Soubor POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DŮLEŽITÉ – PROSÍM PŘEČTĚTE SI

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky (dále jen „Webové stránky“), na kterých jste našli odkaz na tyto Podmínky používání (dále jen „Webové stránky“). Webové stránky jsou internetovým majetkem společnosti TheSoftware (dále jen „TheSoftware“, „my“ a „nás“). Přijímáte, že budete vázáni těmito Podmínkami používání Webové stránky TheSoftware (dále jen „Podmínky používání“) ve své celistvosti tehdy, když: (a) přistoupíte na Webové stránky; (b) zaregistrujete se na newsletter nebo se přihlásíte k odběru e-mailového seznamu nebo požádáte o informace prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Služby předplatného“); (c) zaregistrujete se k účasti na akcích, soutěžích a / nebo losování, které TheSoftware od času k času nabízí (dále jen „Soutěže“); (d) připojíte se nebo se pokusíte připojit ke partner programu nebo jiné organizaci členství, které jsou uvedeny na Webových stránkách (dále jen „Členské služby“); a/nebo (e) objednáte si produkt a/nebo službu prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Dodavatelské služby“ a společně se Službami předplatného a Členskými službami, „Služby“). TheSoftware zásady ochrany soukromí (dále jen „Ochrana soukromí“), Oficiální pravidla soutěže platná pro každou Soutěž, TheSoftware kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), TheSoftware členská smlouva (dále jen „Členská smlouva“), a také jakékoliv další provozní pravidla, politiky, cenové rozvrhy a další dodatečné podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času publikovány, jsou tímto výslovně začleněny touto odkazem (celkem „Smlouva“). Přečtěte si prosím pečlivě všechny podmínky Smlouvy. Pokud nesouhlasíte se Smlouvou ve své celistvosti, nejste oprávněni používat Služby a/nebo Webové stránky žádným způsobem.

TheSoftware ZÁJMENNE ODMÍTÁ PŘÍSTUP KE STRÁNKÁM A/EM SLUŽBY JAKÉMKOLIV JEDNOTLIVCI, KTERÝ JE POKRYT DĚTSKÝM ZÁKONEM O OCHRANĚ SOUKROMÍ ONLINE ZROUOVE ACT OF 1998, JAKO DOPELNĚNO (dále jen „COPPA“). TheSoftware SI VYHRAZUJE PRÁVO ODMÍTNOUT PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A/NEBO WEBOVÝM STRÁNKÁM KAŽDÉMU JEDNOTLIVCI, V JEHoš PATRNÉM A EXKLUZIVNÍM UVÁŽENÍ.

ROZSAH A ÚPRAVA SMLOUVY

Souhlasíte s podmínkami a ustanoveními uvedenými ve Smlouvě ve vztahu k vašemu používání Webových stránek. Smlouva představuje jedinou a jedinou smlouvu mezi vámi a TheSoftware ve vztahu k vašemu používání Webových stránek a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné smlouvy, zastoupení, záruky a/nebo poznatky ve vztahu k Webovým stránkám. Smlouvu si můžeme čas od času na základě našeho výlučného uvážení upravovat bez konkrétního oznámení vám. Poslední verze Smlouvy bude zveřejněna na Webových stránkách a měli byste Smlouvu přezkoumat před použitím Webových stránek. Souhlasem s pokračujícím používáním Webových stránek a/nebo Služeb souhlasíte s dodržováním všech podmínek a ustanovení uvedených v Smlouvě platných v tom okamžiku. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a Služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavřít právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webové stránky a Služby nejsou určeny k použití jednotlivci mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení používat a/nebo přistupovat k Webovým stránkám a/nebo Službám.

