De Software WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – LEES DIT ALSJEBLIEFT

Bedankt voor uw bezoek aan de website (de ‘Website’) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden (de ‘Website’) heeft gevonden. De Website is een interneteigendom van TheSoftware. (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘TheSoftware’, ‘wij’ en ‘ons’). U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’), in hun geheel, wanneer u: (a) toegang krijgt tot de Website; (b) zich registreert voor een nieuwsbrief of zich abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (‘Abonnementsservices’); (c) zich registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of loterijen die door TheSoftware van tijd tot tijd worden aangeboden (‘Elke wedstrijd’); (d) lid wordt of probeert lid te worden van een partnerprogramma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt weergegeven (‘Lidmaatschapsservices’); en/of (e) een product en/of service bestelt via de Website (‘Leveranciersservices, en samen met de Abonnementsservices en Lidmaatschapsservices, de ‘Services’). TheSoftware Privacybeleid (‘Privacybeleid’), de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, TheSoftware koopovereenkomst(en) (‘Koopovereenkomst’), TheSoftware lidmaatschapsovereenkomst(en) (‘Lidmaatschapsovereenkomst’), evenals eventuele andere operationele regels, beleid, prijsschema’s en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd worden gepubliceerd, zijn uitdrukkelijk hierin opgenomen bij verwijzing (gezamenlijk, de ‘Overeenkomst’). Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de volledige Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Services en/of Website op enigerlei wijze of vorm te gebruiken.

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst na te kijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met naleving van alle voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

EISEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementendiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst, kunt u door u aan te melden op de website en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, de Abonnementendiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen, tegen betaling of gratis. De Abonnementendiensten zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementsinhoud”) die relevant zijn voor online marketing, geleverd door TheSoftware en haar externe partners (“Derde partijaanbieders”). Als u de ontvangst van de Abonnementsinhoud wilt stopzetten, stuur ons dan gewoon een e-mail naar [email protected]. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en Derde partijaanbieders, en mogen niet noodzakelijkerwijs op worden vertrouwd. Gebruik alstublieft voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en/of Abonnementendiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u zal hebben in verband met dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware staat niet garant voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementendiensten. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Abonnementendiensten en/of Abonnementsinhoud te gebruiken. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn voor u, eindgebruikers of derden, voor enige claim in verband met een van de Abonnementendiensten.

Lidmaatschapsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunt u tegen betaling of zonder betaling een Lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen in een van de verschillende Lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u de website van het specifieke Lidmaatschap bezoeken. De Lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat om toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden van dergelijke items. TheSoftware garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van de producten. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde partij voor enige claim in verband met een van de producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met het registreren voor de diensten kan, zonder beperking, enkele of alle van de volgende omvatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) thuis telefoonnummer; (f) werk telefoonnummer; (g) faxnummer; (h) creditcardgegevens; en/of (i) alle andere gevraagde informatie op het toepasselijke registratieformulier („Service Registratiegegevens”). U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en complete Service Registratiegegevens te verstrekken. DeSoftware heeft het recht om Service Registratiegegevens te weigeren waar wordt vastgesteld, naar het uitsluitende oordeel van DeSoftware, dat: (i) u inbreuk maakt op een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Service Registratiegegevens die u hebt verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. DeSoftware kan op elk moment, naar eigen goeddunken, de criteria voor Registratiegegevens wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal enige toekomstige aanbieding(en) die voor u beschikbaar worden gesteld op de Website, die de huidige functies van de Website aanvullen of anderszins verbeteren, onderhevig zijn aan de Overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Diensten te gebruiken en/of in aanmerking te komen voor de Diensten. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is voor u of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van enige Diensten of ander product, dienst of promotie aangeboden door TheSoftware en/of een van zijn Derde Partij Providers. Indien MTS Advertise OU de Overeenkomst en/of enige Diensten om welke reden dan ook beëindigt, zal MTS Advertise OU geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben jegens u. U begrijpt en stemt ermee in dat weigering om de Website te gebruiken uw enige recht en remedie is met betrekking tot enig geschil dat u mogelijk heeft met TheSoftware.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere prijzen via wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kun je kans maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet je eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. Je stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele gegevens voor wedstrijdregistratie af te wijzen indien naar het oordeel van TheSoftware u inbreuk maakt op een gedeelte van de overeenkomst; en/of de gegevens voor wedstrijdregistratie die je hebt verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de Inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de Inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, Inhoud, wedstrijden en/of Diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatieterugvindsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, Inhoud, wedstrijden en/of Diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet in de Overeenkomst zijn verleend. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of proberen te interfereren met het juiste functioneren van de Website. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de Website, Inhoud, wedstrijden en/of Diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, redistributie, publicatie of verkoop door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systeemmatig ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevenswinning om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKING NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand hyperlinken naar de Website, of delen daarvan (waaronder, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ‘framen’ van de Website en/of het refereren naar de Uniform Resource Locator (

BIJWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-PROVIDERS ONTVANGT, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, WORDEN AAN U GELEVERD OP EEN ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ BASIS EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN AFGESCHAFFEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFWIJZING VAN ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, TheSoftware GEEFT GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-PROVIDERS ONTVANGT, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (B) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-PROVIDERS ONTVANGT, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN; (C) U ZULT IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN EN/OF DIENSTEN; OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-PROVIDERS ONTVANGT, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN. DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-PROVIDERS ONTVANGT, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, KUNNEN FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJ ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE IS VERBONDEN MET DE WEBSITE. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN TheSoftware, EEN VAN HAAR DERDE PARTIJ-PROVIDERS OF ANDERSZINS VIA OF VAN DE WEBSITE VERKRIJGT, ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE OVEREENKOMST.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEID BEPERKEN

U BEGRIJPT EN GAAT ER DUIDELIJK MEE AKKOORD DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- EN/OF VOORBEELD SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (OOK ALS TheSoftware OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ), VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET VOOR: (A) HET GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR U ZICH MOGELIJK AANMELDT VIA DE WEBSITE; (B) DE KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN VAN, OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA, DE WEBSITE; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS OF EEN LATERE AFKEURING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN DOOR DIEZELFDE DERDE PARTIJ; (D) DE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN (E) ENIGE ANDERE KWESTIE BETREFFENDE HET ONMOGELIJK GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR U ZICH MOGELIJK AANMELDT VIA DE WEBSITE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE VORDERINGEN, GEZAMENLIJK, MAAR NIET BEPERKT TOT, WANPRESTATIE, INBREUK OP GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONJUISTE VOORSTELLINGEN EN ALLE ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD. U VRIJWAART HIERBIJ TheSoftware EN AL ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VOOR ALLE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN VORDERINGEN BOVEN DE HIERIN BEPAALDE BEPERKING. INDIEN TOEPASSELIJK RECHT EEN DERGELIJKE BEPERKING NIET TOESTAAT, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TheSoftware TEN OPZICHTE VAN U ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN VIJFHONDERD DOLLAR ($500,00) ZIJN. DE NIETIGVERKLARING VAN SCHADE ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET IS EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN TheSoftware. HET ONMOGELIJK KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR U ZICH MOGELIJK AANMELDT VIA DE WEBSITE ZOU NIET AAN U WORDEN GELEVERD ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en / of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en / of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en / of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en / of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en / of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en / of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien keurt TheSoftware niet goed, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar vanaf dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, valt onder ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vernielen en e/of anderszins te interfereren met de werking van de Website, is een schending van strafrecht en civiel recht en TheSoftware zal elk mogelijk middel inzetten tegen elke overtredende persoon of entiteit, voor zover toegestaan door de wet en in rechtvaardigheid.

KEUZE VAN WETGEVING/LOCATIE

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estland (zonder rekening te houden met beginselen van wetsconflict). Elke toegekende prijs zal definitief en bindend zijn voor de partijen en daarop kan een vonnis worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbank. Niets hierin zal worden uitgelegd om enige partij te verhinderen een voorlopige voorziening te vragen om zijn rechten te beschermen in afwachting van een uitkomst in arbitrage. Voor zover toegestaan door de wet, stemt u ermee in dat u geen collectieve rechtsvordering zult aanspannen, aansluiten of eraan deelnemen met betrekking tot enige claim, geschil of controverse die u tegen TheSoftware zou kunnen hebben, en elk van hun wettelijke vertegenwoordigers, partners, dochterondernemingen, moederbedrijven, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt ermee in dat er een voorlopige voorziening wordt getroffen om een dergelijke rechtszaak te stoppen of u als deelnemer aan het geding te verwijderen. U stemt ermee in de advocatenkosten en gerechtskosten te betalen die TheSoftware maakt bij het zoeken naar dergelijke verlichting. De Overeenkomst vormt geen afstand van enig van uw rechten en remedies om een claim individueel en niet als een collectieve rechtsvordering in bindende arbitrage zoals hierboven is bepaald. Deze bepaling die u ervan weerhoudt om collectieve rechtsvorderingen aan te spannen, aan te sluiten of eraan deel te nemen, is een onafhankelijke overeenkomst. Mocht een deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat gedeelte worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wet en zullen de overige gedeelten volledig van kracht blijven.