The Software WEBSITE TERMS OF USE IMPORTANT – PLEASE READ

Tack för att du besöker webbplatsen (”Webbplatsen”) där du hittade länken till dessa användarvillkor (”Webbplatsen”). Webbplatsen är en internetfastighet ägd av TheSoftware (gemensamt kallad ”TheSoftware,” ”vi” och ”oss”). Du samtycker att bli bunden av dessa TheSoftware användarvillkor för webbplatsen (”Användarvillkor”) i sin helhet när du: (a) besöker Webbplatsen; (b) registrerar dig för en nyhetsbrev eller prenumererar på en utskickslista eller begär information via Webbplatsen (”Prenumerationstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som erbjuds av TheSoftware från tid till annan (var och en benämnd ”Tävling”); (d) blir medlem i eller försöker bli medlem i ett samarbetsprogram eller annan medlemsorganisation som visas på Webbplatsen (”Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst via Webbplatsen (”Leverantörs tjänster” och tillsammans med Prenumerationstjänster och Medlemstjänster, ”Tjänsterna”). TheSoftware sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”), officiella tävlingsregler som gäller för varje Tävling, TheSoftware köpeavtal (”Köpeavtal”), TheSoftware medlemsavtal (”Medlemsavtal”), samt alla andra driftsregler, policys, prislistor och andra kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras från tid till annan, är uttryckligen införlivade här genom referens (gemensamt benämnda ”Avtalet”). Vänligen granska Avtalets fullständiga villkor noggrant. Om du inte samtycker till Avtalet i sin helhet är du inte auktoriserad att använda Tjänsterna och/eller Webbplatsen på något sätt eller i någon form.

TheSoftware NEKAR SPECIFIK TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTER AV INDIVIDER SOM OMFAVAS AV CHILDRENS ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, ÄNDRAD (”COPPA”). TheSoftware RESERVERAR SIG RÄTTEN ATT NEKA TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN FÖR VILKEN INDIVID SOM HELST, I ETT ENSKILT OCH EXKLUSIVT EGENSKAPANDE.

AVTALETS OMFATTNING OCH ÄNDRING

Du samtycker till villkoren och bestämmelserna som anges i Avtalet angående din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och omfattande avtalet mellan dig och TheSoftware angående din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, föreställningar, garantier och/eller förståelse med avseende på Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan i vårt eget gottfinnande, utan särskild meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom din fortsatta användning av Webbplatsen och/eller Tjänsterna samtycker du härmed att följa alla villkor och bestämmelser som ingår i Avtalet och som gäller vid den tidpunkten. Du bör därför regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå lagligt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) års ålder har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

I enlighet med villkoren i Avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware, mot en avgift eller utan avgift, erhålla eller försöka erhålla abonnemangstjänsterna. Abonnemangstjänsterna kommer att tillhandahålla e-postinnehåll, text och annat material (“Abonnemangsinnehåll”) som är relevant för online-marknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill sluta ta emot Abonnemangsinnehållet kan du helt enkelt skicka oss ett mail på [email protected]. Abonnemangsinnehållet kan innehålla kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var vänlig att vara försiktig, använd sunt förnuft och ta hänsyn till säkerheten när du använder Abonnemangsinnehållet och/eller abonnemangstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte ådrar sig något ansvar gentemot dig i samband med sådant Abonnemangsinnehåll. TheSoftware försäkrar inte och garanterar inte att Abonnemangsinnehållet som finns tillgängligt i samband med abonnemangstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda abonnemangstjänsterna och/eller Abonnemangsinnehållet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig, slutanvändare eller tredje part för några påståenden i samband med någon av abonnemangstjänsterna.

Medlemstjänster

I enlighet med villkoren i Avtalet och medlemsavtalet, kan du genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware, mot en avgift eller utan avgift, erhålla eller försöka erhålla medlemskap i ett av de olika medlemsprogram som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftware-medlemskapsprogram kommer att ge dig tillgång till innehåll, text och annat material (“Medlemsinnehåll” och tillsammans med Abonnemangsinnehållet, “Innehåll”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer och är avsedda att hjälpa Medlemmarna i deras online-marknadsföringsföretag. Medlemsinnehållet kan innehålla kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var vänlig att vara försiktig, använd sunt förnuft och ta hänsyn till säkerheten när du använder Medlemsinnehållet och/eller medlemstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte ådrar sig något ansvar gentemot dig i samband med sådant Medlemsinnehåll. TheSoftware försäkrar inte och garanterar inte att Medlemsinnehållet som finns tillgängligt i samband med medlemstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda medlemstjänsterna och/eller Medlemsinnehållet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig, slutanvändare eller tredje part för några påståenden i samband med några av medlemstjänsterna.

Försäljningstjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderformulär kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörs tillverkare eller distributörer av sådana objekt. TheSoftware försäkrar inte och garanterar inte att beskrivningarna av sådana objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktens säljare, distributör och slutanvändarkonsumenter. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några påståenden i samband med några av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Informationen som du måste lämna i samband med registrering för Tjänsterna kan omfatta, utan begränsning, någon eller alla följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och faktureringsadress om den skiljer sig); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetsnummer; (g) faxnummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan begärd information på tillämplig registreringsblankett (“Service-användaruppgifter”). Du samtycker till att lämna sanna, korrekta, aktuella och fullständiga Service-användaruppgifter. TheSoftware har rätt att avvisa alla Service-användaruppgifter där det har fastställts, enbart enligt TheSoftwares ensamrätt, att: (i) du har brutit mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) de Service-användaruppgifter som du lämnat är ofullständiga, bedrägliga, duplicerade eller på annat sätt oacceptabla. TheSoftware kan när som helst ändra kriterierna för registreringsuppgifterna, enbart efter eget gottfinnande.

Om inget annat uttryckligen anges kommer framtida erbjudanden som erbjuds till dig på webbplatsen och ökar eller på annat sätt förbättrar de nuvarande funktionerna på webbplatsen att omfattas av Avtalet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda sig av och/eller kvalificera sig för Tjänsterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, suspensioner eller avstängningar av några Tjänster eller andra produkter, tjänster eller kampanjer som erbjuds av TheSoftware och/eller någon av dess tredjepartsleverantörer. Om MTS Advertise OU avslutar Avtalet och/eller någon Tjänst av någon anledning, ska MTS Advertise OU inte ha något ansvar gentemot dig. Du förstår och samtycker till att vägran att använda webbplatsen är ditt enda rätt och åtgärd med avseende på eventuell tvist som du kan ha med TheSoftware.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via tävlingar. Genom att ge sanningsenlig och korrekt information i samband med den aktuella tävlingsregistreringsformuläret och genom att godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingarna som visas på webbplatsen måste du först fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret fullständigt. Du godkänner att lämna sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa eventuell tävlingsregistreringsdata där det fastställs, enbart enligt TheSoftwares egen skönsmässiga bedömning, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) tävlingsregistreringsdatan du har tillhandahållit är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra registreringsdatan krav, enligt sitt eget gottfinnande.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen ges du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller integreras i något system för informationsutvinning, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, förfalska, duplicera, hyra ut, leasa, sälja, ändra, dekompilera, demontera, bakåtkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt avtalet. Du får inte använda något verktyg, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens ordentliga funktion. Du får inte vidta några åtgärder som innebär en oskälig eller orimligt stor belastning på programmets infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna kan inte överföras.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala konverteringen, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna är skyddade enligt tillämpliga upphovsrättslagar, varumärken och andra rättigheter (inklusive, men inte begränsade till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är respektive ägares egendom. Användning av något varumärke utan ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLINKING TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, “FRAMING” OCH/FÖR HÄNVISNING TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen auktoriserad avTheSoftware, kan ingen länka till webbplatsen eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkning eller upphovsrättsskyddat material) på sin egen webbplats eller webbplats utan förklaring. Vidare är att “frama” webbplatsen och/eller hänvisa till webbadressen (“URL”) på webbplatsen i kommersiellt eller icke-kommersiellt media utan föregående skriftligt tillstånd från TheSoftware strängt förbjudet. Du godkänner specifikt att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller sluta med sådant innehåll eller sådan aktivitet. Du erkänner härmed att du är ansvarig för alla skador som är kopplade till detta.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

DISCLAIMER

WEBBPLATS, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, VILKA FJÄRDE PARTS PRODUKTER DU KAN TA EMOT FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER VILKA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN, ERBJUDS TILL DIG ‘SOM DE ÄR’ OCH ‘I BEFINTLIGT SKICK’, OCH ALLA GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FRÅNSÄGER VI OSS I DEN MESTA REGLERINGSGEMENA UMFATTNINGEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, EJ ÄGANDENDE AV IMMATERIALRÄTT OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL). SPECIFIKT, MEN INTE SOM BEGRÄNSNING AV DETTA, GÖR TheSoftware INGEN GARANTI ATT: (A) WEBBPLATS, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, VILKA FJÄRDE PARTS PRODUKTER DU KAN TA EMOT FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER VILKA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA BEHOV; (B) WEBBPLATS, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, VILKA FJÄRDE PARTS PRODUKTER DU KAN TA EMOT FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER VILKA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, SNABB, SÄKER ELLER FELEFRITT; (C) DU KOMMER ATT KVALIFICERA DIG FÖR TÄVLINGAR OCH/ELLER TJÄNSTER; ELLER (D) RESULTATEN SOM KAN UPPNÅS GENOM ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATS, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, VILKA FJÄRDE PARTS PRODUKTER DU KAN TA EMOT FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER VILKA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA NÅGORLUNDA ELLER TROVÄRDIGA. WEBBPLATS, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, VILKA FJÄRDE PARTS PRODUKTER DU KAN TA EMOT FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER VILKA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA BUGGAR, FEL, PROBLEM ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. VI ANSVARAR INTE FÖR TILLGÄNGLIGHETEN AV DEN UNDERLIGGANDE INTERNETUPPKOPPLINGEN SOM ÄR FÖRENAD MED WEBBPLATSEN. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRÅN TheSoftware, NÅGON AV DESS TREDJE PARTS LEVERANTÖRER ELLER PÅ ANNAT SÄTT GENOM ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, SKALL SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGT ANGES I AVTALET.