POPIS SLUŽEB

Předplatné služby

Podléháte podmínkám smlouvy, tím že se zaregistrujete na webové stránce a obdržíte schválení od společnosti TheSoftware, můžete za poplatek nebo bezplatně získat nebo se pokusit získat předplatné služby. Předplatné služby vám poskytnou obsah e-mailů, textu a další materiály (“Předplatný obsah”), které se týkají internetového marketingu poskytovaného společností TheSoftware a jejími partnery třetích stran (“Poskytovatelé třetích stran”). Pokud chcete přestat obdržovat předplatný obsah, jednoduše nám napište e-mail na [email protected]. Předplatný obsah obsahuje komentáře, názory nebo jiné materiály, které jsou poskytovány společností TheSoftware a poskytovateli třetích stran a nemusí se nutně spoléhat na ně. Buďte opatrní, používejte zdravý rozum a dodržujte bezpečnost při používání předplatného obsahu a/nebo předplatných služeb. Souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nemá žádné povinnosti a neuvaluje na vás žádnou odpovědnost v souvislosti s takovým předplatným obsahem. Společnost TheSoftware neručí ani nezaručuje, že předplatný obsah dostupný v souvislosti s předplatnými službami je přesný, úplný nebo vhodný. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není odpovědná ani nezodpovídá v žádném případě za vaši neschopnost používat předplatné služby a/nebo předplatný obsah. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nebude odpovědná vám, koncovým uživatelům nebo třetím stranám za žádné nároky související s jakýmkoli z předplatných služeb.

Služby členství

Podléháte podmínkám smlouvy a smlouvy o členství, tím že se zaregistrujete na webové stránce, souhlasíte smlouvou o členství a obdržíte schválení od společnosti TheSoftware, můžete za poplatek nebo bezplatně získat nebo se pokusit získat členství v jednom z různých programů členství, které nabízí MTS Advertise OU. Pro získání kopie smlouvy o členství, navštivte web konkrétního členství. Programy členství společnosti TheSoftware vám umožní přístup k obsahu, textu a dalším materiálům (“Členský obsah”) poskytovaným společností TheSoftware a určitými poskytovateli třetích stran, které jsou určeny k tomu, aby pomohly členům v jejich online marketingových aktivitách. Členský obsah obsahuje komentáře, názory a další materiály, které jsou poskytovány poskytovateli třetích stran společností TheSoftware a nemusí se nutně spoléhat na ně. Buďte opatrní, používejte zdravý rozum a dodržujte bezpečnost při používání členského obsahu a/nebo členských služeb. Souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nemá žádné povinnosti a neuvaluje na vás žádnou odpovědnost v souvislosti s takovým členským obsahem. Společnost TheSoftware neručí ani nezaručuje, že členský obsah dostupný v souvislosti s členskými službami je přesný, úplný nebo vhodný. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není odpovědná ani nezodpovídá v žádném případě za vaši neschopnost používat členské služby a/nebo členský obsah. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nebude odpovědná vám, koncovým uživatelům nebo třetím stranám za žádné nároky související s jakýmkoli z členských služeb.

Služby prodejce

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité výrobky a/nebo služby ze webové stránky. Produkty a/nebo služby, které jsou zobrazovány na webové stránce, mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributorům třetích stran těchto výrobků. Společnost TheSoftware nezastupuje ani nezaručuje, že popisy těchto výrobků jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není odpovědná ani nezodpovídá v žádném případě za vaši neschopnost získat výrobky a/nebo služby ze stránky nebo za jakýkoli spor se prodávajícím výrobků, distributorem a koncovými spotřebiteli. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nebude odpovědná vám ani žádné třetí straně za jakýkoli nárok související s jakýmkoli z výrobků a/nebo služeb nabízených na webové stránce.

