A SZOFTVERE WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FONTOS – KÉRJÜK, OLVASSA EL

Köszönjük, hogy felkereste a weboldalt (a „Weboldal”), amelyen megtalálta a Jelen Felhasználási Feltételek linkjét (a „Weboldal”). A Weboldal a TheSoftware internetes tulajdona. („TheSoftware”-ként, „mi”-ként és „minket”-ként együtt hivatkozunk rájuk). Ön elfogadja, hogy a TheSoftware Weboldal Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) teljes egészében kötelezik, amikor: (a) hozzáfér a Weboldalhoz; (b) feliratkozik hírlevélre vagy előfizet email listára, vagy információt kér a Weboldalon keresztül („Feliratkozási Szolgáltatások”); (c) regisztrál a TheSoftware által időről időre kínált promóciókban, versenyekben és/vagy sorsolásokban való részvételre („Verseny”); (d) csatlakozik, vagy megpróbál csatlakozni egy a Weboldalon kihirdetett partneri programhoz vagy más tagsági szervezethez („Tagsági Szolgáltatások”); és/vagy (e) terméket és/vagy szolgáltatást rendel a Weboldalon keresztül („Eladói Szolgáltatások, és együtt a Feliratkozási Szolgáltatásokkal és a Tagsági Szolgáltatásokkal a „Szolgáltatások”). A TheSoftware Adatvédelmi Szabályzata („Adatvédelmi Szabályzat”), a Versenyre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzat, a TheSoftware Vásárlási Szerződés(ek) („Vásárlási Szerződés”), a TheSoftware Tagsági Szerződés(ek) („Tagsági Szerződés”), valamint minden más üzemeltetési szabály, irányelv, árképzési rend és egyéb kiegészítő feltétel vagy dokumentum, amelyek időnként közzétételezhetők, kifejezetten itt hivatkozás útján belefoglalódnak (együttesen az „Megállapodás”). Kérjük, olvassa el az Megállapodás teljes feltételeit gondosan. Ha nem fogadja el az Megállapodás teljes tartalmát, nem jogosult a Szolgáltatások és/vagy Weboldal bármilyen módú vagy formájú használatára.

A THESOFTWARE KIFEJEZETTEN KIZÁRJA A WEBOLDAL ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGÉT A 1998. ÉVI GYERMEKEK ONLINE ADATVÉDELMI TÖRVÉNY (COPPA) HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ MINDEN EGYÉNI SZEMÉLY SZÁMÁRA. A THESOFTWARE FENNTARTJA A JOGOT, HOGY KIZÁRJA BÁRMILYEN EGYÉNI SZEMÉLY SZÁMÁRA A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS/VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGÉT, A SAJÁT KIZÁRÓLAGOS MEGSZÓLALÁSÁNAK ÉS DÖNTÉSÉNEK MEGFELELŐEN.

MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Elfogadja a Weboldal használatára vonatkozó Megállapodásban meghatározott feltételeket és feltételrendszert. Az Megállapodás az Ön és a TheSoftware között a Weboldal használatával kapcsolatosan létrejött teljes és kizárólagos megállapodás, és felülír minden korábbi vagy jelenlegi rendelkezést, ígéretet, feltételt és/vagy egyezséget a Weboldalra vonatkozóan. Fenntartjuk a jogot, hogy a Megállapodást időnként egyoldalúan módosítsuk, Önnek külön értesítés nélkül. Az utolsó Megállapodás a Weboldalon lesz közzétéve, és az Megállapodásról való tájékozódás előtt meg kell tekintenie azt. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatások további használatával Ön kifejezetten elfogadja az Megállapodásban foglalt összes feltételt és feltételrendszert, amelyek abban az időben hatályban vannak. Ezért rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt az esetleges frissítések és/vagy változások érdekében.

KÖVETELMÉNYEK

A Weboldal és a Szolgáltatások csak olyan egyének rendelkezésére állnak, akik jogilag kötelező erejű szerződéseket köthetnek a vonatkozó jogszabályok alapján. A Weboldal és a Szolgáltatások nem szolgálnak olyan egyének számára, akik még nem múltak el tizennyolc (18) évesek. Ha Ön még nem múlt el tizennyolc (18) éves, nem engedélyezett a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használata és/vagy hozzáférése.

