Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email về các ưu đãi của chúng tôi cho bạn. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể rút lui bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào đường dẫn ở cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi ghé thăm trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của thông tin được cung cấp bởi người truy cập vào các trang web trên Internet thuộc sở hữu và điều hành bởi Phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về các phương pháp thu thập thông tin của chúng tôi và cách thức thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng kiểm tra định kỳ để xem lại thông tin này.

A. Thông tin có thể xác định cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin này được cung cấp tự nguyện, chẳng hạn như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một vé hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi sơ yếu lý lịch của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Phần mềm thông qua một trong các trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được cho cơ hội chọn xem liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. Phần mềm giữ quyền, trong sự vụ lại của nó, gửi cho bạn thông báo và các thông tin quan trọng khác về dịch vụ của bạn từ Phần mềm. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung do các công ty trong gia đình Phần mềm, các đại lý được ủy quyền của Phần mềm và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có mối quan hệ và mà các ưu đãi của họ có thể thu hút sự quan tâm của bạn.

Các ví dụ trong các tài liệu này không nên được xem là một lời hứa hay đảm bảo về thu nhập. Tiềm năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và cố gắng đưa ra. Chúng tôi không công khai đây như một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên xem nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng được cá nhân (Thông tin chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin tổng quát. Thông tin tổng quát không tiết lộ danh tính của người thăm. Thông thường nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của người truy cập, và các trang web của Phần mềm đã truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích giới hạn để xác định dịch vụ chăm sóc khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi làm điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin được tùy chỉnh về dịch vụ của Phần mềm cho người thăm). Phần mềm không kết hợp thông tin thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân xác định nào. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web, máy chủ, bảng tin, diễn đàn do Phần mềm của bạn đặt trên máy chủ, được lưu trữ trên website, Trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong một không gian công cộng, bao gồm bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm của bạn, có sẵn cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những vị trí này. Ngoài ra, các trang web của Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của các bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trên những trang web này và khuyến nghị bạn xem lại các tuyên bố về chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Không hiểu điều trước và tuân thủ các luật pháp áp dụng, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các viên chức bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm thông tin cá nhân hoặc các cuộc trao đổi điện tử riêng tư được truyền đến phần mềm) hoặc hoạt động vi phạm pháp luật giả mạo của bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Để đạt được mục đích giới hạn của việc thực hiện hợp tác và biện pháp này và tuân thủ các luật pháp áp dụng, Phần mềm có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân có thể xác định được. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định theo dõi các khu vực truyền thông bất kỳ loại nào để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ; nếu việc tiết lộ đó cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao tiềm năng của bất kỳ quyền lợi nào đối với Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn đến tên, thông tin địa chỉ và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung kinh doanh vào các sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý trở thành người kế nhiệm của Phần mềm đối với việc bảo trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.