Is-Softwer WEBSITE TERMS OF USE IMPORTANT – JKUNETA JWASAL

Grazzi talli żżur il-websajt (il-Website) li tbat il-link lejn dawn il-Termini ta’ Użu (il-Website). Il-Website huwa propjeta’ tal-internet tas-Softwer. (imsejħa kollettivament bħala tas-Softwer, aħna u aħna). Tintlagħab milli ssir imħażżna minn dawn it-Termini ta’ Użu tas-Softwer tal-Website (il-Termini ta’ Użu), kollha tagħhom, meta: (a) taqsam għal il-Website; (b) tissottometti għal newsletter jew tissuġġetti għal lista ta’ posta jew tagħti informazzjoni permezz ta’ din il-Website (Servizzi ta’ Sottomissjoni); (c) tissejjaħ, jew tipprova tissejjaħ, programm ta ‘affiljazzjoni jew organizzazzjoni ta’ membru l-oħra li tiddaħħal fil-Website (Servizzi tal-Membri); u / jew (e) tordna prodott u / jew servizz permezz ta’ din il-Website (Servizzi tal-Fornitur, u flimkien mas-Servizzi ta ‘Sottomissjoni u Servizzi tal-Membri, is-Servizzi). It-Politika tal-Privatezza tas-Softwer (Politika Tal-Privatezza), ir-Regoli tal-Kontest uffiċjali applikabbli lil kull Kontest, TheSoftware Purchase Agreement(s) (TheSoftware Purchase Agreement), TheSoftware Membership Agreement(s) ( TheSoftware Membership Agreement), kif ukoll xi regoli ta ‘operazzjoni, politiki, skemi ta’ prezz u termini u kunfidenzi supplementari jew dokumenti oħrajn li jistgħu jiġu mpubblikati minn żmien għal żmien, huma definitament inkorporati hawnhekk permezz ta ‘riferenza (kolettivament, il- Kunsensu ). Jekk jogħġbok ikkuntattja l-termini sħiħa tal-Agreement bi sħiħ. Jekk ma taqbilx mal-Agreement kollha, m’għandekx awtorità li tuża s-Servizzi u / jew il-Website b’xi mod jew for

It-Softwer JIKKONĻUDI ESPLIĊITAMENT għax-XKUPPA MILL-ACCESS LA’ L-WEBSITE U / JEW L-GĦALDIJA TA ‘SERVIZZI BI EXKLUŻJON GĦALLANQAS INDIVIDWAL LI QED JITQIES B’LI COPPA TAL-PRIVATEZZA TA ‘SIT 1998, BHALA MODIFICATA (COPPA). It-Softwer JIŻPETTA L-Dritt li TIRREFJA GĦALL-AXXS GĦAS-SERVIZZI U / JEW L-WEBSITE GĦAL KULL INDIVIDWAL, FIL-KUNSORJU TAGĦHA U ESKLUŻIVMENT.

SKOPI U MODIFIKAZZJONI TAL-AGREEMENT

Taqbel mal-termini u l-kundizzjonijiet imnissla fil-Kunsensu dwar l-użu tal-Website. L-Agreement jikkonstitwixxi l-kitba sħiħa u biss bejn inti u tas-Softwer dwar l-użu tal-Website u jiswew kull reġistrazzjoni jew intiżizzjoni preċedenti jew tan-nofsha maħsuba ma ‘l-Użanza tal-Website. Aħna nistgħu nil-modifika l-Agreement minn żmien għal żmien bl-għażla tagħna biss, mingħajr avviż speċifiku għalik. L-Agreement aktar riċenti se jiġu mpostati fuq il-Website, u għandek tikkuntrolla l-Agreement qabel tuża l-Website. B’l-użu kontinwu ta ‘l-Website u / jew is-Servizzi, għandek qed tiddikjara biex tkun konformi mar-regoli u l-kundizzjonijiet kollha konklużi fil-Kunsensu fis-sħiħ fi żmien dik. Għalhekk, għandek iċċekkja regolarment din il-paġna għal aġġornamenti u / jew bidliet.

