không mất phí. Dịch vụ Đăng ký sẽ cung cấp nội dung e-mail, văn bản và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung Đăng ký”) liên quan đến tiếp thị trực tuyến được cung cấp bởi TheSoftware và đối tác bên thứ ba của nó (“Nhà cung cấp thứ ba”). Nếu bạn muốn ngừng nhận Nội dung Đăng ký, chỉ cần gửi email cho chúng tôi tại [email protected]. Nội dung Đăng ký chứa nhận xét, quan điểm và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp bởi TheSoftware và Nhà cung cấp thứ ba, và không nhất thiết phải tin tưởng vào đó. Hãy cẩn thận, sử dụng lý thuyết và an toàn khi sử dụng Nội dung Đăng ký và/hoặc Dịch vụ Đăng ký. Bạn đồng ý rằng TheSoftware không có bất kỳ nghĩa vụ và không chịu bất kỳ trách nhiệm với bạn liên quan đến bất kỳ Nội dung Đăng ký nào. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng Nội dung Đăng ký có sẵn liên quan đến Dịch vụ Đăng ký là chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào đối với khả năng của bạn để sử dụng Dịch vụ Đăng ký và/hoặc Nội dung Đăng ký. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm đối với bạn, bất kỳ người dùng cuối nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, đối với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ Dịch vụ Đăng ký nào.

Dịch vụ thành viên

Dựa trên các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng và Hợp đồng thành viên, bằng cách đăng ký trên Trang web, đồng ý với Hợp đồng thành viên và nhận sự chấp thuận từ TheSoftware, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được thành viên trong một trong các chương trình thành viên khác nhau mà MTS Advertise OU cung cấp. Để có một bản hợp đồng thành viên, vui lòng truy cập trang web của chương trình thành viên cụ thể. Các chương trình thành viên của TheSoftware sẽ cho phép bạn truy cập vào nội dung, văn bản và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung thành viên” và kèm theo Nội dung Đăng ký, “Nội dung”) do TheSoftware và một số nhà cung cấp thứ ba nhất định cung cấp, nhằm hỗ trợ các thành viên trong các dự án tiếp thị trực tuyến của họ. Nội dung thành viên chứa nhận xét, quan điểm và các tài liệu khác được cung cấp bởi các nhà cung cấp thứ ba của TheSoftware, và không nhất thiết phải tin tưởng vào đó. Hãy cẩn thận, sử dụng lý thuyết và an toàn khi sử dụng Nội dung Thành viên và/hoặc Dịch vụ thành viên. Bạn đồng ý rằng TheSoftware không có bất kỳ nghĩa vụ và không chịu bất kỳ trách nhiệm với bạn liên quan đến bất kỳ Nội dung thành viên nào. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng Nội dung thành viên có sẵn liên quan đến Dịch vụ thành viên là chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào đối với khả năng của bạn để sử dụng Dịch vụ thành viên và/hoặc Nội dung thành viên. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm đối với bạn, bất kỳ người dùng cuối nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, đối với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ Dịch vụ thành viên nào.

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn tất các biểu mẫu đặt hàng mua hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trưng bày trên Trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc phân phối của những mặt hàng đó. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả về các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào đối với khả năng của bạn để nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào với người bán hàng, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web.

Chung

Thông tin mà bạn phải cung cấp khi đăng ký dịch vụ có thể bao gồm, không giới hạn, một phần hoặc toàn bộ các thông tin sau đây: (a) tên đầy đủ của bạn; (b) tên công ty; (c) địa chỉ email; (d) địa chỉ thư (và địa chỉ thanh toán nếu khác); (e) số điện thoại nhà; (f) số điện thoại công việc; (g) số máy fax; (h) thông tin thẻ tín dụng; và/hoặc (i) bất kỳ thông tin nào được yêu cầu trên mẫu đăng ký áp dụng (“Dữ liệu Đăng ký Dịch vụ”). Bạn đồng ý cung cấp cho dữ liệu đăng ký dịch vụ đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Dịch vụ nào nếu xác định, theo quyết định duy nhất và độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Dịch vụ mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất cứ lúc nào theo quyết định duy nhất của nó.

