Уебсайт УСЛОВИЯ за използване на софтуера ВАЖНО – МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ

Благодарим Ви, че посетихте уебсайта („Уебсайтът“), на който намерихте връзката към тези Условия за ползване („Уебсайтът“). Уебсайтът е Интернет собственост на TheSoftware. (наричани колективно „TheSoftware“, „ние“ и „нас“). Съгласявате се да бъдете свързани с тези Условия за ползване на TheSoftware („Условия за ползване“), изцяло, когато: (а) получавате достъп до Уебсайта; (б) се регистрирате за бюлетин или се абонирате за списък с адреси или поискате информация през Уебсайта („Услуги за абонамент“); (в) се регистрирате, за да участвате в промоции, игри и/или томболи, предлагани от TheSoftware от време на време (всяка от тях „Игра“); (г) се присъедините или опитате да се присъедините към партньорска програма или друга членска организация, представена на Уебсайта („Членски услуги“); и/или (д) поръчвате продукт и/или услуга чрез Уебсайта („Търговски услуги и заедно с Услугите за абонамент и Членските услуги – „Услугите“). TheSoftware Политика за поверителност („Политика за поверителност“), Официалните правила на конкретната Игра, Договор(ите) за покупка на TheSoftware („Договор за покупка“), Договор(ите) за членство на TheSoftware („Договор за членство“), както и всички други работни правила, политики, ценови графици и други допълнителни условия и документи, които могат да бъдат публикувани от време на време, са изрично включени тук чрез справка (заедно „Споразумението“). Моля, прегледайте пълните условия на Споразумението внимателно. Ако не сте съгласни със Споразумението в цялостта му, нямате право да използвате Услугите и/или Уебсайта по какъвто и да било начин или форма.

TheSoftware СПЕЦИФИЧЕСКИ ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ОБХВАНАТО ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДЕЦАТА ОНЛАЙН ОТ 1998, КАКТО Е ИЗМЕНЕН („COPPA“). TheSoftware ЗАПАЗВАПРАВОТО ДА ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ И/ИЛИ УЕБСАЙТА НА ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПО СОБСТВЕНО ВЪЗКРЕСИЕ.

ОБХВАТ И ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Съгласявате се с условията и условията, посочени в Споразумението, относно използването на Уебсайта. Споразумението представлява цялостното и единствено споразумение между Вас и TheSoftware относно използването на Уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представяния, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Можем да променяме Споразумението по всяко време по наше преценка без специфично уведомление към Вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта, и трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на използването на Уебсайта и/или Услугите Вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, съдържащи се в Споразумението, които са в сила към момента. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за обновления и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и Услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори според приложимото законодателство. Уебсайтът и Услугите не са предназначени за ползване от лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате право да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или Услугите.

Описание на услугите

Абонаментни услуги

Съгласно условията и условията на Договора, като се регистрирате в Уебсайта и получите одобрение от TheSoftware, можете да получите или да опитате да получите, срещу заплащане или безплатно, Абонаментните услуги. Абонаментните услуги ще ви осигурят съдържание на имейли, текст и други материали (“Абонатно съдържание”), отнасящи се до онлайн маркетинг, предоставени от TheSoftware и неговите партньори от трети страни (“Доставчици от трети страни”). Ако желаете да прекратите получаването на Абонатното съдържание, просто ни изпратете електронно писмо на [email protected]. Абонатното съдържание съдържа коментари, мнения и/или други материали, които се предоставят от TheSoftware и Доставчици от трети страни и по принцип не трябва да се приемат като задължителни. Моля, бъдете внимателни, използвайте здрав разсъдък и внимание, когато използвате Абонатното съдържание и/или Абонаментните услуги. Съгласявате се, че TheSoftware няма задължения и не носи отговорност пред вас във връзка с такова Абонатно съдържание. TheSoftware не гарантира и не представлява, че наличното Абонатно съдържание, свързано с Абонаментните услуги, е точно, пълно или подходящо. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност и не е отговорен по никакъв начин за вашата невъзможност да използвате Абонаментните услуги и/или Абонатното съдържание. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас, краен потребител или трета страна за всяко искане, свързано с някой от Абонаментните услуги.