JISPIĊĊAW

Il-Website u s-Servizzi huma disponibbli biss lill-individwi li jistgħu jimlew kontrakti legali ta ‘liġi applikabbli. Il-Website u s-Servizzi ma humiex meħtieġa biex jintużaw minn individwi taħt l-età ta ‘dsata (18). Jekk int taħt l-età ta’ dsata (18), m’għandekx permess li tuża u / jew tixtri l-Website u / jew is-Servizzi.

DESKRIZZJONI TA’ S-SERVIZZI

Servizzi tas-Subskrijazzjoni

Skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Akkord, billi tirreġistra fuq is-Sit u tikseb l-approvazzjoni mill-TheSoftware, inti tista’ tagħti, jew tipprova tagħti, għall-prezz jew mingħajr taxxa, is-Servizzi tas-Subskrijazzjoni. Is-Servizzi tas-Subskrijazzjoni jipprovdu kontenut ta’ email, test u materjali oħra (“Kontenut tas-Subskrijazzjoni”) rilevanti għal marketing online forniti mill-TheSoftware u l-partners tar-Raba Parti (“Provvedituri tar-Raba Parti”). Jekk tixtieq tiskanta r-riċeviment tal-Kontenut tas-Subskrijazzjoni, ċempel biss email lejn [email protected]. Il-Kontenut tas-Subskrijazzjoni jinkludi kommenti, opinjonijiet u/ jew materjali oħra li huma provduti mill-TheSoftware u Provvedituri tar-Raba Parti, u ma għandux bżonn ta’ konfidennza. Uża kawża, sensu komuni u sigurtà meta tuża l-Kontenut tas-Subskrijazzjoni u/ is-Servizzi tas-Subskrijazzjoni. Inti tikkonsenti li TheSoftware ma jkunx obbligat u ma jinħallasx aħjar għall-ebda riċerka ta’ Kontenut tas-Subskrijazzjoni hekk. TheSoftware ma jirrapreżenta jew jimwarrabx li l-Kontenut tas-Subskrijazzjoni disponibbli f’kunnessjoni ma’ is-Servizzi tas-Subskrijazzjoni huwa korrett, komplut u minn apropri. Inti taqa’ u tikkonvinċi li TheSoftware mhuwiex responsabbli jew leħen f’xi mod għal inabbiltà tiegħek li tuża s-Servizzi tas-Subskrijazzjoni u/ il-Kontenut tas-Subskrijazzjoni. Inti taqa’ u tikkonvinċi li TheSoftware ma jkollhiex leħen lejnok, eżattura u ħadd it-tielet parti, għal kwalunkwe kuntrattazzjoni ma’ xi wieħed dikjarata billi tuża s-Servizzi tas-Subskrijazzjoni.

Servizzi tal-Membri

Skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Akkord u l-Akkord tal-Membri, billi tirreġistra fuq is-Sit, taqbel mal-Akkord tal-Membri u tikseb l-approvazzjoni mill-TheSoftware, inti tista’ tagħti, jew tipprova tagħti, għall-prezz jew mingħajr taxxa, Membru f’wieħed mill-programmi ta’ Membri ta’ varj nigħfu minn MTS Advertise OU. Għal kopja tal-Akkord tal-Membri, mur fuq is-sit għal l-Membru speċifiku. Il-programmi ta’ Membri tal-TheSoftware jeħluk tikkessa għal kontenut, test u materjali oħra (“Kontenut tal-Membru” u flimkien mal-Kontenut tas-Subskrijazzjoni, il-“Kontenut”) provvisti mill-TheSoftware u ċerti Provvedituri tar-Raba Parti, desinati biex issistu lill-Membri fis-sfuq tal-vents tal-maħjar online. Il-Kontenut tal-Membru jinkludi kommenti, opinjonijiet u materjali oħra li huma provduti mill-TheSoftware u provvedituri tar-raba parti, u ma għandux bżonn ta’ konfidennza. Uża kawża, sensu komuni u sigurtà meta tuża l-Kontenut tal-Membru u/ is-Servizzi tal-Membri. Inti tikkonsenti li TheSoftware ma jkunx obbligat u ma jinħallasx aħjar għall-ebda riċerka ta’ Kontenut tal-Membru hekk. TheSoftware ma jirrapreżenta jew jimwarrabx li l-Kontenut tal-Membru disponibbli f’kunnessjoni ma’ is-Servizzi tal-Membri huwa korrett, komplut u minn apropri. Inti taqa’ u tikkonvinċi li TheSoftware mhuwiex responsabbli jew leħen f’xi mod għal inabbiltà tiegħek li tuża s-Servizzi tal-Membri u/ il-Kontenut tal-Membru. Inti taqa’ u tikkonvinċi li TheSoftware ma jkollhiex leħen lejnok, wieħed mill-maħjar tal-ebda parti, għal reklamar ta’ xi natura ma’ xi wieħed tal-Servizzi tal-Membri.

