POMEMBNO – PROSIMO, PREBERITE The Software POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Hvala, ker ste obiskali spletno stran (spletno mesto “Website”), na kateri ste našli povezavo do teh pogojev uporabe (pogojev uporabe spletnega mesta “Website”). Spletno mesto je last TheSoftware (v nadaljevanju kolektivno imenovano “TheSoftware”, “mi” in “nam”). Zavezujete se, da boste popolnoma spoštovali te pogoje uporabe spletnega mesta TheSoftware (“Pogoji uporabe”), ko: (a) dostopate do spletnega mesta; (b) se prijavite na glasilo ali naročite na e-poštne obvestilne liste ali zahtevate informacije preko spletnega mesta (“Storitve naročnine”); (c) se prijavite za sodelovanje v promocijah, tekmovanjih in/ali nagradnih igrah, ki jih občasno ponuja TheSoftware (v nadaljevanju “Tekmovanje”); (d) se včlanite ali poskusite včlaniti v partnerski program ali drugo članstveno organizacijo, ki je predstavljena na spletnem mestu (“Storitve članstva”); in/ali (e) naročite produkt in/ali storitev preko spletnega mesta (“Prodajne storitve”). Zasebnostna politika TheSoftware (“Zasebnostna politika”), uradna pravila, ki veljajo za vsako tekmovanje TheSoftware, sporazumi o nakupu TheSoftware (“Sporazum o nakupu”), sporazumi o članstvu TheSoftware (“Sporazum o članstvu”), pa tudi vse druge operativne pravilnike, politike, cenovnike in druge dodatne pogoje in dokumente, ki se lahko objavijo občasno, so izrecno vključeni s sklicevanjem (skupaj “Sporazum”). Natančno preglejte celoten sporazum. Če se s sporazumom ne strinjate v celoti, nimate dovoljenja za uporabo storitev in/ali spletnega mesta na noben način ali obliko.

TheSoftware IZRECNO ZAVRAČA DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA IN/ALI STORITEV KATERI KOLI POSAMEZNI OSEBI, KI SE JO POKRIVA Z ZAKONOM O VARSTVU SPLETNE ZASEBNOSTI OTROK IZ LETA 1998, KOT JE SPREMENJEN (“COPPA”). TheSoftware SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNE DOSTOP DO STORITEV IN/ALI SPLETNEGA MESTA KATERI KOLI POSAMEZNI OSEBI, PO LASTNI IZKLJUČNI PRESOJI.

OBSEG IN SPREMEMBA SPORAZUMA

S soglasjem se strinjate s pogoji, ki so opisani v sporazumu glede vaše uporabe spletnega mesta. Sporazum predstavlja celoten in edini sporazum med vami in TheSoftware glede vaše uporabe spletne strani in nadomesti vse prejšnje ali sočasne sporazume, izjave, zagotovila in/ali razumevanja v zvezi s spletnim mestom. Sporazum si lahko po lastni presoji spremenimo brez posebnega obvestila. Najnovejši sporazum bo objavljen na spletnem mestu in sporazum morate pregledati pred uporabo spletnega mesta. Z nadaljnjo uporabo spletne strani in/ali storitev se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje in določila, ki so navedeni v sporazumu in ki so takrat veljavni. Zato morate redno preverjati to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTETVE

Spletno mesto in storitve so na voljo samo fizičnim osebam, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletno mesto in storitve niso namenjene uporabi osebam, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletnega mesta in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Naročniške storitve