Všeobecné

Informace, které musíte poskytnout v souvislosti s registrací na služby, mohou zahrnovat, bez omezení, některé nebo všechny následující: (a) vaše plné jméno; (b) název společnosti; (c) e-mailovou adresu; (d) adresu bydliště (a fakturační adresu, pokud se liší); (e) domácí telefonní číslo; (f) pracovní telefonní číslo; (g) faxové číslo; (h) informace o kreditní kartě; a/nebo (i) jakékoliv jiné informace vyžadované ve formuláři pro registraci služby („Data registrace služby“). Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných dat registrace služby. TheSoftware má právo odmítnout jakákoliv data registrace služby, pokud se rozhodne, z výhradního rozhodnutí TheSoftwaru, že: (i) porušujete jakoukoli část Smlouvy; a/nebo (ii) data registrace služby, která jste poskytli, jsou neúplná, podvodná, zdvojená nebo jinak nepřijatelná. TheSoftware si může kdykoli změnit kritéria pro registrační data podle svého uvážení.

Pokud není explicitně stanoveno jinak, jakékoli budoucí nabídky, které budou vám dostupné na webové stránce a rozšiřují nebo jinak vylepšují současné funkce webové stránky, podléhají Smlouvě. Chápete a souhlasíte, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost používat a/nebo splňovat podmínky služeb. Chápete a souhlasíte s tím, že TheSoftware neodpovídá vám ani žádné třetí straně za jakoukoliv modifikaci, pozastavení nebo zrušení jakýchkoli služeb nebo jiného produktu, služby či propagace nabízené TheSoftware a/nebo jakýmkoli poskytovatelem třetí strany. Pokud MTS Advertise OU ukončí Smlouvu a/nebo jakékoliv služby z jakéhokoli důvodu, MTS Advertise OU nemá vůči vám žádnou odpovědnost nebo zodpovědnost. Chápete a souhlasíte s tím, že vaším jediným právem a opravným prostředkem v případě jakéhokoli sporu, který byste měli s TheSoftware, je odmítnutí používat webovou stránku.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Tím, že poskytnete pravdivé a přesné informace v souvislosti se příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasíte s Oficiálními pravidly soutěže platnými pro každou soutěž, můžete mít šanci vyhrát propagační ceny nabízené každou soutěží. Abyste se zúčastnili soutěží na webu, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje o registraci soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoliv údaje o registraci soutěže, pokud se rozhodne, že: (i) porušujete jakoukoli část Smlouvy; a/nebo (ii) údaje o registraci soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si vyhradí právo kdykoliv změnit kritéria registrace dat podle svého jediného uvážení.

LICENSE GRANT

Jako uživatel webové stránky Vám je udělena neexkluzivní, nepřevoditelná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a používání webové stránky, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s dohodou. TheSoftware si může tuto licenci kdykoli pro kterýkoli důvod ukončit. Můžete používat webovou stránku a obsah na jednom počítači pro svůj vlastní osobní, nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována žádnou formou nebo začleněna do jakéhokoli informačního systému, elektronického či mechanického. Není Vám dovoleno používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, prodat, modifikovat, dekompilovat, rozebrat, inženýrskými postupy odhalovat nebo přenášet webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jakoukoli jejich část. TheSoftware si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně uvedena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, softwarový nástroj nebo rutinu, které by rušily nebo se pokoušely rušit správnou funkci webové stránky. Nesmíte podniknout žádné kroky, které by způsobovaly neúměrné nebo nepřiměřeně velké zatížení infrastruktury společnosti TheSoftware. Vaše právo používat webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