Servizzi tal-Fornitur

Billi timla l-forom tal-pjanta tal-ħlas applikabbli, int tista’ tagħti, jew tipprova tagħti, xi prodotti jew/ u servizzi mingħajr taxxa minn is-Sit. Il-prodotti jew/ u servizzi magħmula disponibbli fuq is-Sit jistgħu jkollu deskrijzzjonijiet li huma provduti direttament mill-maniġers jew distributuri tar-raba parti ta’ dawn il-aħħar. TheSoftware ma jirrapreżenta jew jimwarrabx li l-deskrijzzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma korretti jew kompluti. Inti taqa’ u tikkonvinċi li TheSoftware mhuwiex responsabbli jew leħen f’xi mod għal inabbiltà t tiegħek li tuża prodotti u/ jew servizzi mill-Sit jew għal xi diskussjoni ma’ l-bejjiegħa, id-distributur tal-prodott u l-konsumatur tal-utent. Inti taqa’ u tikkonvinċi li TheSoftware ma jkollhiex leħen lejnok jew lehnek, wieħed mill-parti terza mistennija, għal reklamar ta’ xi natura ma’ xi wieħed mill-prodotti u/ jew servizzi offruti fuq is-Sit.

Ġenerali

L-informazzjoni li għandek tipprovdi fil-kunnessjoni ma’ rreġistrazzjoni għal is-Servizzi jista’ jinkludi, mingħajr limitazzjoni, xi jew kollha mill-ħinijiet li ġejjin: (a) ismek sħiħ; (b) isem tal-kumpanija; (c) indirizz tal-email; (d) indirizz tat-tabella bil-posta (u indirizz tal-billing jekk differenti); (e) numru tal-telefon tad-dar; (f) numru tal-telefon tax-xogħol; (g) numru tat-telekopju; (ħ) informazzjoni ta’ kart bil-kreditu; u/għal (i) kwalunkwe informazzjoni oħra li ssibha fit-templet ta’ r-riġistrazzjoni applikabbli (“Data tal-riġistrazzjoni is-Servizz”). Inti tħares li tipprovdi l-Data tal-riġistrazzjoni tas-Servizz ċari, korretta, attwali u kompluta. Il-Software għandu d-dritt li jimlew l-ebda Data tal-riġistrazzjoni tas-Servizz fejn jintgħarraf, fil-ġid użuw esklussiv ta’l-Software, li (i) inti qed toħroġ mill-ebda part b’mod ta’ ett; u/għal (ii) id-Dati tal-riġistrazzjoni taż-żgħażagħ li proċedew b**hara huma incompleti, fraudolenti, duplikati jew inkabuti. Il-Software jista’ jibdel il-kriterji tal-Data tal-riġistrazzjoni f’kwalunkwe ħin, fid-dixxizz ta’ l-Software wahdu bil-fara-serjeta’.