ANSVARSBEGÄRAN FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder inklusive, men inte begränsade till, virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU FÖRSTÅR OCH GODTAR UTTRYCKLIGEN ATT TheSoftware INTE SKA VARA ANSVARIG MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, INCIDENTALA, SPECIELLA, FÖLJDFEL OCH / ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR PÅ FÖRLUST AV VINSTER, IMAGE, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM TheSoftware HAR BLIVIT MEDDELT MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR), I DEN MESTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, VILKA SOM HELST TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅR TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR TILLSKOTT AV ERSÄTTNINGSGODS OCH TJÄNSTER SOM FÖLJER AV PRODUKTER, DATA, INFORMATION OCH / ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER FÅTT FRÅN, ELLER TRANSAKTIONER SOM INTRÄFFAR GENOM, WEBBPLATSEN; (C) MISSLYCKAN MED ATT KVALIFICERA FÖR TÄVLINGAR, TJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN NÅGON AV VÅR TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ELLER NÅGON EFTERFÖLJANDE AVSLAG FÖR TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN SAMMA; (D) OBEHÖVLIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA REGISTRERINGSUPPGIFTER; OCH (E) ALLA ANDRA FRÅGOR SOM RÖR OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, VILKA SOM HELST TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅR TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ALLA SKÄL TILL VIDTAGANDE, TOTALT INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KONTRAKTSBROTT, GARANTIBROTT, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVAR, FÖRFALSKNINGAR OCH ALLA ANDRA SKADESTÅND. DU FRIGÖR HÄRMED TheSoftware OCH ALLA TheSoftware TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FRÅN ALLA OCH ALLA SKYLDIGHETER, ANSVAR OCH KRÄVER ÖVER BEGRÄNSNINGEN HÄR. OM TILLÄMPLIG LAG INTE TILLÅTER SÅDAN BEGRÄNSNING SKA TheSoftwares HÖGSTA ANSVAR TILL DIG UNDER ALLA OCH ALLA OMSTÄNDIGHETER VARA FEM HUNDRA DOLLAR ($ 500,00). FÖRNEGANDET AV SKADOR SOM ANGES OVAN ÄR EN GRUNDPLÅTEN I ÖVERENSKOMMELSENS MELLAN DIG OCH TheSoftware. OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, VILKA SOM HELST TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅR TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN SKULLE INTE TILLHANDAHÅLLAS TILL DIG UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag och var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, medmärkesinnehavare och / eller andra partners oskadliga vid eventuella anspråk och kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och / eller domar gjorda av tredje part på grund av eller som härrör från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) din kränkning av någon annan individuals och / eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke finns till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att göra gällande och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig för sin egen räkning.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom, stöder TheSoftware inte, och är inte ansvarig eller ansvarig för, några villkor och bestämmelser, integritetspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY/UPPGIFTER OM BESÖKARE

Användning av webbplatsen och all feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar genom eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, enligt villkoren i vår integritetspolicy. För att visa vår integritetspolicy, klicka här.

Alla försök av någon individ, oavsett om de är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen strider mot kriminell och civil lag och TheSoftware kommer aktivt driva alla rättsmedel i detta avseende mot den skuldande individen eller enheten i den utsträckning som är tillåten enligt lag och rättvisa.

VAL AV LAG/VENUE

Alla tvister som uppstår i samband med eller i anslutning till Avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till konfliktregler). Varje utslag som meddelas ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och en dom därom kan inges i vilken domstol med behörighet som helst. Ingenting häri ska tolkas så att det hindrar någon part från att söka interimistiskt föreläggande för att skydda sina rättigheter i avvaktan på en utgång i skiljeförfarandet. I den utsträckning som är tillåten enligt lag samtycker du till att du inte kommer att väcka, ansluta eller delta i någon grupptalan rörande någon anspråk, tvist eller kontrovers som du kan ha mot TheSoftware. och var och en av deras juridiska ombud, dotterbolag, föräldrar, byråer och respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter. Du går med på att meddela interimistiskt föreläggande för att stoppa en sådan talan eller för att ta bort dig som deltagare i målet. Du går med på att betala TheSoftwares advokatkostnader och rättegångskostnader i samband med att de söker sådant föreläggande. Avtalet utgör inte ett avstående av några av dina rättigheter och rättsmedel att driva en talan individuellt och inte som en grupptalan genom bindande skiljeförfarande enligt ovan. Denna bestämmelse om att hindra dig från att väcka, ansluta eller delta i grupptalan är ett självständigt avtal. Om någon del av Avtalet anses vara ogiltig eller ostridig ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag och de återstående delarna ska förbli fullt bindande och gällande.