Trừ khi được chỉ định rõ ràng khác, bất kỳ ưu đãi(s) tương lai nào được cung cấp cho bạn trên Trang web nhằm bổ sung hoặc cải thiện các tính năng hiện tại của Trang web đều phải tuân thủ Thỏa thuận. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm bất kỳ dạng nào đối với khả năng của bạn trong việc sử dụng và/hoặc đủ điều kiện cho dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ việc sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi nào khác do TheSoftware và/hoặc bất kỳ Bên cung cấp bên thứ ba nào của nó cung cấp. Nếu MTS Advertise OU chấm dứt Thỏa thuận và/hoặc bất kỳ Dịch vụ nào vì bất kỳ lý do nào, MTS Advertise OU không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc từ chối sử dụng Trang web là quyền và biện pháp duy nhất của bạn đối với bất kỳ tranh chấp nào mà bạn có thể có với TheSoftware.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware cung cấp quà tặng khuyến mãi và các giải thưởng khác thông qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật liên quan đến biểu mẫu đăng ký Cuộc thi tương ứng và đồng ý tuân thủ Quy tắc Cuộc thi chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành giải thưởng khuyến mãi được cung cấp thông qua từng Cuộc thi. Để tham gia vào các Cuộc thi được trưng bày trên Trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu Đăng ký Cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào thỏa thuận, dựa trên quyết định duy nhất và độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc bất chấp. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất cứ lúc nào, theo quyền và quyết định duy nhất của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là một người dùng của Website, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Website, Nội dung và các tài liệu liên quan theo thỏa thuận. Phần mềm này có thể chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Website và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Không một phần nào của Website, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được tái sản xuất dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ khí. Bạn không được phép sử dụng, sao chép, bắt chước, nhân bản, cho thuê, cho thuê lại, bán, sửa đổi, dịch ngược, tháo dỡ, phân tích ngược hoặc chuyển nhượng Website, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc một phần nào đó của chúng. Phần mềm này giữ lại bất kỳ quyền nào không được trực tiếp cấp cho trong Thỏa thuận. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Website. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây áp lực không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng Website, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG TƯ

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, sự biên tập, chuyển đổi từ từ tính, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ) có liên quan. Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Việc thu thập hệ thống các tài liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức trích xuất dữ liệu nào khác để tạo hoặc biên mục, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tập hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các vật liệu khác được xem tại hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ bởi TheSoftware không thành lập sự từ bỏ bất kỳ quyền nào liên quan đến thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và biểu trưng TheSoftware, cùng với tất cả đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu thích hợp là nghiêm cấm.

CẤM TẠI KẾT NỐI WEBSITE, CATHÉP THƯƠNG HIỆU, “PHẦN MỞ KHUNG” VÀ/ HOẶC THAM CHIẾU TỚI WEBSITE

Trừ khi được TheSoftware cho phép rõ ràng, không ai được phép tạo liên kết tới Website, hoặc một phần của Website (bao gồm, nhưng không giới hạn, các logo, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền), tới trang web hoặc địa điểm trực tuyến của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, “phần mở khung” Website và/hoặc tham chiếu URL ( “URL” ) của Website trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước đó, rõ ràng và bằng văn bản từ TheSoftware đều bị cấm nghiêm cấm. Bạn đồng ý cụ thể để hợp tác với Website để loại bỏ hoặc ngừng, theo mức áp dụng, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động như vậy nào. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến điều đó.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền duy nhất trong quyền tự quyết của chúng tôi để chỉnh sửa và / hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên trang web.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