L-ewwel offerta (x’wasal) disponibbli fuq il-Website li jneħħeles/enhances (xiema jkun) aktar tard xi ħeġġa tal-mument tas-Sit ikollha tkun suġġett għall-Akkord. Inti tifhem u tikkonċorda li l-Softwer mhix responsabbli jew miftuħa fix-xejn dwar l-inabbilità tiegħek sabiex tuża u/jew toħloq kwalifikazzjoni għas-Servizzi. Inti tifhem u tikkonċorda li l-Softwer ma jseħħx responsabbli lejek jew lejn terza parti għal xi mod dwar xi modificazzjoni, sospensjoni jew diskontinwazzjoni ta’ xi Servizzi jew prodott, servizz jew promozzjoni oħra offrutta minn l-Softwer u/jew xi Kundizzjonijiet Terzi. Jekk MTS Advertise OU jintemmna l-Akkord u/jew xi Servizzi għal xi sabba, MTS Advertise OU ma tkunx responsabbli jew miftuħa lejek. Tifhem u tikkonċorda li l-refużar tat-Twaqqif huwa l-dritt u malmument talħa tiegħek b’respett lejn xi dissens li tista’ tħoss mal-Softwer.

KOMPETIZZJONIJIET

Mill-ħin għall-ieħor, TheSoftware joffri premji promozzjonali u oħra riżultati permezz tal-kuntatt ta’ Kontesti. Billi tieħu informazzjoni vera u korretta fi kunnessjoni mal-formola tal-konts applicabbli, u b’tiġdid għall-Ikkundizzjonijiet Għalliema Uffiċjali applikabbli għal kull Kontest, tista’ tidħol għall-opportunità li tirbaħ ipremja promozzjonali offruti minn kull Kontest. Biex tidħol fl-iContests marbutin mal-Websajt, għandek id-daqs sħiħa jekk timpli komplejament il-formola applikabbli tal-partitipazzjoni. Tikkonvenjja li tippjorna fatti veri, korretti, kurrenti u kompluti ta’ Data tal-Iskrizzjoni għal kull Kontest. TheSoftware għandha dritt li tirrikjed datu tal-Iskrizzjoni tat-Kontest liema huwa determinat, biss b’dikjarazzjoni esklussiva ta’ TheSoftware, li: (i) inti żżid fi trejqa ta’ xi parti tal-Akkord; u/jew (ii) il-Data tal-Iskrizzjoni tal-Kontest li pprovajt hija incompleta, fradulenta, ta’ duplikat jew inkonċeħibbli. TheSoftware jista’ jibdel il-kriterji tad-Data tal-Iskrizzjoni f’kwalunkwe żmien, b’diskrezzjoni sħiħa tiegħu.

LICENZA TA’ PERMESS

Bħala utent tal-Website, jintuża permess non-esklussiv, mhux trasferibbli, revokabbli u limitat biex taqsam u tuża l-Website, il-Kontenut u l-materjal assommat magħhom skont l-Agreement. Il-Softwer jista’ jtemm din il-licenza f’kwalunkwazi għal kwalunkwazi raġuni. Tista’ tuża l-Website u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux-kummerċjali. Ebda parti mill-Website, il-Kontenut, i-Kontesti u/ jew i-Servizzi ma jistax tintroduċi f’xi forma qatt minn sistema ta’ irrieviment tal-informazzjoni, elettronika jew meħkanika. M’għandekx tuża, tkopja, tdempla, tikklonga, talaq, bejgħ, timmodifika, titkejjel, tindirizza l-Website, il-Kontenut, i-Kontesti u/ jew i-Servizzi jew xi parti minnhom. Il-Softwer ħarsa lill-kuntratt lis-sahha għal xi ħaġa li mhix speċifikatament magħluba fl-Agreement. M’għandekx tuża xi apparat, softwer jew rutina biex tagħmil interferenza jew tipprova tagħmel interferenza mal-funzjonar leġittimu tal-Website. M’għandekx tieħu azzjoni li tagħmel libqas u tnedija b’surmuża fuq l-infrastruttura tal-Softwer. Id-dritt tiegħek li tuża l-Website, il-Kontenut, i-Kontesti u/ jew i-Servizzi mhix trasferibbli.