PRÁVA VLASTNICTVÍ

Obsah, struktura, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související se webovým místem, obsahem, soutěžemi a službami jsou chráněny podle platných autorských práv, ochranných známek a dalších vlastnických (včetně, ale nejen omezeno na, práva duševního vlastnictví) práv. Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej kterékoliv části webového místa, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázán. Systématické zjišťování materiálu ze webového místa, obsahu, soutěží a/nebo služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jiného způsobu scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo sestavení přímo nebo nepřímo kolekce, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva na jakýkoli obsah, dokument, software, služby nebo jiné materiály zobrazené na nebo prostřednictvím webového místa, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Zveřejnění informací nebo materiálu na webovém místě nebo prostřednictvím služeb TheSoftware nepředstavuje odstoupení od jakéhokoli práva na tyto informace a/nebo materiály. Jméno a logo TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na webovém místě nebo prostřednictvím služeb jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití jakékoliv ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu příslušného vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, KOPARTNERSTVÍ, “FRAMOVÁNÍ” A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud TheSoftware výslovně neautorizuje, nikdo nesmí vytvořit hyperlink na webové stránky nebo jejich části (včetně, ale nejen toho, logotypů, ochranných známek, obchodní značky nebo autorských materiálů) na své webové stránky či jinou webovou platformu bez jakéhokoli důvodu. Dále je striktně zakázáno ”framing” webovou stránku a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator (”URL”) webové stránky v jakékoli komerční nebo nekomerční médií bez předchozího písemného souhlasu TheSoftware. Výslovně se zavazujete spolupracovat s webovou stránkou na odstranění nebo zastavení případného takového obsahu nebo činnosti. Tímto uznáváte, že budete odpovědní za veškeré škody související s tímto.

ÚPRAVY, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení upravovat a/nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ

WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLIV PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU BÝT ODEMNĚNY OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRANY, A/Z NEBO JAKÉKOLIV JINÉ VÝROBKY A/Z NEBO SLUŽBY, NA KTERÉ A/Z MOHOU POŽÁDAT ČLENSTVÍM Z WEBU JSOU VÁM POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ “TAK, JAK JE” A “TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ” A VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, JSOU ZAMIŠENY DOVNITŘ NEJVĚTŠÍHO MOŽNÉHO ROZSAHU PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ (VČETNĚ, ALE NEJEN OMEZENĚ NA, ODMÍTNUTÍ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK Z OBCHODOVATELNOSTI, NEPOŘÍZENÍ PORUŠENÍ DUŠEVNÍCH PRÁV A/Z NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL). ZVLÁŠTNÍM, ALE NE JAKÝMKOLIV OMEZENÍM, TheSoftware NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUČKY, ŽE: (A) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLIV PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU BÝT ODEMNĚNY OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRANY, A/Z NEBO JAKÉKOLIV JINÉ VÝROBKY A/Z NEBO SLUŽBY, NA KTERÉ A/Z MOHOU POŽÁDAT ČLENSTVÍM Z WEBU, SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY; (B) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLIV PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU BÝT ODEMNĚNY OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRANY, A/Z NEBO JAKÉKOLIV JINÉ VÝROBKY A/Z NEBO SLUŽBY, NA KTERÉ A/Z MOHOU POŽÁDAT ČLENSTVÍM Z WEBU, BUDE NEROZRUŠENÉ, VČASU, ZBEZPEČENÉ NEBO BEZ CHYB; (C) KVALIFIKUJETE SE PRO SOUTĚŽE A/Z NEBO SLUŽBY; NEBO (D) VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽEB, SOUTĚŽÍ, OBSAHU, JAKÉKOLIV PRODUKTY TØETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU BÝT ODEMNĚNY OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TØETÍ STRANY, A/Z NEBO JAKÉKOLIV JINÉ VÝROBKY A/Z NEBO SLUŽBY, NA KTERÉ A/Z MOHOU POŽÁDAT ČLENSTVÍM Z WEBU, BUDOU PŘESNÉ A SPOLĚHLIVÉ. WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLIV PRODUKTY TØETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU BÝT ODEMNĚNY OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TØETÍ STRANY, A/Z NEBO JAKÉKOLIV JINÉ VÝROBKY A/Z NEBO SLUŽBY, NA KTERÉ A/Z MOHOU POŽÁDAT ČLENSTVÍM Z WEBU MOHOU OBSAHOVAT CHYBY, CHYBY, PROBLÉMY NEBO DALŠÍ OMEZENÍ. NEBUDOU NÉST ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST PODKLADOVÉHO PŘIPOJENÍ K INTERNETU SPOJENÝM S WEBEM. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, BUĎ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ, ZÍSKANÁ OD VÁS TheSoftware, JEDNOHO Z JEHO POSKYTOVATELŮ TØETÍ STRANY NEBO JINAK SKZE NEBO OD WEBU, NESTANOVÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEBYLY VÝSLOVNĚ UVEDENY VE SJEDNÁNÍ.