TRA WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA BẠN CÓ THỂ NHẬN TỪ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI, VÀ/ HOẶC BẤT KỲ CÁC SẢN PHẨM VÀ/ HOẶC DỊCH VỤ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG QUA WEBSITE ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN THEO “NGUYÊN TẮC THEO HIỆN TRẠNG” VÀ “NGUYÊN TẮC THEO TÌNH TRẠNG HIỆN CÓ”, VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, RÕ RÀNG VÀ NGỤ Ý, ĐỀU BỊ LOẠI TRỪ ĐẾN ĐẦY ĐỦ NHẤT THEO PHẠM VI PHÁP LUẬT ÁP DỤNG (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, VIỆC LOẠI TRỪ BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, VIỆC TRÁCH NHỆM TRÁI VỚI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ/ HOẶC SỨC KHỎE CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ). ĐẶC BIỆT, NHƯNG KHÔNG LÀ GIỚI HẠN CỦA NÓ, TheSoftware KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG: (A) WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA BẠN CÓ THỂ NHẬN TỪ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI, VÀ/ HOẶC BẤT KỲ CÁC SẢN PHẨM VÀ/ HOẶC DỊCH VỤ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG QUA WEBSITE SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (B) WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA BẠN CÓ THỂ NHẬN TỪ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI, VÀ/ HOẶC BẤT KỲ CÁC SẢN PHẨM VÀ/ HOẶC DỊCH VỤ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG QUA WEBSITE SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐÚNG HẸN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG LỖI; (C) BẠN SẼ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CHO CÁC CUỘC THI VÀ/ HOẶC DỊCH VỤ; HOẶC (D) KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA BẠN CÓ THỂ NHẬN TỪ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI, VÀ/ HOẶC BẤT KỲ CÁC SẢN PHẨM VÀ/ HOẶC DỊCH VỤ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG QUA WEBSITE SẼ CHÍNH XÁC VÀ ĐÁNG TIN CẬY. WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA BẠN CÓ THỂ NHẬN TỪ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI, VÀ/ HOẶC BẤT KỲ CÁC SẢN PHẨM VÀ/ HOẶC DỊCH VỤ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG QUA WEBSITE CÓ THỂ CHỨA LỖI, SAI LẦM, VẤN ĐỀ HOẶC GIỚI HẠN KHÁC. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CÓ SẴN CỦA KẾT NỐI INTERNET CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, CÓ THỂ MANG TÍNH QUYẾT ĐỊNH, DỰA TRÊN LỜI NÓI HOẶC VIẾT, BẠN ĐẠT ĐƯỢC TỪ TheSoftware, BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO HOẶC KHÁC, QUA WAYA WEBSITE, SẼ TẠO RA BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG THỎA THUẬN.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DO VIỆC TẢI XUỐNG GÂY RA

Người truy cập tải thông tin từ Trang web này theo nguyện vọng cá nhân và tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng việc tải xuống đó không chứa các mã máy tính gây hại bao gồm, nhưng không giới hạn, các loại virus và sâu máy tính.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BẠN RÕ RÀNG HIỀU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TheSoftware SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, BUÔNG LỞ, VÀ/ HOẶC THIỆT HẠI MẪU MỤC BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở MẤY THIỆT HẠI CHO MẤT LỢI NHUẬN, UY TÍN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI VẬT CHẤT KHÁC (NGAY CẢ KHI TheSoftware ĐÃ ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI NHƯ VẬY), ĐẾN PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT PHÁP CHO: (A) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA MÀ BẠN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ/ DỊCH VỤ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO QUA WEBSITE; (B) KỲ THIẾT HẠI LÀ CHI PHÍ MUA HÀNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ DO BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ/ HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC MUA HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ, HOẶC GIAO DỊCH MỞ QUA WEBSITE; (C) VIỆC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CUỘC THI, DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TỪ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC BẤT KỲ TỪ CHỐI SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA SAU ĐÓ; (D) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀ/ HOẶC SỬA ĐỔI DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ CỦA BẠN; VÀ (E) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA MÀ BẠN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ/ DỊCH VỤ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO QUA WEBSITE. GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CƠ HỘI HÀNH ĐỘNG, TỔNG SỐ BAO GỒM CẢ VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO HÀNH, SAI SÓT, TRÁCH NHIỆM NỐI CHẶT, ĐẠI DIỆN KHÔNG ĐÚNG VỚI SỰ NÓI DỐI VÀ TẤT CẢ CÁC TỘI DANH KHÁC. BẠN ĐỒNG Ý THẢ TheSoftware VÀ TẤT CẢ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA TheSoftware KHỎI MỌI NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ YÊU CẦU VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN ĐƯỢC NÊU TRÊN. NẾU LUẬT PHÁP ÁP DỤNG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN NHƯ VẬY, TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA CỦA TheSoftware ĐỐI VỚI BẠN TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ LÀ NĂM TRĂM ĐÔ LA ($500.00). VIỆC LÀM THIỆT HẠI ĐƯỢC ĐẶT TRƯỚC ĐÂY LÀ MỘT YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ ĐÀM PHÁN GIỮA BẠN VÀ TheSoftware. VIỆC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA MÀ BẠN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ/ DỊCH VỤ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO QUA WEBSITE SẼ KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN MÀ KHÔNG CÓ NHỮNG GIỚI HẠN NHƯ VẬY.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ TheSoftware, mỗi trong số cha mẹ, công ty con và liên kết của họ, và mỗi thành viên, sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và / hoặc đối tác khác, không gây thiệt hại cho bất kỳ và tất cả các yêu cầu, chi phí (bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý), thiệt hại, vụ kiện, chi phí, yêu cầu và / hoặc phán quyết bất cứ điều gì do bên thứ ba nào đó phát sinh do hoặc liên quan đến: (a) việc sử dụng của bạn trên Trang web, Dịch vụ, Nội dung và / hoặc tham gia vào bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận; và / hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của cá nhân / hoặc thực thể khác. Các quy định trong đoạn này được thiết lập vì lợi ích của TheSoftware, mỗi trong số cha mẹ, công ty con và / hoặc liên kết của họ, và mỗi sĩ quan, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, nhà cấp phép, nhà cung cấp và / hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và thực thể này đều có quyền khẳng định và thực thi những quy định này trực tiếp đối với bạn thay mặt chính mình.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn thông tin khác trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn đến những trang web và/hoặc nguồn thông tin do Nhà cung cấp Bên thứ ba sở hữu và điều hành. Do TheSoftware không có khả năng kiểm soát những trang web và/hoặc nguồn thông tin bên thứ ba này, vì vậy bạn tại đây xác nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của những trang web và/hoặc nguồn thông tin bên thứ ba này. Hơn nữa, TheSoftware không bảo trợ, và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc vật liệu khác tại hoặc có sẵn từ những trang web hoặc nguồn thông tin bên thứ ba này, hoặc với bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN KHÁCH GHÉ THĂM