Услуги за членство

Съгласно условията и условията на Договора и Договора за членство, като се регистрирате в Уебсайта, се съгласявате с Договора за членство и получите одобрение от TheSoftware, можете да получите или да опитате да получите, срещу заплащане или безплатно, Членство в една от различните програми за членство, които MTS Advertise OU предлага. За копие на Договора за членство, моля, посетете уебсайта за конкретното членство. Членството в програмите на TheSoftware ще ви позволи достъп до съдържание, текст и други материали (“Материал за членове” и заедно с Абонатното съдържание, “Съдържание”), предоставени от TheSoftware и определени Доставчици от трети страни, предназначени да помогнат на членовете в техните онлайн маркетингови усилия. Материалът за членовете съдържа коментари, мнения и други материали, които се предоставят от TheSoftware и Доставчици от трети страни и по принцип не трябва да се приемат като задължителни. Моля, бъдете внимателни, използвайте здрав разсъдък и внимание, когато използвате Материала за членове и/или Услугите за членство. Съгласявате се, че TheSoftware няма задължение и не носи отговорност пред вас във връзка с такъв Материал за членове. TheSoftware не гарантира и не представлява, че наличният Материал за членове, свързан с Услугите за членство, е точен, пълен или подходящ. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност и не е отговорен по никакъв начин за вашата невъзможност да използвате Услугите за членство и/или Материала за членове. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас, краен потребител или трета страна за всяко искане, свързано с някоя от Услугите за членство.

Услуги на доставчика

Като попълните съответните форми за поръчка, можете да получите или да опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Представените на Уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули от трети страни. TheSoftware не гарантира и не представлява, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност и не е отговорен по никакъв начин за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за разногласията с продавача на продуктите, дистрибутора и краен потребител. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност пред вас или пред никоя трета страна за всяко искане, свързано с някоя от предлаганите на Уебсайта продукти и/или услуги.

Генерален

Информацията, която трябва да предоставите при регистрация за Услугите, може да включва, без ограничение, някои или всички от следните: (a) вашето пълно име; (b) име на фирмата; (c) имейл адрес; (d) пощенски адрес (или различен адрес за плащане); (e) домашен телефонен номер; (f) служебен телефонен номер; (g) факс номер; (h) информация за кредитната карта и/или (i) каквато и да е друга информация, поискана в съответната регистрационна форма („Дата за регистрация за Услугите“). Съгласявате се да предоставите истинска, точна, актуална и пълна Дата за регистрация за Услугите. TheSoftware има право да откаже всяка Дата за регистрация на Услугите, когато е установено, по изключителното решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате някаква част от Споразумението; и/или (ii) Датата за регистрация за Услугите, която предоставихте, е непълна, фалшива, дублирана или друго неприемлива. TheSoftware може по всяко време и само по свое усмотрение да промени критериите за Регистрационните данни.

С оглед на това, че не е изрично заявено обратното, всяко бъдещо предложение, предоставено на Вас на Уебсайта, което увеличава или на друг начин подобрява текущите функции на Уебсайта, ще бъде предмет на Споразумението. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи никаква отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да използвате и/или квалифицирате за Услугите. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред трети страни за никаква промяна, прекратяване или прекъсване на някоя Услуга или друг продукт, услуга или промоция, предлагани от TheSoftware и/или някои от неговите доставчици на услуги. Ако МТС Адвертайс ЕООД прекрати Споразумението и/или някаква Услуга по някаква причина, МТС Адвертайс ЕООД няма да носи отговорност и задължение пред вас. Разбирате и ви е ясно, че да откажете използването на Уебсайта е вашето единствено право и средство във връзка с всеки спор, който може да имате с TheSoftware.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други призове чрез конкурси. Като предоставяте вярна и точна информация във връзка с приложимата форма за регистрация за конкретния конкурс и се съгласявате с Официалните правила за конкурса, приложими за всеки конкрс, можете да участвате за възможността да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да участвате в конкурсите, изложени на Уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за вход. Съгласявате се да предоставите вярни, точни, актуални и пълни данни при регистрацията за конкурса. TheSoftware има правото да отхвърли всякакви данни за регистрация за конкурса, когато се определи, съгласно единственото и изключително решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате някой от пунктовете на Споразумението; и/или (ii) предоставените от вас данни за регистрация са непълни, манипулативни, копие или по друг начин неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за данните за регистрация по свое усмотрение.

ЛИЦЕНЗ ЗАДАВАНЕ

Като потребител на Уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, споразумение за оттегляне и ограничена лицензия за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати тази лицензия по всяко време по всяка причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лична некомерсиална употреба. Никоя част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не може да бъде възпроизвеждана в каквато и да е форма или включена в някаква система за търсене на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обратно разглобявате или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите или някой от тяхните части. TheSoftware запазва всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да се намесвате или се опитвате да се намесите в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемете действия, които да налагат неразумно или несъразмерно голямо натоварване върху инфраструктурата на TheSoftware. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не е прехвърлимо.