A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Előfizetéses szolgáltatások

A szerződés feltételeinek megfelelően a TheSoftware jóváhagyása után a weboldalra regisztrálva, díjért vagy költség nélkül szerezhetők vagy igényelhetők az Előfizetéses szolgáltatások. Az Előfizetéses szolgáltatások e-mail tartalommal, szöveggel és egyéb anyagokkal („Előfizetéses tartalom”) szolgálnak, amelyek az online marketinggel kapcsolatosak és a TheSoftware és harmadik fél partnerei („Harmadik fél szolgáltatók”) által nyújtottak. Ha le szeretné mondani az Előfizetéses tartalom kézhezvételét, egyszerűen küldjön nekünk e-mailt a [email protected] címre. Az Előfizetéses tartalom kommentárokat, véleményeket és/vagy más anyagokat tartalmaz, amelyeket a TheSoftware és a Harmadik fél szolgáltatói biztosítanak, és nem feltétlenül lehet rájuk támaszkodni. Kérjük, legyen óvatos, használjon józan észre és vigyázzon, amikor az Előfizetéses tartalmat és/vagy az Előfizetéses szolgáltatásokat használja. Azzal egyetért, hogy a TheSoftware számára nincsenek kötelezettségek és felelősségei az ilyen Előfizetéses tartalommal kapcsolatban. A TheSoftware nem jelenti vagy garantálja, hogy az Előfizetéses szolgáltatásokhoz kapcsolódóan rendelkezésre álló Előfizetéses tartalom pontos, teljes vagy megfelelő. Megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen felelősséget nem vállal az Előfizetéses szolgáltatások és/vagy az Előfizetéses tartalom használatáért. Megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal felelősséget Önnek, sem a végfelhasználóknak, sem harmadik feleknek semmilyen olyan igényért, amely az Előfizetéses szolgáltatásokkal kapcsolatban merül fel.

Tagsági szolgáltatások

A szerződés és a tagsági szerződés feltételeinek megfelelően a TheSoftware jóváhagyása után a weboldalra regisztrálva, a tagsági szerződést elfogadva Ön díjért vagy költség nélkül igényelhet tagságot az MTS Advertise OU által kínált különböző tagsági programok egyikében. A Tagsági szerződés másolatának elkéréséhez látogasson el a specifikus tagsági weboldalra. A TheSoftware tagsági programok lehetővé teszik Önnek, hogy hozzáférjen a TheSoftware és bizonyos harmadik fél szolgáltatói által biztosított tartalomhoz, szövegekhez és egyéb anyagokhoz („Tag tartalom” és együtt az „Anyag”) a tagok online marketing tevékenységeinek támogatásához. A Tag tartalom kommentárokat, véleményeket és más anyagokat tartalmaz, amelyeket a TheSoftware harmadik fél szolgáltatói biztosítanak, és nem feltétlenül lehet rájuk támaszkodni. Kérjük, legyen óvatos, használjon józan észre és vigyázzon, amikor a Tag tartalmat és/vagy a Tagsági szolgáltatásokat használja. Azzal egyetért, hogy a TheSoftware számára nincsenek kötelezettségek és felelősségei az ilyen Tag tartalommal kapcsolatban. A TheSoftware nem jelenti vagy garantálja, hogy a Tagsági szolgáltatásokhoz kapcsolódóan rendelkezésre álló Tag tartalom pontos, teljes vagy megfelelő. Megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen felelősséget nem vállal az Tagsági szolgáltatások és/vagy a Tag tartalom használatáért. Megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal felelősséget Önnek, a végfelhasználóknak vagy harmadik feleknek semmilyen olyan igényért, amely a Tagsági szolgáltatásokkal kapcsolatban merül fel.

Eladói szolgáltatások

A megfelelő vásárlási rendelési űrlapok kitöltésével bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat igényelhet vagy próbálhat megszerezni a weboldalról. A weboldalon bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásokat tartalmazhatnak, amelyeket a termék gyártói vagy forgalmazói közvetlenül a harmadik fél szolgáltatók nyújtanak. A TheSoftware nem jelenti vagy garantálja, hogy a termékek vagy szolgáltatások leírásai pontosak vagy teljesek. Megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen felelősséget nem vállal az Önnek a weboldalról történő termékek vagy szolgáltatások megszerzéséért vagy a termék eladója, forgalmazója és végfelhasználói közötti vitáért. Megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal felelősséget Önnek vagy harmadik feleknek semmilyen olyan igényért, amely a weboldalon kínált termékek vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban merül fel.

