ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ – ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στον ιστότοπο (ο «ιστότοπος») στον οποίο βρήκατε τον σύνδεσμο προς αυτούς τους Όρους Χρήσης (ο «ιστότοπος»). Ο ιστότοπος είναι μια ιδιοκτησία του TheSoftware στο Διαδίκτυο. (αναφέρονται συλλογικά ως «TheSoftware», «εμείς» και «μας»). Συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου TheSoftware (οι «Όροι Χρήσης»), στη συνόλη τους, όταν: (α) αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο, (β) εγγραφείτε για ένα ενημερωτικό δελτίο ή εγγραφείτε σε λίστα αλληλογραφίας ή ζητήσετε πληροφορίες μέσω του ιστότοπου («Υπηρεσίες Συνδρομητών»), (γ) εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και/ή κληρώσεις που προσφέρονται από το TheSoftware από καιρό σε καιρό (καθένας, ένας «Διαγωνισμός»), (δ) εγγραφείτε, ή επιχειρήσετε να εγγραφείτε, σε πρόγραμμα συνεργατών ή άλλο οργανισμό μέλος που παρουσιάζεται στον ιστότοπο («Υπηρεσίες Μέλους») και/ή (ε) παραγγείλετε ένα προϊόν και/ή μια υπηρεσία μέσω του ιστότοπου («Υπηρεσίες Προμηθευτή και σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες Συνδρομητών και τις Υπηρεσίες Μέλους, οι «Υπηρεσίες»). Οι Όροι Χρήσης του Ιστότοπου TheSoftware (οι «Όροι Χρήσης»), η Πολιτική Απορρήτου TheSoftware (η «Πολιτική Απορρήτου»), οι Επίσημοι Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, οι Συμφωνίες Αγοράς TheSoftware (οι «Συμφωνίες Αγοράς»), οι Συμφωνίες Μέλους TheSoftware (οι «Συμφωνίες Μέλους»), καθώς και οποιοίδήποτε άλλοι λειτουργικοί κανόνες, πολιτικές, προγράμματα τιμών και άλλοι συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που μπορεί να δημοσιευθούν από καιρό σε καιρό, συμπεριλαμβάνονται εδώ ρητά (συλληπτικά, η «Συμφωνία»). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους πλήρεις όρους της Συμφωνίας. Αν δεν συμφωνείτε με τη Συμφωνία στην πλήρη της έκταση, δεν εξουσιοδοτείστε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και/ή τον Ιστότοπο με κανένα τρόπο ή μορφή.

Το λογισμικό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΡΗΤΑ την πρόσβαση στον ιστότοπο και/ή τις υπηρεσίες ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (COPPA) ΤΟΥ 1998, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Το λογισμικό ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ/Ή ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΡΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΘΕΙΑ.

ΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ εσάς και του TheSoftware σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή συγχρόνων συμφωνιών, αντιπροσωπειών, εγγυήσεων και/ή κατανοήσεων σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια, χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο, και θα πρέπει να ελέγχετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με τη συνεχή σας χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε εδώμεσα να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία που ισχύει την εποχή αυτή. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Συνδρομής

Υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας, με την εγγραφή στον Ιστότοπο και την έγκριση από την TheSoftware, μπορείτε να λάβετε, ή να προσπαθήσετε να λάβετε, εν ανταλλάγματι πληρωμής ή χωρίς καμία πληρωμή, τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες. Οι Συνδρομητικές Υπηρεσίες θα σας παρέχουν περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο και άλλα υλικά (“Περιεχόμενο Συνδρομής”) που σχετίζονται με το διαδικτυακό μάρκετινγκ που παρέχει η TheSoftware και οι συνεργάτες τους από τρίτους (“Παρόχοι τρίτων”). Εάν θέλετε να διακόψετε τη λήψη του Περιεχομένου Συνδρομής, απλώς στείλτε μας email στο [email protected]. Το Περιεχόμενο Συνδρομής περιέχει σχόλια, απόψεις και/ή άλλα υλικά που παρέχονται από την TheSoftware και τους Παρόχους τρίτων, και δεν απαιτείται απαραίτητα να τους εμπιστευθείτε. Χρησιμοποιείτε προσοχή, κοινή λογική και ασφάλεια κατά τη χρήση του Περιεχομένου Συνδρομής και/ή των Συνδρομητικών Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν έχει καμία υποχρέωση και δεν δημιουργεί καμία ευθύνη για εσάς σχετικά με το Περιεχόμενο Συνδρομής αυτού του είδους. Η TheSoftware δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι το Περιεχόμενο Συνδρομής που είναι διαθέσιμο σε συνδυασμό με τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες είναι ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν είναι υπεύθυνη ή απόλυτα ευθύνη για την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες και/ή το Περιεχόμενο Συνδρομής. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν ευθύνεται έναντι εσάς, καμίας τελικής δικαιούχου ή τρίτου, για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιαδήποτε από τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες.