DIRITTI PROPRIETARI

I contenuti, l’organizzazione, la grafica, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, ai contenuti, ai concorsi e ai servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi registrati e altri diritti di proprietà (inclusi, ma non limitati a, diritti di proprietà intellettuale) applicabili. La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte vostra di qualsiasi parte del Sito Web, dei contenuti, dei concorsi e/o dei servizi è rigorosamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal Sito Web, dai contenuti, dai concorsi e/o dai servizi mediante mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisite diritti di proprietà su qualsiasi contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato o accessibile tramite il Sito Web, i contenuti, i concorsi e/o i servizi. La pubblicazione di informazioni o materiali sul Sito Web o tramite i servizi da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia ad alcun diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware e tutte le grafiche, icone e nomi di servizio associati sono marchi registrati di TheSoftware. Tutti gli altri marchi commerciali che appaiono sul Sito Web o tramite i servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso di qualsiasi marchio commerciale senza il consenso scritto espresso del proprietario pertinente è rigorosamente vietato.

HYPERLINKING GĦAL WEBSAJT, CO-BRANDING, “FRAMING” U/REFERENZJAK LIL WEBSAJT PROĦIBIT

Jekk mhux espressament awtorizzat minn TheSoftware, ħadd ma jista’ jagħmlil hyperlink għal-Websajt, jew parti minnu (inklużi, iżda mhux biss, logotti, marki, trasferimenti jew materjal kopjati), għal-websajt jew sewwieqa web tagħhom għal ebda raġuni. Aktar minn hekk, “framing” il-Websajt u/mireferenza Uniform Resource Locator (“URL”) tal-Websajt f’kwalunkwe midja kommercjali jew mhux-kommercjali bla l-permess preċedent, espress u skrit tal-TheSoftware huwa strettaħ. Inti speċifikament taċċetta li tkun kooperattiva mal-Websajt biex tneħħi jew toffri, kif jiġri, kwalunkwe kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk tindika li tkun responsabbli għal kull żieda u kawża ta’ danni marbuta ma’ dan.

MODIFIKAZZJONIJIET, ĦASSAR U MODIFIKAZZJONI

Nibqa’ nżomm il-ħatra tagħna b’diskrezzjoni sħiħa li nagħmlu modifikazzjoni jew/nu żamm tal-ebda dokumenti, informazzjoni jew kontenuti oħra li jidhru fuq is-Sit elettroniku.

KWOTAZZJAT

IL-WEBSITE, IS-SERVIZZI, KUNTATTI, KONTENUT, PRODOTTI TA’ TERZ PARTI LI TISTA’ TAGHMIL TIKKIEKIL MINN WAHDA MIL-FURNITURI TA’ TERZ PARTI TAGHNA, U/GĦALHEKK, KULL GARANZIJI, ESPLIĊITI U MIFHMUDA, HUMA MEQJUSA SEJRAIN SAL-MOD ISEM LI HUMA MHELSA L-ETJER (INKLUZ, IZDA MHUX LMEQJU GĦALL-GARANZIJI TA’ MARD, L-GĦOLI M’INGHATA TA’ PROPRJETA INTELLETTWALI UŻŻAJRAN NOSSORIZZATA TA’ UNIQA MIRA). B’MOD PARTIKOLARI, IZDA MA’ MHUX BHAL LIMITAZZJONI TA’, TheSoftware M’MIRIEX IL-WEBSITE, IS-SERVIZZI, KUNTATTI, KONTENUT, PRODOTTI TA’ TERZ PARTI LI TISTA’ TAGHMIL TIKKIEKIL MINN WAHDA MIL-FURNITURI TA’ TERZA PARTI TAGHNA, U/GĦALHEKK, KULL PRODOTTI U/SERVIZZI TA’ŻŻIEDA OHRA LI TISTA’ TAPPLIKAH MINNUEJN IL-WEBSITE TEJn ‘’impedimentijiet tiegħu; (C) TQUALIFIKAX GĦAD-DIZFUNZJONIJIET U/JOSERVIJA TA’ KOMPETIZZJONI U (D) IR-RIŻULTATI LI JISTGĦU JITTIEKLU MILLOWNA META TUŻA L-WEBSITE, IS-SERVIZZI, KUNTATTI, KONTENUT, PRODOTTI TA’ TERZA PARTI LI INTI TISTA’ TAĦDEM MINN WAHDA MIL-FURNITURI TA’ TERZ PARTI TAGHNA, U/GĦALHEKK B’RAFFORZ IRRIPURTAT. IL-WEBSITE, IS-SERVIZZI, KONTENUT, PRODOTTI TA’ TERZ PARTI LI TISTA’ TAGĦMIL, MINN WAHDA MIL-FURNITURI TA’ TERZ PARTI TAGĦNA, U/GĦALHEKK, U/SERVIZZI TA’ŻŻIEDA OHRA LI TISTA’ TAPPLIKAH MINNUEJN IL-WEBSITE JISTU JINKLUDU BUGS, ERROJI, PROBLEMI JEW LIMITAZZJONIET OĦRA. /+RSA SEJĦA jew INFORMAZZJONI, LI TKUN TAL-GĦAJNUNA JEQIRDUJI, IKUNU FRAZZJONATIĠI MINNEK MINN TheSoftware, GħAL KULL WAĦDA MIT-TIFI TIEGĦU JEW FUQ IL-WEBSITE, MA JKUNUX JINXTRAHOM JIWAQQFU MOD MAL-LIEMA HATBA M’HUWA MQABBEL MAL-AKKORD.