Általános

A Szolgáltatásokra való regisztrációval kapcsolatban megadandó információk közé tartozhatnak, a következők némelyike vagy az összes írásban és elektronikusan Relatív minőség alkalmazottaként a Service Regisztrációs Adatlapban adott információ csak majd postai címét is kell megadnia, – telefon- és faxszámainkat is – valamint hitelkártya-információkat, ha ezeket a megfelelő regisztrációs űrlapon kérik (“Service Regisztrációs Adatok”). Ön elfogadja, hogy a Service Regisztrációs Adatokat igazának, pontosnak, naprakésznek és teljesnek kell megadnia. A TheSoftware jogosult elutasítani bármely Service Regisztrációs Adatot, ha a TheSoftware kizárólagos döntése alapján megállapítja, hogy: (i) megsérti a Megállapodás bármely részét; és/vagy (ii) a Service Regisztrációs Adatok, amelyeket megadott, hiányosak, hamisak, duplikálódnak vagy egyéb okból elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor megváltoztathatja a Regisztrációs Adatok kritériumait, a saját belátása szerint.

Hacsak kifejezetten másképp nem állapítják meg, a Website-n elérhető jövőbeli ajánlatok, amelyek kibővítik vagy egyébként fejlesztik a Website jelenlegi funkcióit, meg fognak felelni a Megállapodásnak. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen módon nem felelős vagy felelős az esetleges szolgáltatások használatának vagy igénybevételének lehetetlenségéért. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware nem felel Önnek vagy bármely harmadik félnek a TheSoftware és/vagy bármely harmadik fél által kínált Szolgáltatások vagy más termék, szolgáltatás vagy promóció módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Ha a MTS Advertise OU bármely okból megszünteti a Megállapodást és/vagy bármely szolgáltatást, a MTS Advertise OU nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget Ön felé. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware elutasítása a Webhely használatára az Ön egyetlen jogi jogorvoslati módja az esetleges vitában, amelyet a TheSoftware-val folytat.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós díjakat és más jutalmakat kínál Versenyek révén. A megfelelő Verseny regisztrációs űrlaphoz való igaz és pontos adatok megadásával, valamint az adott Versenyre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzat elfogadásával lehetőséged nyílik a promóciós díjak megnyerésére, amelyeket minden Verseny kínál. A Weboldalon található Versenyekbe való belépéshez először teljesen ki kell töltened az adott jelentkezési űrlapot. A Verseny Regisztrációs Adatokat valós, pontos, naprakész és teljes mértékben meg kell adnod. A TheSoftwarenek joga van visszautasítani bármely Verseny Regisztrációs Adatot, ha a TheSoftware kizárólagos és egyedüli mérlegelése alapján megállapítja, hogy: (i) megszeged a Megállapodás bármely részét; és/vagy (ii) az általad megadott Verseny Regisztrációs Adat hiányos, hamis, duplikált vagy más módon elfogadhatatlan. A TheSoftware bármikor, kizárólagos belátása szerint megváltoztathatja a Regisztrációs Adat kritériumokat.

LICENC ADOMÁNYOZÁS

Mint a webhely felhasználója, nem kizárólagos, nem átadható, visszavonható és korlátozott engedélyt kap a webhely, a tartalom és a kapcsolódó anyagok elérésére és használatára. A szoftver az engedélyt bármikor megszüntetheti bármilyen okból. A webhelyet és a tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes, nem kereskedelmi céljaira. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások semmilyen formában nem reprodukálhatók és nem illeszthetők be semmilyen információkereső rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus úton. Nem használhatja, másolhatja, emulálhatja, klónozhatja, bérbe adhatja, eladhatja, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszerelheti, visszafejtheti vagy átruházhatja a webhelyet, a tartalmat, a versenyeket és/vagy a szolgáltatásokat, vagy bármely részüket. A szoftver fenntart minden olyan jogot, amelyet az Egyezségben kifejezetten nem adott. Nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint, amely a webhely megfelelő működését megzavarhatja vagy megpróbálhatja megzavarni. Nem hozhat meg olyan intézkedést, amely megalapozatlanul vagy aránytalanul nagy terhet ró a szoftver infrastruktúrájára. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások használati joga nem átruházható.