Υπηρεσίες Μέλους

Υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας και της Συμφωνίας Μέλους, με την εγγραφή στον Ιστότοπο, αποδέχοντας τη Συμφωνία Μέλους και λαμβάνοντας έγκριση από τη TheSoftware, μπορείτε να λάβετε ή να προσπαθήσετε να λάβετε, εναντίον αμοιβής ή χωρίς χρέωση, μία Συνδρομή σε ένα από τα διάφορα προγράμματα Μέλους που προσφέρει η MTS Advertise OU. Για ένα αντίγραφο της Συμφωνίας Μέλους, επισκεφθείτε τον ιστότοπο για τη συγκεκριμένη Συνδρομή. Τα προγράμματα Μέλους της TheSoftware θα σας επιτρέψουν να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο, τον κείμενο και άλλα υλικά (“Περιεχόμενο Μέλους” και μαζί με το Περιεχόμενο Συνδρομής, το “Περιεχόμενο”) που παρέχει η TheSoftware και ορισμένοι Τρίτοι Πάροχοι, σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τα Μέλη στις διαδικτυακές τους εμπορικές επιχειρήσεις. Το Περιεχόμενο Μέλους περιέχει σχόλια, γνώμες και άλλα υλικά που παρέχονται από τους Τρίτους Πάροχους της TheSoftware και δεν θα πρέπει να εξαρτάστε απαραιτήτως από αυτά. Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε προσοχή, κοινή λογική και ασφάλεια κατά τη χρήση του Περιεχομένου Μέλους και/ή των Υπηρεσιών Μέλους. Συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν έχει καμία υποχρέωση και δεν υποχρεούται να αναλάβει καμία ευθύνη απέναντί σας σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο Μέλους. Η TheSoftware δεν δηλώνει ή δεν εγγυάται ότι το Περιεχόμενο Μέλους που διατίθεται σε σχέση με τις Υπηρεσίες Μέλους είναι ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Μέλους και/ή το Περιεχόμενο Μέλους. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δε θα ευθύνεται απέναντί σας, καμίαν τελική χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο μέρος, για οποιαδήποτε απαίτηση σε σχέση με οποιεσδήποτε από τις Υπηρεσίες Μέλους.

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις αναφορικές φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να προμηθευτείτε ή να προσπαθήσετε να προμηθευτείτε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από την ιστοσελίδα. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή τους διανομείς των τρίτων παρόχων τέτοιων αντικειμένων. Το λογισμικό δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται ότι οι περιγραφές των τέτοιων αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή αποζημιώσιμο με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να προμηθευτείτε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από την ιστοσελίδα ή για οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ του πωλητή, του διανομέα και των καταναλωτών χρηστών του προϊόντος. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα ευθύνεται έναντι σας ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα.