OZNÁMENÍ O ŠKODĚ ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že tyto stahování jsou bez poškozujících počítačových kódů, včetně, ale neomezujíc se na viry a červy.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TheSoftware NEBUDE NÍŽE UVEDENĚM ODPOVĚDNÝ VŮČI VÁM NEBO TŘETÍ STRANĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, DŮSLEDNÉ A/NEBO VZORNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU ZISKU, POKLESU PŘÍZNĚ, UŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (I KDYŽ TheSoftware BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD), V MÍŘE NEJVYŠŠÍ PRAVNĚ UMOŽŇOVANÉ ZÁKONEM PRO: (A) POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOST POUŽÍT WEB, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ PRODUKTY, KTERÉ MŮŽETE ZÍSKAT OD NAŠICHPDP, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MŮŽETE POŽADOVAT POMOCÍ WEBU; (B) NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH VĚCÍ A SLUŽEB V DŮSLEDKU JAKÝCHKOLI ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ A/NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH ZE WEBU NEBO SKRZ TRANSAKCE PROVEDENÉ CEZ WEB; (C) NEMOŽNOST SPLNĚNÍ PODMÍNEK KONTESTŮ, SLUŽEB NEBO TŘETÍ STRANĚ PRODUKTY OD NAŠICHPDP, NEBO NÁSLEDNÁ ODPOVĚĎ ODMÍTNUTÍ TŘETÍ STRANĚ PRODUKTŮ OD STEJNÉHO; (D) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K VAŠIM REGISTRAČNÍM DATŮM NEBO ÚPRAVA TĚCHTO DAT; A (E) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K NESCHOPNOSTI POUŽÍT WEB, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ PRODUKTY, KTERÉ MŮŽETE ZÍSKAT OD NAŠICHPDP, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MŮŽETE POŽADOVAT POMOCÍ WEBu.. TOHLE OMEZENÍ SE VZHUJE NA VŠECHNY PRÁVNÍ MOŽNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, NEDBALOST, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, FALZIFIKACE A VŠECHNÍ JINÉ DELIKTY. VYSVĚTLUJETE ZDEMOČASTE TheSoftware A VŠECHNY TŘETÍ STRANY NÁSPOTŘEBU, ODPOVĚDNOSTI A POŽADOVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY NAD RÁMEN TOHOTO OMEZENÍ. POKUD POVOLENÝ ZÁKON NEPOVOLENOU TAKOVÉ OMEZENÍ, NEJVYŠŠÍ ODPOVĚDNOST TheSoftware K VÁM V KAŽDÉM PRÍPADĚ BUDU 500 DOLARŮ (500,00 $). ZAMIŠENÁ ŠKODLIVOST UVEDENÁ VÝŠE JE ZÁSAHOVANÝMI PRVKY PODMÍNEK OBCHODU MEZI VÁMI A TheSoftware. NESCHOPNOST POUŽÍT WEB, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ PRODUKTY, KTERÉ MŮŽETE ZÍSKAT OD NAŠICHPDP, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MŮŽETE POŽADOVAT POMOCÍ WEBu nemohou VÁM poskytnout BEZ TOHOTO OMEZENÍ./n/n/n/n