SZERZŐI JOGOK

A honlap, a tartalom, a grafika, a tervezés, a kompiláció, a mágneses fordítás, a digitális átalakítás, a szoftverek, a szolgáltatások és mások, amelyek a webhelyhez, a tartalomhoz, a versenyekhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és más tulajdonjogok védelme alatt állnak (beleértve, de nem kizárólagosan az értelemmel kapcsolatos tulajdonjogokat is). A honlap, a tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások bármely részének másolása, újraosztása, közzététele vagy értékesítése szigorúan tilos. A webhelyről, a tartalomból, a versenyekről és/vagy a szolgáltatásokból a tartalom automatikus lekérdezése vagy bármely más formában a lopás vagy adatgyűjtés céljából, közvetlenül vagy közvetve, a űrlapok, a kompilációk, adatbázisok vagy katalógusok létrehozásához vagy összeállításához írásbeli engedély nélkül a TheSoftware-től szigorúan tilos. A webhelyen, a tartalomban, a versenyeken és/vagy a szolgáltatásokon keresztül megtekintett tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más anyaghoz nem szerez tulajdonjogot. Az információ vagy anyag közzététele a webhelyen, vagy a szolgáltatásokon keresztül a TheSoftware részéről nem jelenti a jogok ezen információhoz és/vagy anyagokhoz való lemondást. A TheSoftware név és logója, valamint minden kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatásnevek a TheSoftware védjegyei. A webhelyen vagy a szolgáltatásokon keresztül megjelenő összes többi védjegy jogosultjának tulajdona. Bármely védjegy használata az érintett tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

A WEBHONLAP HOZZÁRÖGZÍTÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS, “KERETEZÉS” ÉS/VAGY HIVATKOZÁS A WEBHEZ TILOS

A TheSoftware kifejezett engedélye nélkül senki sem helyezhet linket a webhelyre, vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólag a logókat, védjegyeket, márkaneveket vagy szerzői jogi anyagokat) a saját webhelyére vagy webhelyére, akármilyen indokkal. Emellett a webhely „keretbe foglalása” és/vagy a webhely egyenlő erőforrás-azonosítóval (”URL”) történő hivatkozása semmilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiumban a TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezel abba, hogy együttműködj a webhellyel annak tartalmának vagy tevékenységének eltávolítása vagy megszüntetése érdekében. Elismered, hogy felelősséggel tartozol az ezzel kapcsolatos minden károsodásért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Kizárólagos belátásunk szerint fenntartjuk a jogot, hogy szerkeszthessünk és/vagy töröljünk bármilyen dokumentumot, információt vagy egyéb tartalmat, amely megjelenik a webhelyen.

FIGYELEM!

A WEBOLDAL, SZOLGÁLTATÁSOK, VERSENYEK, TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉL TŐLÜNK KAPOTT TERMÉK (HA VAN), VALAMINT/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS AMELYHEZ A WEBOLDALON KERESZTÜL JELÖLEGEZHET, AZ „AHOGY VAN” ALAPON INFORMÁCIÓINK SZERINT FELTÜNTETETT HIBÁVAL GARANCIA NÉLKÜL JUT ÖNHÖZ. KÜLÖNZÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAG OLYANKÉNT, A THE SOFTWARE NEM GYŐRIZI: (A) A WEBOLDAL, SZOLGÁLTATÁSOK, VERSENYEK, TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐLÜNK KAPOTT TERMÉK (HA VAN), VALAMINT/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELYHEZ A WEBOLDALON KERESZTÜL JELÖLEGEZHET, MEGELEL KÖVETELMÉNYEINEK; (B) A WEBOLDAL, SZOLGÁLTATÁSOK, VERSENYEK, TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐLÜNK KAPOTT TERMÉK (HA VAN), VALAMINT/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELYHEZ A WEBOLDALON KERESZTÜL JELÖLEGEZHET, NEM LESZ FOLYAMATOS, IDŐBEN TÖRTÉNŐ, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES; (C) JOGOSULT LESZ A VERSENYEKRE ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA; VAGY (D) A WEBOLDAL, SZOLGÁLTATÁSOK, VERSENYEK, TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐLÜNK KAPOTT TERMÉK (HA VAN), VALAMINT/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELYHEZ A WEBOLDALON KERESZTÜL JELÖLEGEZHET, PONTOS VAGY MEGBÍZHATÓ EREDMÉNYEKET SZÁLLÍT. A WEBOLDAL, SZOLGÁLTATÁSOK, VERSENYEK, TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐLÜNK KAPOTT TERMÉK (HA VAN), VALAMINT/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELYHEZ A WEBOLDALON KERESZTÜL JELÖLEGEZHET, TARTALMAZHAT HIBÁKAT, PROBLÉMÁKAT VAGY EGYÉB KORLÁTOZÁSOKAT. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ALAP INTERNET KAPCSOLAT ELÉRHETŐSÉGÉÉRT. SEMMILYEN TANÁCSOT VAGY INFORMÁCIÓT, SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELIT, MELYET ÖN THE SOFTWARE-TÓL, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐLÜNKÉTŐL VAGY MÁS MÓDON, A WEBOLDALON KERESZTÜL VAGY INNEN ARRAː EHÉTKÉPPEN NEM NYÚJT SZAVATOSSÁGOT ÉRVÉNYES HATÁLYSÁGUKON, AMELYEK NÉLKÜL KIZÁRÓLÓLAG TÖRTÉNETEK AZ MEGÁLLAPODÁSBAN NEM NYILVÁNOZOTTAK MEG.