Γενικά

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε σχετικά με την εγγραφή για τις Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, ορισμένα ή όλα τα παρακάτω: (α) το πλήρες όνομά σας, (β) το όνομα της εταιρείας, (γ) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (δ) τη διεύθυνση αλληλογραφίας (και τη διεύθυνση χρέωσης, εάν είναι διαφορετική), (ε) τον τηλεφωνικό αριθμό κατοικίας, (στ) τον τηλεφωνικό αριθμό εργασίας, (ζ) τον αριθμό φαξ, (η) πληροφορίες πιστωτικής κάρτας και/ή (ι) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής της Υπηρεσίας («Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας»). Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινά, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας. Η Εφαρμογή έχει το δικαίωμα να απορρίπτει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας εάν κριθεί ότι, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εφαρμογής: (ι) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας και/ή (ιι) τα Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας που παρείχατε είναι ατελή, απάτητα, διπλά ή άλλως απαράδεκτα. Η Εφαρμογή μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Δεδομένων Εγγραφής οποτεδήποτε, κατά την μοναδική της διακριτική ευχέρεια.

Εκτός αν δηλωθεί ρητώς διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά που διατίθεται στον ιστότοπό σας και ενισχύει ή βελτιώνει τις τρέχουσες λειτουργίες του ιστότοπου υπόκειται στην Συμφωνία. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν είναι υπεύθυνη ή απαγορεύεται εν μέρει για την ανικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε και/ή να προσκομίσετε τις Υπηρεσίες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν φέρει ευθύνη απέναντί σας ή οποιονδήποτε τρίτον για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή άλλου προϊόντος, υπηρεσίας ή προαγωγής που προσφέρονται από την TheSoftware και/ή οποιονδήποτε από τους Τρίτους Παρόχους της. Εάν η MTS Advertise OU λήξει τη Συμφωνία και/ή οποιαδήποτε Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, η MTS Advertise OU δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η αρνησικυρία χρήσης του ιστότοπου είναι το μοναδικό σας δικαίωμα και αποκλειστική αποκατάσταση σε σχέση με οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να έχετε με την TheSoftware.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, ο TheSoftware προσφέρει προωθητικά βραβεία και άλλες επιβραβεύσεις μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σχετική φόρμα εγγραφής στον Διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά βραβεία που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που φιλοξενούνται στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την κατάλληλη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και ολοκληρωμένες Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Ο TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού εάν κριθεί, κατά την αποκλειστική κρίση της TheSoftware, ότι: (i) παραβίασατε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, παραπλανητικά, κατάλοιπα ή επίσης απαράδεκτα. Ο TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Δεδομένων Εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική της κρίση.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και του συναφούς υλικού σύμφωνα με την Συμφωνία. Το λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση. Κανένα μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, εμυλογήσετε, κλωνοποιήσετε, εκμισθώσετε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να τροποποιήσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να ανασυναρμολογήσετε, να αναστρέψετε μηχανικά ή να μεταφέρετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για παρεμπόδιση ή προσπάθεια παρεμπόδισης της σωστής λειτουργίας του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ανεύθυνο ή ασυλόποινο φορτίο στην υποδομή του λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικές απεικονίσεις, το σχεδιασμός, η συλλογή, η μετάφραση σε γιγαμαγνητική απόστροφη, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Συναγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από ισχύουσες νομικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Συναγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών από εσάς απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Συναγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένο τρόπο ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή σκραπινγκ ή ανάκτησης δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή τη συλλογή, απευθείας ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς έγγραφη άδεια από την TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλο υλικό προβληθεί στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Συναγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Το χρήστημα πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μεσω Υπηρεσιών από την TheSoftware, δεν αποτελεί απαλλαγή από οποιονδήποτε δικαίωμα σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικό. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware, καθώς και όλα τα συναφή γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μεσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την εκάστοτε γραπτή άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ HYPERLINKING ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΤΟ CO-BRANDING, ΤΟ “FRAMING” ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την TheSoftware, κανένας δεν μπορεί να προσθέσει υπερσυνδέσμους προς τον Ιστότοπο ή μέρος του (συμπεριλαμβανομένων, όμως όχι αποκλειστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εμπορικής ταυτότητας ή προστατευμένου υλικού με πνευματικά δικαιώματα) στον δικό του ιστότοπο ή διαδικτυακό χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η ”θέση σε κουφάλα” του Ιστότοπου και/ή η αναφορά της Ομοιόμορφης Διεύθυνσης Πόρου (”URL”) του Ιστότοπου σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή και γραπτή άδεια της TheSoftware προστατεύονται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικότερα να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή την παύση, κατά περίπτωση, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε εδώ και τώρα ότι είστε υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν από αυτήν.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ ευχήν μας ευχέρεια, να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο, πληροφορία ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ/Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ “ΩΣ ΕΙΝΑΙ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ” ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΕΤΕΣΤΑΤΗΝ ΕΚΤΕΛWΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑΣΤΟΙ, ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΚΑΙ/ ΟΙΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙΣ). ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ, Ο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ: (Α) ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ/Η ΩΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Β) ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ/Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΑΔΙΑΚΟΠΤΑ. ΕΚΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ INTERNET ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΣΤΟΜΩΤΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ TheSoftware, ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΛΗΨΗ

Οι επισκέπτες λαμβάνουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι τέτοιες λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστρεπτικούς υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και έντομων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εκφράζετε και συμφωνείτε ρητά ότι η TheSoftware δεν θα ευθύνεται απέναντί σας ή οποιονδήποτε τρίτο μέρος για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες και/ή παραδείγματος χάριν ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ζημίες από απώλεια κερδών, φήμης, χρήσης, δεδομένων ή άλλων ακαθάρσιων απωλειών (ακόμη κι αν η TheSoftware ενημερώθηκε για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών), με το μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό, για: (A) την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, διαγωνισμών, περιεχομένου, οποιωνδήποτε προϊόντων τρίτων που μπορεί να λάβετε από έναν από τους παρόχους μας τρίτων, και/ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων και/ή υπηρεσιών για τα οποία ενδέχεται να κάνετε αίτηση μέσω της ιστοσελίδας· (B) το κόστος προμήθειας αντικαταστατικών αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτουν από οποιαδήποτε αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες και/ή υπηρεσίες αγορασμένες ή αποκτηθεί από, ή συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω, της ιστοσελίδας· (C) την αποτυχία να προστεθείτε στους διαγωνισμούς, υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων από έναν από τους παρόχους μας τρίτων ή οποιαδήποτε επόμενη απόρριψη προϊόντος τρίτων από τους ίδιους· (D) την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλαγή των δεδομένων εγγραφής, σας· και (E) οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την αδυνατία χρήσης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, διαγωνισμών, περιεχομένου, οποιωνδήποτε προϊόντων τρίτων που μπορεί να λάβετε από έναν από τους παρόχους μας τρίτων, και/ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων και/ή υπηρεσιών για τα οποία ενδέχεται να κάνετε αίτηση μέσω της ιστοσελίδας. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για όλες τις αιτίες δράσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, συμφωνίας συμβάσεως, εγγύησης, αμέλειας, αυστηρής ευθύνης, παρουσίασης ψευδαισθήσεων και οποιασδήποτε άλλες αδικοπραξίες. Με το παρόν απαλλάσσεσθε την TheSoftware και όλους τους παρόχους της τρίτης μεριάς της TheSoftware από κάθε και όλες τις υποχρεώσεις, ευθύνες και αξιώσεις υπεράνω του περιορισμού που αναφέρεται παραπάνω. Εάν ο ισχύων νόμος δεν επιτρέπει τέτοιον περιορισμό, η μέγιστη ευθύνη της TheSoftware απέναντί σας σε οποιεσδήποτε περιστάσεις θα είναι πεντακόσια δολάρια ($500,00). Η άρνηση ζημιών που παρουσιάζεται παραπάνω αποτελεί στοιχείο θεμελιώδους σημασίας της συμφωνίας μεταξύ σας και της TheSoftware. Η αδυνατία χρήσης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, διαγωνισμών, περιεχομένου, οποιωνδήποτε προϊόντων τρίτων που μπορεί να λάβετε από έναν από τους παρόχους μας τρίτων, και/ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων και/ή υπηρεσιών για τα οποία ενδέχεται να κάνετε αίτηση μέσω της ιστοσελίδας δεν θα σας προσφερόταν χωρίς τέτοιους περιορισμούς.