DISKLUSSI DWAR L-IŻVOLTI GĦAT-TFITTIX TAL-MIŻURI

I ż-żgħażagħ jniżżlu informazzjoni mill-websajt f’riskju tagħhom stess. It-Software ma jagħti l-ebda garanzija li dawn il-ħruġijiet huma furmi minn kodiċi ta’ kumpjuter korrotti inklużi, iżda mhux limitati għall-virusi u l-ġnub.

LIMITAZZJONI TAL-RESPONSABILITA

INTI BI MOD EKSPLIĊITU TAĦFA U TAQBID LI TheSoftware MA TISTAX TKUN IMĦASSBA MAL-FURNITUR TIEGĦEK JEW BIEX IKUN IMĦASSAR GĦALIK, JUNU DIWEZZA, INĠUSTIZZIJA, AĠĠRĠI, KONSEGWI U/SAJN EŻEMPLARI (INKLUS, IŻDA MHUX ILIMITATI GĦAL, ĠUBIET LI NIWSELU FATTURI, ĠODDA, UŻU, DAD, JUŻU TA’ VALURI IMPERĊEPĊIBBILI OĦRA (ANKI JISTA’ JIKUN LI TheSoftware GĦANDHA TIXXORTA DIRITTAMENT BIEX SSIRI) ) , MA’ L-ESTENSJON KOLLHA PERMESSIBBLI TAN-NUQQAS TA’ ATTURI GURI, GĦAL: (A) L-UŻU JEW L-INFURXIJA FIT-TRAFFIK, IS-SERVIZZI, IL-KONTESTI, IL-KONTENUT, PRODOTTI TA’ TERZI KOLLHA LI TISTAX TIQUALA MINN WAħDA MIT-TERZI FURNITURI TIEGĦNA, U/L-PRODOTTI TA’ TERZI KULLTRA LI TISTAX IPLLUGĦTU MINN HEMM; (B) IL-ĦLAS TA’ AKKWIST BUWIEN U SERVIZZI TA’ SOSTITUZJONI BĦALLI JIĊĊAĠĠAW MINN XOGĦOL, DATA, INFORMAZZJONI U/SAJNIVX LI JITTKOMPRU MINN, L-KOMPRU LI JIDĦOL FUQDIEGħA PERMESSA MADWAR IT-TRAFFIK; (C) L-NEĦĦIEG MEQRUDA GĦALL-KONTENUT, SERVIZZI JEW PRODOTTI TA’ TERZI MIĊ-ĊERTI PROVVEDITRI TA’ TERZI TIEGĦNA,KWALUNKWE M’HEĠĠA SEKWENZJALI TA’ PRODOTTI TA’ TERZI MISMA; (D) L-ACCESS NON AUTORIZZAT GĦALIEX BIDILIKU ATTURI, IL-DATA TAL-GĦREJJISTRAZZJONI TIEGĦEK; U (E) KULLIJA OĦRA RELATATA MAL-NEĦĦIEG GĦALL-UŻU TAL-TRAFFIK, IS-SERVIZZI, IL-KONTESTI, IL-KONTENUT, IL-PRODOTTI TA’ TERZI KOLLHA LI TISTAX TIQUALA MINN WAħDA MIT-TERZI FURNITURI TIEGĦNA U/SAJN IT-PRODOTTI TA’ TERZI KOLLHA (ANKI JIQUALIFIKAW MINN IT-TAĦT ISTAT, KUNDIZJONI FRUSTRATI, NEGLIĠENZA, RESPONSABILITA’ ISTRETTA, RAPPREZENTAZZJONI