VÁLLALÁS A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKRA VONATKOZÓAN

A látogatók saját felelősségükre töltik le az információt a webhelyről. A szoftver semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy az ilyen letöltések mentesek-e a számítógépet károsító kódoktól, ideértve, de nem kizárólagosan a vírusokat és féregfajokat.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

ÖN KIFEJEZETTEN ÉRTI ÉS EGYETÉRT, HOGY a TheSoftware NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖNNEK VAGY SEMMILYEN HARMADIK FÉLNEK A KÖVETKEZŐKÉPPEN KELETKEZETT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETESEN MELLÉKES, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYI ÉS/VAGY PÉLDÁS KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A NYERESÉG, HÍRNÉV, HASZNÁLAT, ADATOK VAGY EGYÉB NEM MEGTANÍTHATÓ VESZTESÉGEK KÁRÁÉRT (AKKORBAN IS, HA a TheSoftware RÉSZÉRE ELÁRULTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETSÉGES BEKÖVETKEZÉSÉT), AMENNYIBEN EZEKET AZ A KÖVETKEZŐ LEGSZÉLESEBB KÖRŰ HATÁLYBAN ENGEDI A JOG: (A) A WEBOLDAL, SZOLGÁLTATÁSOK, VERSENYEK, TARTALOM, AMELYEKET EGYIK HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJÁTÓL KAPHAT EGYIKÜNKÖLETT, ÉS/VAGY MÁS TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKET A WEBOLDALON KERESZTÜL JELENTKEZIK; (B) AZ ÁLTALUNK MEGVÁSÁROLT, MEGSZERZETT ADATOK, INFORMÁCIÓK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI HELYEZÉSI ÁR; (C) A VERSENYEK, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY HARMADIK FÉLTERMÉKEKRE VALÓ BESZERZÉS SELHETETLEN ELLENTKEZŐ MENEKÜLÉS, AVAGY HOLMI HARMADIK FÉLTERMÉKEK UTÁNI JELENTKEZÉSBŐL KÖVETKEZŐ BENNENTARTÁSADI TAGADÁS; (D) A REGISZTRÁCIÓS ADATAINAK NEM HABILIS HASZNÁLATA, VAGY AZ AZOKHOZ TÖRÖLHETETLEN HATÁS; ÉS (E) MINDEN EGYÉB TEVÉS AZON KAPCSOLATBAN, HOGY A WEBOLDAL, SZOLGÁLTATÁSOK, VERSENYEK, TARTALOM, AMELYEKET EGYIK HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJÁTÓL KAPHAT EGYIKÜNKÖLETT, ÉS/VAGY MÁS TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKET A WEBOLDALON KERESZTÜL JELENTKEZIK, HASZNÁLHATÓSÁGA HOGY NEM KERÜLJENE ÖNHÖZ NYÚJTÁSRA EZEK NÉLKÜL A KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL.