Việc sử dụng Trang web, và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn đưa ra thông qua hoặc liên quan đến Trang web, đều phải tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng Trang web của bạn, và bất kỳ thông tin cá nhân khác nào bạn cung cấp, theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Đây.

Mọi hành vi cố ý gây hại, phá hoại, can thiệp, tàn phá hoặc gây trở ngại cho hoạt động của Trang web từ bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, đều là vi phạm luật hình sự và dân sự. TheSoftware sẽ bằng mọi cách tiến hành các biện pháp pháp lí và công lí nhằm xử lý bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nêu trên tới mức tối đa cho phép theo pháp luật và công bằng.

LỰA CHỌN VỀ LUẬT PHÁP/ĐỊA ĐIỂM

Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Hiệp định này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Estonia (không áp dụng nguyên tắc xung đột luật pháp). Mọi phần thưởng được ban bố sẽ cuối cùng và quyết định cho các bên và một bản án liên quan đến nó có thể được lập ở tòa án có thẩm quyền. Không có điều gì ở đây sẽ được hiểu là ngăn cản bất kỳ bên nào khỏi việc tìm kiếm biện pháp ngăn chặn để bảo vệ quyền của mình trong khi chờ kết quả trong trọng tài. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra, tham gia hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện tập thể nào liên quan đến bất kỳ yêu sách, tranh chấp hoặc tranh cãi nào bạn có thể có đối với TheSoftware và mỗi đại diện pháp lý của họ, cùng với các công ty liên kết, công ty con, công ty mẹ, các cơ quan và các thành viên, sĩ quan, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ. Bạn đồng ý cho phép án phạt để dừng vụ kiện như vậy hoặc gỡ bỏ bạn khỏi tư cách là một bên tham gia trong vụ kiện. Bạn đồng ý trả các chi phí luật sư và chi phí tòa án mà TheSoftware phải chi trả để đạt được biện pháp ngăn chặn đó. Hiệp định này không có ý nghĩa là từ bỏ bất kỳ quyền lợi và biện pháp nào của bạn để theo đuổi yêu sách cá nhân mà không phải là một vụ kiện tập thể trong trọng tài ràng buộc như đã nêu ở trên. Điều khoản này ngăn bạn khỏi việc đưa ra, tham gia hoặc tham gia vào các vụ kiện tập thể là một thỏa thuận độc lập. Nếu một phần của Hiệp định bị coi là không hợp lệ hoặc không thực thi được, phần đó sẽ được diễn giải phù hợp với pháp luật hiện hành và các phần còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực toàn bộ.