WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY OPROGRAMOWANIA WAŻNE – PROSIMY O PRZECZYTANIE

Dziękujemy za odwiedzenie witryny („Witryna”), na której znalazłeś łącze do niniejszych Warunków Użytkowania witryny („Witryna”). Witryna jest własnością internetową TheSoftware. (wspólnie określane jako „TheSoftware”, „my” i „nas”). Akceptujesz pełne związanie się niniejszymi Warunkami Użytkowania witryny TheSoftware („Warunki Użytkowania”), gdy: (a) uzyskujesz dostęp do Witryny; (b) rejestrujesz się na biuletyn lub subskrybujesz listę mailingową lub żądasz informacji za pośrednictwem Witryny („Usługi Subskrypcji”); (c) rejestrujesz się do udziału w promocjach, konkursach i/lub loteriach oferowanych okazjonalnie przez TheSoftware („Konkurs”); (d) dołączasz lub próbujesz dołączyć do programu partnerskiego lub innego organizacji członkowskiej występującej na Witrynie („Usługi Członkostwa”); i/lub (e) zamawiasz produkt i/lub usługę za pośrednictwem Witryny („Usługi Sprzedawcy, a wraz z Usługami Subskrypcji i Usługami Członkostwa, „Usługi”). Polityka Prywatności TheSoftware („Polityka Prywatności”), Oficjalne Zasady Konkursu dotyczące każdego Konkursu, Umowy Zakupu TheSoftware („Umowa Zakupu”), Umowy Członkostwa TheSoftware („Umowa Członkostwa”), jak również wszelkie inne zasady działania, polityki, cenniki i inne dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być publikowane okazjonalnie, są wyraźnie tutaj włączone przez odesłanie (wspólnie „Umowa”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z pełnymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na Umowę w całości, nie masz uprawnienia do korzystania z Usług i/lub Witryny w jakikolwiek sposób lub formie.

TheSoftware JEDNOZNACZNIE ZABRANIA DOSTĘPU DO WITRYNY I/LUB USŁUGOSOBOM OBJĘTYM USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI ONLINE Z 1998 R., Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI („COPPA”). THE SOFTWARE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUGI I/LUB WITRYNY DOWOLNEJ OSOBIE, ZA SWOIM WYŁĄCZNYM I NIEOGRANICZONYM UZNAKIEM.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyny i wyłączny dokument między Tobą a TheSoftware w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmienić Umowę okazjonalnie według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Ostatnia Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w obowiązującej w tym czasie Umowie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w celu uzyskania aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Witryna i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Witryna i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie w wieku poniżej osiemnastu (18) lat. Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz zgody na korzystanie i/lub dostęp do Witryny i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi Abonamentowe

Pod warunkami Umowy, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej i otrzymaniu zgody od TheSoftware możesz otrzymać lub spróbować otrzymać, za opłatą lub bezpłatnie, Usługi Abonamentowe. Usługi Abonamentowe zapewnią Ci treści e-mailowe, tekst i inne materiały (“Zawartość Abonamentu”) związane z marketingiem internetowym świadczonym przez TheSoftware i jego podmioty trzecie (“Dostawcy Trzeciej Strony”). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Zawartości Abonamentu, po prostu wyślij do nas e-mail na [email protected]. Zawartość Abonamentu zawiera komentarze, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców Trzeciej Strony, na które niekoniecznie warto polegać. Prosimy o ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo podczas korzystania z Zawartości Abonamentu i/lub Usług Abonamentowych. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych obowiązków i nie ponosi żadnych odpowiedzialności względem Ciebie w związku z taką Zawartością Abonamentu. TheSoftware nie oświadcza ani nie gwarantuje, że dostępna Zawartość Abonamentu w związku z Usługami Abonamentowymi jest dokładna, kompletna lub odpowiednia. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku za Twoją niemożność korzystania z Usług Abonamentowych i/lub Zawartości Abonamentu. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności względem Ciebie, żadnych końcowych użytkowników ani żadnej strony trzeciej w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z Usług Abonamentowych.