ИМОТНО ПРАВО

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото конвертиране, софтуерът, услугите и всички други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други собствени (включително, но не само, права върху интелектуалната собственост). Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на някаква част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите е строго забранено. Систематично събиране на материали от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите чрез автоматизирани средства или някаква друга форма на извличане на данни с цел създаване или съставяне, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственически права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, преглеждани чрез Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или чрез Услугите от TheSoftware не представлява отказ от никакво право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните притежатели. Използването на каквато и да е търговска марка без изричното писмено съгласие на собственика е строго забранено.

ХИПЕРЛИНКВАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА, СЪВМЕСТИМА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ РЕФЕРЕНЦИРАНЕ НА УЕБСАЙТА Е ЗАБРАНЕНО

Само при изричното разрешение на TheSoftware някой може да направи хиперлинк към Уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, идентичност на бранда или авторски материали) към техния уебсайт или място в мрежата по каквато и да е причина. Освен това, “фреймването” на Уебсайта и/или реферирането на Унифицирания Ресурсен Идентификатор (URL) на Уебсайта в каквато и да е търговска или нетърговска медия без предварителното, изрично писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Вие специално се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, според приложимостта, на такъв съдържание или дейност. Вие изрично признавате, че ще носите отговорност за всякакви щети, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше собствено усмотрение да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на Уебсайта.

ЗАБРАНИТЕЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ

УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ ОТ ТРЕТА СТРАНА, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, ЗА КОИТО МОŖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВАС НА ОСНОВА НА “КАКВИТО И СА “ИМАТ ЗАНЯМ” И “КАКВИТО ИМАТ ДОСТЪПЕН БАЗИ” ОСНОВИ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРЯЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, СА ОТРИЦАТЕЛНИ ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМОГОВОРИТЕЛЪТ НА ДАННИТЕ ЗА ГАРАНЦИЯ НА ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА, БЕЗНАРУШЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И/ИЛИ ПРИЛАГАТЕЛЕНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ). ОСОБЕНО, НО НЕ КАТО ОГРАНИЧЕНИЕ, TheSoftware NEГАРАНТИРА, ЧЕ: (A) УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ ОТ ТРЕТА СТРАНА, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, ЗА КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (Б) УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ ОТ ТРЕТА СТРАНА, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, ЗА КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДАТ БЕЗПРЕКЪСНАТИ, СВОЕВРЕМЕННИ, ЗАЩИТЕНИ ИЛИ БЕЗ ОШИБКИ; (В) ЩЕ КВАЛИФИЦИРАТЕ ЗА КОНКУРСИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ ИЛИ (Д) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ ОТ ТРЕТА СТРАНА, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, ЗА КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ. УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ ОТ ТРЕТА СТРАНА, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И/ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, ЗА КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ БАГОВЕ, ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧНОСТТА НА СВЪРЗАНОТО ИНТЕРНЕТ СВЪРЗВАНЕ С УЕБСАЙТА. НЕ СЕ ПОРЪЧВА НИКАКЪВ СЪВЕТ ИНФОРМАЦИЯ, БИЛА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, КОЯТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ TheSoftware, НИ ОТ НЯКОИ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ОТ УЕБСАЙТА КАТО ЦЯЛО, КОЯТО ЩЕ СЪЗДАЕ ЗАКОСНА ДА НЕ БЪДЕ ПОЯСНЕНА В СПОРАЗУМЕНИЕТО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВРЕДИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой собствен риск. TheSoftware не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без разрушителни компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Вие изрично разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност пред вас или пред трети лица за директни, косвени, случайни, споредното и/или характеристични вреди, включително, но не само, вреди във връзка със загуба на печалби, репутация, ползваемост, данни или други нематериални вреди (дори ако TheSoftware е бил уведомен за възможността от такива вреди), най-широка степен съгласно закона по отношение на: (А) употребата или невъзможността за употреба на уебсайта, услугите, конкурсите, съдържанието, всякакви стоки от трети страни, които може да получите от един от нашите доставчици на стоки от трети страни, и/или всякакви други стоки и/или услуги, които бихте могли да заявите чрез уебсайта; (Б) разноските за осигуряване на еквивалентни стоки и услуги, породени от всякакви стоки, данни, информация и/или услуги, закупени или получени, или сключени сделки чрез уебсайта; (В) невъзможността за квалификация за конкурсите, услугите или стоките от трети страни от нашите доставчици на стоки от трети страни или всяка последваща отказ от стоки от трети страни от същите; (Д) неразрешен достъп или промяна на регистрационните ви данни; и (Е) всяка друга въпросна, свързана с невъзможността за употребата на уебсайта, услугите, конкурсите, съдържанието, всякакви стоки от трети страни, които може да получите от един от нашите доставчици на стоки от трети страни, и/или всякакви други стоки и/или услуги, които бихте могли да заявите чрез уебсайта. Това ограничение се отнася за всички причини за искове, като например нарушение на договора, нарушение на гаранцията, небрежност, строга отговорност, неправомерно представяне и всички други вина. Като се предоставят тук, вие освобождавате TheSoftware и всички трети лица доставчици от всички задължения, отговорности и искове, надвишаващи определеното ограничение. Ако приложимото законодателство не допуска такова ограничение, максималната отговорност на TheSoftware пред вас при всички обстоятелства ще бъде петстотин долара ($500.00). Практично ограничението на вредите, посочени по-горе, е основен елемент от основите на търговското споразумение между вас и TheSoftware. Невъзможността за използване на уебсайта, услугите, конкурсите, съдържанието, всякакви стоки от трети страни, които може да получите от един от нашите доставчици на стоки от трети страни, и/или всякакви други стоки и/или услуги, които бихте могли да заявите чрез уебсайта, нямаше да бъдат предоставени на вас без такива ограничения.

ОТПУСКАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Вие се съгласявате да освободите от отговорност и да предоставите защита на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни и сродни дружества, и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, съвладелци и други партньори, освободени от отговорност и/или поради абсолютно каквито и да е искове, разходи (включително разумни такси за адвокати), вреди, съдебни дела, разноски, искания и/или съдебни решения, направени от трети лица поради или възникнали от: (а) вашата употреба на уебсайта, услугите, съдържанието и/или участието във всяко състезание; (б) вашето нарушение на договора; и/или (в) вашето нарушение на правата на друга физическо или юридическо лице. Препратките в този параграф са в полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни и/или сродни дружества и всеки от техните съответни държители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези физически лица и дружества има право да прилага и изисква директно тези разпоредби от вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки и/или да Ви направлява към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само към такива, притежавани и управлявани от доставчици от трета страна. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни, Вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове от трети страни и/или ресурси. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължение за никакви условия и условия, поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали налични на или от такива уебсайтове от трети страни, или за възникнали щети и/или загуби от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, регистрационни данни и/или материали, които представяте чрез или във връзка с Уебсайта, са предмет на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме всичка информация относно вашето използване на Уебсайта и всякаква друга идентифицируема лично информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опитване от страна на каквото и да е лице, независимо дали то е клиент на TheSoftware или не, да нанесе вреда, унищожи, затегне, извърши вандализъм или по друг начин да се намеси в работата на Уебсайта, е нарушение на наказателното и гражданското право, а TheSoftware ще настоятелно насочва всички средства в това отношение срещу всеки нарушител или юридическо лице до максимално допустимата от закона и справедливостта степен.

ИЗБОР НА ЗАКОН/СЪД

Всички спорове, възникнали по отношение на Договора, ще бъдат уреждани и тълкувани в съответствие със законите на Естония (без значение за принципите на прилагането на правото). Всяко дадено решение ще е окончателно и завършително за страните, и такъв применяващ акт може да се въведе от всякакъв компетентен съд. Нищо в това да се тълкува да възпира някоя от страните да се насочи към наложение на съдебна защита с цел защита на своите права до приключване на арбитражния процес. До възможната степен, в съответствие с закона, се съгласявате да не започвате, присъединявате се или участвате в никакъв съдебен иск като въпрос, спор или противоречие, което може да имате срещу ТheSoftware и всеки от техните законни представители, афилиейти, дъщерни дружества, майки, агенции и техни съответни членове, служители и агенти. Съгласявате се с приложение на принудително наказателно въздействие с цел спиране на такова съдебно производство или премахване ви като участник в производството. Съгласявате се да заплатите адвокатски такси и съдебни разноски, платени от TheSoftware при търсенето на такова въздействие. Договорът не представлява отказ от никакви от вашите права и средства за производене на иск поотделно и не като класово действие по съд в обвързващ арбитраж, както е предвидено по-горе. Това условие, което ви пречи да започнете, да се присъедините или участвате в съдебни искове, е самостоятелно споразумение. Ако някаква част от Договора бъде призната за невалидна или неприложима, тази част ще се тълкува в съответствие с приложимото право, а останалите части ще продължат да останат на пълна сила и власт.