U KULL TORT TA’ MINĦABBA OĦRA. HAWNHEMM REKORDJA TheSoftware U L-PERSUNI TERZI KOLLHA TA’ TheSoftware MINN KUNTESTI, RESPONSAĻBILITAJI U TALBET BIEX MA BRIDINNULNA LMA DAREK U JKUN FRAJLI MINN LIMITAZZJONI LI TKUN MNEBDA HONDA. JISTA’ JIĠI Li L-LIĠI APPLIKABBLI TĦALLEL MA TAĦTNEJJEM BAŻIKU TĦALLI JĦOBEW LIMITAZZJONI, IL-QIMA MASSIMA TAL-RESPONSABILITA TAL-LIĠI TAL-TheSoftware LEJK RIKKONDIŻJONI JKUN $500.00 LIEMA L-IKNUNI TAL-DESWIET TAGĦFIR MIX-XXXXJONI MWETTINGA HEMM FUQ IXXIK TA’ ĊKEKK BEJN LEJHEM U TheSoftware. L-NEĦĦIEG GĦALLI UŻU TAL-TRAFFIK, IS-SERVIZZI, IL-KONTESTI, IL-KONTENUT, IL-PRODOTTI TA’ TERZI KOLLHA LI TISTAX TIQUALA MINN WAħDA MIT-TERZI FURNITURI TIEGĦNA U/SAJN IL-PRODOTTI TA’ TERZI KOLLHA MA TISTA’ TINĦATX LILKOM BLI HENN LIMITAZZJONI.

INDENNIFIKAZZJONI

Tintu tikkonvenjali li qed tu ndennifika u tagħti protettjar lill-Software, kull wieħed mill-genituri tagħhom, sussidjarji u affiljati, u kull wieħed mill-membri rispettivi, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, ko-branders u/jew partneri oħra, minn kwalunkwe daqs u kwalunkwe pretensjoni, spese (inkluż avukati raġonabbli), danni, żalbi, kosti, domandi u/jew ġudizzji kollha, maħsuba minn terza parte minħabba, jew li jirriżulta, minn: (a) l-użu tiegħek tal-Websajt, Servizzi, Kontenut u/jew dħul fi kwalunkwe Kontest; (b) in-naqta tiegħek tal-Akkord; u/jew (c) l-fqar tiegħek tal-għażliet ta’ individwu iżgħar u/jew entità oħra. Il-provedimenti ta’ din il-paragrafu huma għall-bennefizzju tal-Software, kull wieħed mill-genituri tagħhom, sussidjarji u/jew affiljati, u kull wieħed mill-uffiċjali, diretturi, membri, impjegati, aġenti, azjonisti, stiffleri u/jew avukati rispettivi. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jforza dawn il-provedimenti direttament fuqek stess.