Usługi Członkostwa

Pod warunkami Umowy i Umowy Członkostwa, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej, wyrażeniu zgody na Umowę Członkostwa i otrzymaniu zgody od TheSoftware, możesz otrzymać lub spróbować otrzymać, za opłatą lub bezpłatnie, Członkostwo w jednym z różnych programów członkostwa oferowanych przez MTS Advertise OU. Aby uzyskać kopię Umowy Członkostwa, odwiedź stronę internetową dotyczącą konkretnego Członkostwa. Programy Członkostwa TheSoftware umożliwią Ci dostęp do treści, tekstów i innych materiałów (“Treść Członkowska” oraz razem z Zawartością Abonamentu, “Treścią”) dostarczanych przez TheSoftware i określonych Dostawców Trzeciej Strony, mających na celu pomoc Członkom w ich przedsięwzięciach marketingowych w internecie. Treść Członkowska zawiera komentarze, opinie i inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców Trzeciej Strony, na które niekoniecznie warto polegać. Prosimy o ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo podczas korzystania z Treści Członkowskiej i/lub Usług Członkostwa. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych obowiązków i nie ponosi żadnych odpowiedzialności względem Ciebie w związku z taką Treścią Członkowską. TheSoftware nie oświadcza ani nie gwarantuje, że dostępna Treść Członkowska w związku z Usługami Członkostwa jest dokładna, kompletna ani odpowiednia. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku za Twoją niemożność korzystania z Usług Członkostwa i/lub Treści Członkowskiej. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności względem Ciebie, żadnych końcowych użytkowników ani żadnej strony trzeciej w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z Usług Członkostwa.

Usługi Dostawców

Wypełniając odpowiednie formularze zamówień zakupu, możesz otrzymać lub spróbować otrzymać pewne produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów. TheSoftware nie oświadcza ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku za Twoją niemożność korzystania z produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory związane ze sprzedawcą produktu, dystrybutorem i konsumentami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności względem Ciebie ani żadnej strony trzeciej w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z oferowanych na stronie internetowej produktów i/lub usług.

Ogólne

Informacje, które musisz dostarczyć w związku z rejestracją w usługach, mogą obejmować, między innymi, niektóre lub wszystkie z następujących: (a) pełne imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres korespondencyjny (i adres rozliczeniowy, jeśli różni się); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer telefaksu; (h) informacje dotyczące karty kredytowej; i/lub (i) wszelkie inne informacje wymagane na odpowiednim formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracji usługi”). Zobowiązujesz się dostarczać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane rejestracji usługi. TheSoftware ma prawo odrzucić każde Dane rejestracji usługi, w przypadku, gdy zostanie ustalone, według własnego, wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) naruszysz jakąkolwiek część Umowy i/lub (ii) Dane rejestracji usługi, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym czasie zmienić kryteria dotyczące danych rejestracyjnych według własnego uznania.

Z wyjątkiem wyraźnego oświadczenia w przeciwnym razie, każda przyszła oferta udostępniona Ci na stronie internetowej, która uzupełnia lub w inny sposób zostaje ulepszona o obecne funkcje strony internetowej, podlega Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Twoją niezdolność do korzystania i/lub spełniania warunków usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek usług lub innych produktów, usług lub promocji oferowanych przez TheSoftware i/lub przez żadnego z jego dostawców zewnętrznych. Jeśli MTS Advertise OU rozwiąże Umowę i/lub jakiekolwiek usługi z dowolnego powodu, MTS Advertise OU nie będzie miał żadnej odpowiedzialności ani obowiązku wobec Ciebie. Rozumiesz i zgadzasz się, że odmowa korzystania z witryny jest Twoim jedynym prawem i środkiem zaradczych w odniesieniu do wszelkich sporów, które możesz mieć z TheSoftware.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia za pośrednictwem konkursów. Przez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem rejestracyjnym odpowiednim dla danego konkursu i akceptację oficjalnych zasad konkursu dotyczących każdego konkursu, możesz wziąć udział w losowaniu promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne Dane Rejestracji Konkursowej. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek Dane Rejestracji Konkursowej, jeśli zostanie ustalone, wyłącznie według uznania TheSoftware, że: (i) naruszasz którykolwiek zapis Umowy; i/lub (ii) Dane Rejestracji Konkursowej, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, duplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym momencie, według własnego uznania, zmienić kryteria dotyczące danych rejestracyjnych.

UDZIELENIE LICENCJI

Jako użytkownik Strony internetowej otrzymujesz nieekskluzywną, niezbywalną, odwoływalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz używać Strony internetowej i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadna część Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączona do jakiejkolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego ani mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, badać inżynierii wstecznej ani przenosić Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, które zakłócają lub próbują zakłócić prawidłowe działanie Strony internetowej. Nie możesz podejmować żadnych działań, które narzucają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastrukturze Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własnościowymi (w tym, ale nie ograniczając się do, praw własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/ lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pozyskiwanie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/ lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub wydobywania danych w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu, bez pisemnej zgody TheSoftware, jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i/ lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Witrynie, lub za pośrednictwem Usług, przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/ lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, a także wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Zabronione jest korzystanie z jakiegokolwiek znaku towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody właściwego właściciela.