Megkötelezés

A TheSoftware vállalatok, anyavállalatok, leányvállatok és tagvállalatok, valamint azok illetékes tagjai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, ügynökei, társrendezőei és/vagy más partnerei szabadon kibúvik minden olyan követelés, kiadás (beleértve az ésszerű ügyvédi díjat), kártérítést, peres eljárást, költségeket, igényeket és/vagy ítéleteket tekintet nélkül a harmadik fél általi bármilyen káreseményre vagy eredetű következményre: (a) a webhely, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely verseny használatára, (b) a szerződés megszegésére, és/vagy (c) más egyének és/vagy szervezetek jogainak megsértésére. Ezen bekezdés rendelkezései a TheSoftware-ra, a vállalatok anyavállalataira és/vagy leányvállalataira, és azok illetékes tisztségviselőire, igazgatóira, tagjaira, alkalmazottaira, részvényeseire, licencadóira, beszállítóira és/vagy ügyvédeire nézve előnyösek. Ezek az egyének és szervezetek jogosultak ezeket a felhatalmazásokat közvetlenül önnek kifelé érvényesíteni és végrehajtani saját nevében.

HARMADIK FÉL WEBHELYEK

A honlap hivatkozik és/vagy hivatkozhat más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra, ideértve, de nem kizárólag azokat, amelyek harmadik felek által tulajdonítanak és üzemeltetnek. Mivel a szoftvernek nincs ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások felett ellenőrzése, ezért elismeri és elfogadja, hogy a szoftver nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá a szoftver nem támogatja, és nem felelős vagy vállal felelősséget semmilyen feltételért és feltételért, adatvédelmi irányelvekért, tartalmért, reklámokért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy más anyagokért, amelyek megtekinthetők vagy elérhetők az ilyen harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokban, vagy azokból származó károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT / LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK

A webhely használata, valamint minden megjegyzés, visszajelzés, információ, regisztrációs adatok és/vagy anyag, amelyet a webhellyel kapcsolatban vagy annak keretében benyújtasz, az adatvédelmi irányelveinknek van alávetve. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az általad a webhely használatával kapcsolatos információkat, valamint az általad megadott minden egyéb személyes azonosító adatot az adatvédelmi irányelveink szerint felhasználjuk. Adatvédelmi irányelveink megtekintéséhez kattints ide.

Bármely egyén kísérlete, legyen az TheSoftware ügyfél vagy sem, hogy kárt okozzon, elpusztítson, manipuláljon, vandalizáljon és/vagy másként zavarja meg a Webhely működését, büntető- és polgári jogszabálysértést jelent, és a TheSoftware minden szükséges jogi és igazságügyi eszközt alkalmaz ezen jellegű szabálysértésekkel szemben azon egyénnel vagy entitással szemben a legteljesebb mértékben, amely csak jogszerűen lehetséges.

VÁLASZTÁSI JOG/FOGADÓHELY

Az Szerződésekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó viták az Észtország törvényei szerint rendezendők, figyelmen kívül hagyva a jogi ellentmondásokat. Bármilyen ítélet végleges és kötelező a felek számára, és arról a bíróságok bármely hatáskörrel rendelkező fórumának bírálata kérhető. Semmi nem értelmezhető úgy, hogy megakadályozza a felet jogorvoslatért az egyezségen kívül. A törvény engedte mértékben Ön hozzájárul, hogy nem hoz, csatlakozik vagy vesz részt osztályperben TheSoftware. és minden jogi képviselőjük, leányvállalataik, anyavállalataik, ügynökeik és azok tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai és ügynökei ellen felmerülő bármilyen követelés, vita vagy vitában. Ön beleegyezik, hogy azért injunktív segítséget kérjen, hogy jogait megvédje a peres eljárás kimeneteléig. A törvény által engedélyezett mértékben vállalja, hogy az ügyben fennálló felelősségéről székjegyzék-i díjakat és bírósági költségeket fizet. Az egyezség nem jelenti a jogai és jogorvoslati lehetőségei feladását egyéni igények ügyében, és nem a kötelező érvényű vitarendezés osztályperes formájától tartózkodni. Az osztályperes perekben történő bekihagyásra vonatkozó rendelkezés önálló megállapodás. Ha az egyezség valamely része érvénytelen vagy jogerősen nem lehet végrehajtani, az a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően értelmezendő, a fennmaradó részek pedig teljes hatályukban maradnak.