WEBSITES TA’ TERZ PARTIJI

Ix-Xogħol tal-Website jista’ jipprovdi links għal websites ieħor fuq l-internet u/jew jindirizza lilek għal dawn il-websites u/risorsi, inklużi, iżda mhux limitat għal, dawk tal-prodotti ibrati mid-Drittjiera. Minkejja li TheSoftware ma għandhiex kuntroll fuq dawn it-tielet parti websites u/risorsi, hawnhekk inti tifhem u taqbel li TheSoftware mhijiex responsabbli għad-disponibbiltà ta’ dawn it-tielet parti websites u/risorsi. Għalhekk, TheSoftware mhux jiddendja, u mhux responsabbli jew mlaħħaq għall-kondizzjonijiet u l-policy tad-defned, għadd, reklamar, servizzi, prodotti u/o materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn it-tielet parti websites jew risorsi, jew għad-danni u/o l-ossijiet li jispiċċaw minnhom.

POLITIKA PRIVATI/INFORMAZZJON TAL-VIŻITATUR

L-użu tal-websajt, u kull komment, feedback, informazzjoni, Dati ta’ Reġistrazzjoni u/jew materjali li tissottometti permezz tal-websajt jew fl-assocjazzjoni ma’ dan il-websajt, jkun suġġett għall-Politika ta’ Privatess. Nixtiequ nittrasmettu d-dritt li nużaw l-informazzjoni kollha dwar l-użu tiegħek tal-websajt, u kwalunkwe informazzjoni identifikabbli oħra li ssottomette t’inti, skont it-termini tal-Politika tal-Privatess tagħna. Biex tara l-Politika tal-Privatess tagħna, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kull tentattiv ta’ min kien x’hu, imsejjaħ TheSoftware jew le, biex jiddamma, jħalliex, jikkontrolla, j’viżaġġa u/jew iehor jinterferi bil-operazzjoni tas-Sit, huwa vjolazzjoni tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware sejjer jerfa’ kważi kwalunkwe appelli f’dan ir-rigward kontra kull individwu jew entità offender mill-aħjar estent żejjed permess mill-liġi u malevolenza.

SKELTA TA’ L-IĦARSIES/LOKAL

Kwalunkwe diskussjoni li toħroġ jew li tassosja mal-Akkord se tkun suġġetta għal u tinterpetrata skont il-liġijiet tal-Estonja (b’xi preokkupazzjoni dwar prinċipji li jkunu konflittanti). Kwalunkwe deċiżjoni jitwettaq tkun finali u konkluża għall-partijiet u jista’ jidher ġudikament dwarha f’kwalunkwe kotċin ta’ ġurisdizzjoni kkompetenti. Xejn fis-sinjal hawn mhux għandu jiġi interpretat sabiex ikun prekludi minn partijiet wieħed x’jipproteġi d-drittijiet tiegħu sa mat-tqassim ta’ ħsara dritturi. Sa l-estent permess mill-liġi, inti tikkonforma li ma taħleqx, ma tissieqqx jew ma tikkontribwixxi fl-ebda kawsa ta’ azzjoni ċivili ta’ klassi dwar xi pretensjoni, diskussjoni jew kontroversja li tista’ ssirlek kontra TheSoftware u kull waħed mill-rappreżentanti legali tagħhom, affiljati, sussidjarji, ġenituri, aġenziji u kull membru rispettiv, uffiċjali, diretturi, impjegati u aġenti tagħhom. Tintlaħaq ta’ tħassib biex tiġi tmexxija dik il-kawża jew biex tneħħi minnek bħala pjuttur fil-qasam. Inti taċċetta li ma tħallasx l-ispejjeż tal-avukat u t-tieġ tal-kor talent TheSoftware fi kważa ta’ tisħiħ ta’ dan it-tneħħija. L-Akkord ma jridx ifisser skarta tal-ebda drittijiet u rimedji tiegħek biex togħma separatament u mhux bħala azzjoni ċivili ta’ klassi ikobor data l-arbitrarju moħdijiet aħjar. Din il-kondizzjoni biex ma tagħmex kawsa ta’ azzjoni ċivili ta’ klassi jew taqred bil-ħsieb tal-applikazzjoni indipendenti. Jekk xi parti tal-Akkord titpoġġi invalida jew mhix peressjonalita’, dak iż-żieda tiegħu għandu jiġi interpretat skont il-liġi applikabbli u l-partijiet li baqgħu ser jibqgħu fis-saħħa kollha.