ZABRANIA SIĘ HYPERLINKOWANIA DO STRONY INTERNETOWEJ, TWORZENIA WSPÓLNĄ MARKĘ, “FRAMINGU” LUB/LUB WSYŁANIA DO STRONY INTERNETOWEJ

Chyba że zostało wyraźnie zezwolone przez TheSoftware, nikt nie może hyperlinkować do Strony internetowej lub jej części (w tym, między innymi, logotypów, znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub materiałów chronionych prawem autorskim), na swoją stronę internetową lub miejsce w sieci w jakimkolwiek celu. Ponadto, ”framowanie” Strony internetowej i/lub wskazywanie Jednolitego Lokalizatora Zasobów (”URL”) Strony internetowej w jakiejkolwiek komercyjnej lub niekomercyjnej formie medialnej bez wcześniejszego, wyraźnego, pisemnego zezwolenia TheSoftware jest surowo zabronione. Wyrażasz zgodę na współpracę z Stroną internetową w celu usunięcia lub zakończenia, o ile dotyczy, takiej treści lub działalności. Niniejszym uznajesz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ODRZUT

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SĄ DOSTARCZANE CI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, SA WYŁĄCZONE W JAKO NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA (W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAW AUTORSKICH I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE WYŁĄCZAJĄC JEST TOGRANICZENIEM, TheSoftware NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI CO DO: (A) STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKIKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SPEŁNIENIA TWOICH WYMAGAŃ; (B) STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKIKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, CIĄGŁOŚCI, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA CZY BEZBŁĘDNOŚCI; (C) ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO KONKURSÓW I/LUB USŁUG; LUB (D) OSIĄGANIA WYNIKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE Z UŻYCIEM STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKIKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE. STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, USTERKI, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ PODSTAWOWEGO POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO POWIĄZANEGO ZE STRONĄ INTERNETOWĄ. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, NIEZALEŻNIE CZY USTNA CZY PISEMNA, OTRZYMANA PRZEZ CIEBIE OD TheSoftware, KTÓREGOKOLWIEK Z JEGO DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH CZY W INNY SPOSÓB PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI NIEWYRAŻONEJ WPROST W UMOWIE.

ZAŻEGNANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE POBRANIAMIBITOWANIEM

Od odwiedzających pobierających informacje ze strony internetowej, pobieranie odbywa się na własne ryzyko. TheSoftware nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od zainfekowanych kodów komputerowych, w tym, ale nie tylko od wirusów i robaków.

OGARNICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

JASNO I WYRAŹNIE ZROZUMIAŁE I ZGADZASZ SIĘ NA TO, ŻE TheSoftware NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK TRZEJ STRONIE ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCIDENTALNE, SPECJALNE, KOSZTOWE I/LUB WZORCOWE SZKODY, W TYM STRATY Z TYTUŁU ZYSKÓW, RYNECZNEJ POZYTYWNEJ REPUTACJI, UŻYTKU, DANYCH LUB INNYCH NIEWYRAŹNYCH SZKÓD (Nawet jeśli TheSoftware został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód), W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PRZEZ: (A) UŻYTKOWANIE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, ZAWARTOŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW TRZEJ STRONY, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ WYKORZYSTAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ; (B) KOSZTY ZAKUPU ZAMIENNYCH TOWARÓW I USŁUG POWSTAŁE W WYNIKU ZAKUPU DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG OD, LUB ZAWARTYCH WEDŁUG, STRONY INTERNETOWEJ; (C) NIEMOŻLIWOŚĆ ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO KONKURSÓW, USŁUGI LUB PRODUKTÓW TRZEJ STRONY OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, LUB JAKIEJKOLWIEK PÓŹNIEJSZE ODNAWIANIE PRODUKTÓW TRZEJ STRONY Z TEGO SAMEGO WNIOSKU; (D) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY DANYCH REJESTRACYJNYCH; ORAZ (E) JAKIEJKOLWIEK INNEJ SPRAWY ZWIĄZANEJ Z NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, ZAWARTOŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW TRZEJ STRONY, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ WYKORZYSTAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ. TO OGRANICZENIE DOTYCZY WSZYSTKICH ROSPOCZĘTYCH POSTĘPOWAŃ, W ZBIORZE, W TYM ALE NIE OGRANICZONE DO NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, ZANIEDBAŃ, RYNECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WPROWADZANIA W BŁĄD I WSZYSTKICH INNYCH DELIKTÓW. NINIEJSZYM ZWALNIASZ TheSoftware I WSZYSTKICH DOSTAWCÓW TRZECIEJ STRONY TheSoftware OD WSZYSTKICH OBLIGACJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROSPOCZĘTYCH POSTĘPOWAŃ PRZEKROCZENIA OKREŚLONEGO WYŻEJ OGRANICZENIA. JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA TAKIE OGRANICZENIE, NAJWIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TheSoftware WOBEC CIEBIE W KAŻDYM I WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH BĘDZIE PIĘĆSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (500,00 USD). ODRZUCENIE SZKÓD, O KTÓRYCH MOWI SIĘ POWYŻEJ, TO PODSTAWOWY ELEMENT PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW UMOWY MIĘDZY TOBĄ A TheSoftware. NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, ZAWARTOŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW TRZEJ STRONY, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ WYKORZYSTAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ NIE BĘDZIE CI ŚWIADCZONA BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