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že vás bude TheSoftware chránit a naopak, každý z jejich mateřských společností, dceřiných společností a přidružených společností a každý z jejich členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolu-značek a/nebo jiných partnerů, nebude podnikat žádné kroky kvůli jakýmkoli a všem nárokům, výdajům (včetně přiměřených soudních poplatků), škodám, žalobám, nákladům, výzvám a/nebo soudním rozhodnutím kterýmikoli třetími stranami, vzniklým v důsledku: (a) vaše použití Webové stránky, Služeb, Obsahu a/nebo účast ve kterémkoli soutěži; (b) vaše porušení smlouvy; a/nebo (c) vaše porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce platí ve prospěch TheSoftware, každé z jejich mateřských společností a/nebo přidružených společností, a každého z jejich úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licensorů, dodavatelů a/nebo advokátů. Každá z těchto osob a subjektů bude mít právo tato ustanovení přímo uplatnit a vymáhat vůči vám na vlastní jméno.

TŘETÍ STRANY WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka může poskytovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo odkazovat na ně, včetně, ale neomezujíc se na ty, které vlastní a provozují třetí strany. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami třetích stran a/nebo prostředky, tímto uznáváte a souhlasíte, že TheSoftware nenese odpovědnost za dostupnost takových webových stránek třetích stran a/nebo prostředků. Navíc, TheSoftware nepodporuje a není odpovědný ani zodpovědný za jakékoliv podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na takových webových stránkách nebo prostředcích, ani za jakékoli škody a/nebo ztráty vyplývající z toho.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ/INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Používání webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály které odesíláte prostřednictvím nebo ve spojení s webovou stránkou, podléhají našim zásadám ochrany soukromí. V souladu s podmínkami našich zásad ochrany soukromí si vyhrazujeme právo využívat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a jakéhokoli jiného osobně identifikovatelného údaje poskytnutého vám. Pro zobrazení našich zásad ochrany soukromí klikněte Zde.

Jakýkoliv pokus jednotlivce, ať už zákazníka společnosti TheSoftware či nikoliv, poškodit, zničit, zasahovat, vandalizovat a/nebo jinak překážet v činnosti webových stránek je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude důsledně postupovat proti každému jednotlivci nebo subjektu, který se proviní v této věci, a to v nejširším možném rozsahu podle zákona a spravedlnosti.

VÝBĚR ZÁKONA/MÍSTA

Veškeré spory vyplývající z Dohody nebo související s ní budou řízeny a výklad bude proveden v souladu s estonskými zákony (bez ohledu na principy kolize zákonů). Jakékoli rozhodnutí vydané pak bude konečné a závazné pro strany a na základě něj může být vydán rozsudek v jakémkoli soudu příslušné jurisdikce. Nic v této dohodě nesmí být výkladem bráno jako překážka pro jakoukoli stranu, jejíž cílem je po dobu trvání rozhodčího řízení uchýlit se k soudnímu prostředku k ochraně svých práv. Pokud to příslušné právo dovoluje, souhlasíte s tím, že nebudete podávat, přidružovat se k nim nebo se účastnit žádného kolektivního žaloby týkajícího se jakéhokoli nároku, sporu nebo kontroverze, kterou byste mohli mít vůči TheSoftware a každému z jejich právních zástupců, dceřiných společností, mateřských společností, agentur a jejich členům, ředitelům, zaměstnancům a zástupcům. Souhlasíte s tím, že budete postupovat v souladu s nařízeným zákazem v rámci soudního řízení k zastavení takové žaloby nebo odstranění se z účasti na žalobě. Souhlasíte, že zaplatíte náklady na právní zástupce a soudní výlohy TheSoftware v souvislosti se žádostí o takovou ochranu. Tato dohoda nezbavuje vás žádných práv ani prostředků k řešení nároku individuálně a nikoli kolektivním žalobou prostřednictvím závazného rozhodčího řízení, jak je výše uvedeno. Tato ustanovení, která vám brání podávat, přidružovat se k nim nebo se účastnit žalob kolektivního charakteru, jsou zvláštní dohodou. Pokud by byla jakákoli část dohody považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, bude se tato část vykládat v souladu s příslušným právem a zbývající části zůstanou v plném rozsahu platné a účinné.