Εξυπηρέτηση αξιοποίησης

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε το TheSoftware, καθένα από τους γονείς του, εταιρείες θυγατρικές και θυγατρικές, καθώς και τα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεργάτες και / ή άλλους συνεργάτες τους, ανένοχα απέναντι σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις και όλες οι απαιτήσεις δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των λογικών εξόδων δικηγόρων), ζημιές, αγωγές, κόστος, απαιτήσεις και / ή αποφάσεις ότι προκύπτουν από ή σχετίζονται με: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και / ή της συμμετοχής σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό, (β) την παραβίασή σας της Συμφωνίας και / ή (γ) την παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου ατόμου και / ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου επιφέρονται για όφελος του TheSoftware, καθένα από τους γονείς, τις θυγατρικές τους και / ή θυγατρικές, καθώς και κάθε μέλους, αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους, πράκτορες, μέτοχους, χορηγούς άδειας, προμηθευτές και / ή δικηγόρους τους. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα και οντότητες έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν και να επιβάλουν αυτές τις διατάξεις εξ ονόματος του.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να αναφέρεται σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που κατέχονται και λειτουργούν από τρίτες υπηρεσίες παροχής. Λόγω του ότι η TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων μερών και/ή πόρων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με το γεγονός ότι η TheSoftware δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων μερών και/ή πόρων. Επιπλέον, η TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνη ή απαλλάσσεται από οποιουδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημιές και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλα τα σχόλια, ανατροφοδοσία, πληροφορίες, δεδομένα εγγραφής και/ή υλικά που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον Ιστότοπο, υπάγονται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Κατατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ατομικά προσδιορίσιμη πληροφορία που μας παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε πελάτης του TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρέμβαση, καταστροφή και/ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με τη λειτουργία του ιστότοπου, αποτελεί παράβαση του ποινικού και αστικού δικαίου και το TheSoftware θα επιδιώξει με επιμέλεια κάθε αποτελεσματική προσφυγή εναντίον οποιουδήποτε παραβαίνει τους όρους του νόμου και της δικαιοσύνης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύπτουν ή σχετίζονται με την Συμφωνία θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Εσθονίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμου). Κάθε απόφαση που εκδίδεται είναι τελική και ανεξίτηλη για τα μέρη και μπορεί να καταχωρηθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιο για τον σκοπό αυτό. Τίποτα εδώ δεν θα ερμηνευθεί ως απαγόρευση κάποιου μέρους να ζητήσει προσωρινά δικαστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του εν αναμονή αποτελέσματος σε διαιτησία. Ως επιτρεπτό από το νόμο, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε, θα ενταχθείτε ή θα συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αγωγή αστικής δράσης τάξης σε σχέση με κάθε αξίωση, διαφωνία ή διαμάχη που μπορεί να έχετε κατά της TheSoftware. και κατά των νομικών του εκπροσώπων, θυγατρικών, μητρικών, πρακτορείων και των αντίστοιχων μελών, αξιωματούχων, διευθυντών, υπαλλήλων και πρακτόρων τους. Συμφωνείτε στη χορήγηση δικαστικών μέτρων αποκλειστικής αποκλεισμού για την παύση μιας τέτοιας αγωγής ή για τον αποκλεισμό σας ως συμμετέχοντα στην αγωγή. Συμφωνείτε να καταβάλετε τα δικηγορικά έξοδα και τα έξοδα δικαστηρίου που χρειάζονται η TheSoftware για την αναζήτηση αυτού του αποτελέσματος. Η Συμφωνία δεν συνιστά παραίτηση από κανένα από τα δικαιώματα και τα μέσα προσφυγής σας για την ασκηση αξίωσης ατομικά και όχι ως δράση τάξης σε δεσμευτική διαιτησία όπως προβλέπεται παραπάνω. Αυτή η διάταξη που σας εμποδίζει να προβείτε, να ενταχθείτε ή να συμμετάσχετε σε αγωγές αστικής τάξης αποτελεί ανεξάρτητη συμφωνία. Εάν κάποιο μέρος της Συμφωνίας διατηρηθεί άκυρο ή μη επιβλέψιμο, αυτό το τμήμα θα ερμηνευθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν πλήρως ισχύοντα.