Odszkodowanie

Zgadzasz się na zwolnienie od odpowiedzialności i chronienie TheSoftware, ich rodziców, spółek zależnych i powiązanych oraz każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współpartnerów i/lub innych partnerów od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądne opłaty adwokackie), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków, które zostały zgłoszone przez jakąkolwiek trzecią stronę w wyniku lub związku z: (a) Twoim korzystaniem z Witryny, Usług, Zawartości i/lub wzięciem udziału w jakimkolwiek konkursie; (b) Twoim naruszeniem Umowy; i/lub (c) Twoim naruszeniem jakichkolwiek praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego akapitu mają na celu ochronę TheSoftware, ich rodziców, spółek zależnych i/lub powiązanych oraz każdego z ich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić postanowień tej umowy i egzekwować je bezpośrednio wobec Ciebie w swoim imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może udostępniać linki i/lub przekierowywać Cię do innych witryn internetowych i/lub zasobów, w tym, ale nie ograniczając się do, tych posiadanych i obsługiwanych przez dostawców stron trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami i/lub zasobami stron trzecich, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron trzecich i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności ani obowiązku za jakiekolwiek warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach trzecich lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYM

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie uwagi, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, których dostarczasz za pośrednictwem lub w związku z Witryną, są objęte naszą Polityką Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z Witryny oraz informacji identyfikujących osobę, jakie nam dostarczasz, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę Prywatności, proszę Kliknij tutaj.

Każda próba przez dowolną osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulowania, wandalizowania i/lub zakłócania działania Witryny jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie aktywnie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tym zakresie wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu naruszającego zasady prawa i sprawiedliwości.

WYBÓR PRAWA/MIEJSCA POSTĘPOWANIA

Wszelkie spory wynikające z umowy lub z nią związane będą podlegały prawu Estonii i będą interpretowane zgodnie z nim (bez uwzględnienia zasad kolizji praw). Jakiekolwiek wydane orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron, a jego wyrok może zostać wprowadzony w życie przez sąd właściwy ze względu na miejsce sprawy. Nic w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane w taki sposób, aby uniemożliwić jakiejkolwiek stronie ubieganie się o środki zabezpieczające w celu ochrony jej praw w oczekiwaniu na wynik postępowania arbitrażowego. W zakresie dozwolonym przez prawo zgadzasz się, że nie zgłosisz, nie dołączysz ani nie weźmiesz udziału w żadnym pozewie grupowym dotyczącym jakiejkolwiek roszczenia, sporu lub kontrowersji, które możesz mieć wobec TheSoftware. i każdego z ich przedstawicieli prawnych, afiliowanych podmiotów, spółek zależnych, przedsiębiorstw macierzystych, agencji oraz ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów. Zgadzasz się na wprowadzenie środków zabezpieczających w celu zatrzymania takiego pozewu lub usunięcia Ciebie jako uczestnika w sprawie. Zgadzasz się na pokrycie kosztów adwokata i sądowych poniesionych przez TheSoftware w celu uzyskania takich środków. Umowa nie stanowi zrzeczenia się żadnych Twoich praw i środków mających na celu dochodzenie roszczeń indywidualnie, a nie w ramach zbiorowego postępowania w drodze arbitrażu, zgodnie z powyższym przepisem. Postanowienie to, które uniemożliwia Ci wniesienie, dołączenie lub uczestnictwo w pozewach grupowych, jest samodzielna umową. Jeżeli którykolwiek zapis Umowy zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, odpowiednia część zostanie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.