Pod pogoji in določbami sporazuma lahko s registracijo na spletnem mestu in odobritvijo s strani podjetja TheSoftware pridobite ali poskusite pridobiti plačljive ali brezplačne naročniške storitve. Naročniške storitve vam bodo zagotovile elektronsko pošto, besedilne vsebine in druge materiale (“Naročniške vsebine”), ki so pomembne za spletne trženjske storitve, ki jih ponuja podjetje TheSoftware in tretji ponudniki (“Tretji ponudniki”). Če želite prenehati prejemati naročniške vsebine, nam preprosto pošljite e-pošto na [email protected]. Naročniške vsebine vsebujejo komentarje, mnenja in/ali druge materiale, ki jih zagotavlja podjetje TheSoftware in tretji ponudniki ter se jih ne sme nujno zanašati. Prosimo, bodite previdni, uporabljajte zdrav razum in pazite, ko uporabljate naročniške vsebine in/ali naročniške storitve. Strinjate se, da podjetje TheSoftware nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti do vas v zvezi s takšnimi naročniškimi vsebinami. Podjetje TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da so naročniške vsebine, ki so na voljo v zvezi z naročniškimi storitvami, natančne, popolne ali primerne. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ni odgovorno ali ne nosi nobene odgovornosti na noben način za vašo nesposobnost uporabe naročniških storitev in/ali naročniških vsebin. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ne odgovarja vam, končnim uporabnikom ali tretjim osebam za kakršno koli zahtevo v zvezi s kakršno koli naročniško storitvijo.

Članske storitve

Pod pogoji in določbami sporazuma ter sporazuma o članstvu in z odobritvijo s strani podjetja TheSoftware lahko pridobite ali poskusite pridobiti plačljivo ali brezplačno članstvo v enem od različnih programov članstva, ki jih ponuja MTS Advertise OU. Za kopijo sporazuma o članstvu obiščite spletno mesto za določeno članstvo. Programi članstva podjetja TheSoftware vam bodo omogočili dostop do vsebine, besedilnih vsebin in drugih materialov (“Članske vsebine”, skupaj s Naročniškimi vsebinami “Vsebina”), ki jih zagotavlja podjetje TheSoftware in določeni tretji ponudniki, namenjeni pomoči članom pri spletnem trženju. Članska vsebina vsebuje komentarje, mnenja in druge materiale, ki jih zagotavljajo tretji ponudniki podjetja TheSoftware in jim ne smemo nujno zaupati. Prosimo, bodite previdni, uporabite zdrav razum in pazite, ko uporabljate Člansko vsebino in/ali Članske storitve. Strinjate se, da podjetje TheSoftware nima nobenih obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti do vas v zvezi s takšno Člansko vsebino. Podjetje TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da je članska vsebina, ki je na voljo v zvezi s storitvami članstva, natančna, popolna ali primerna. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ni odgovorno ali ne nosi nobene odgovornosti na noben način za vašo nesposobnost uporabe Članskih storitev in/ali Članske vsebine. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ne odgovarja vam, končnim uporabnikom ali tretjim osebam za kakršno koli zahtevo v zvezi s katero koli Člansko storitvijo.

Prodajne storitve

Z izpolnitvijo ustrezno naročilnic za nakup lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletnega mesta. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletnem mestu, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih ponudnikov takšnih predmetov. Podjetje TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takšnih predmetov natančni ali popolni. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ni odgovorno ali ne nosi nobene odgovornosti na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletnega mesta ali za kakršen koli spor z prodajalcem izdelka, distributerjem in končnimi uporabniki. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ne odgovarja vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli zahtevo v zvezi s katerim koli izdelkom in/ali storitvijo, ki je na voljo na spletnem mestu.

Splošno

Informacije, ki jih morate posredovati v povezavi z registracijo za storitve, lahko vključujejo, med drugim, nekatere ali vse naslednje podatke: (a) vaše polno ime; (b) ime podjetja; (c) e-poštni naslov; (d) naslov za pošiljanje (in naslov za zaračunavanje, če je drugačen); (e) domači telefonski številki; (f) služba telefonska številka; (g) telefaksimile številka; (h) informacije o kreditni kartici; in/ali (i) kateri koli drugi podatki, zahtevani v ustreznem obrazcu za registracijo (»podatki registracije storitve«). Strinjate se, da boste zagotovili pristne, natančne, aktualne in celovite podatke registracije storitve. Programska oprema ima pravico zavrniti kateri koli podatke registracije storitve, v primeru ugotovitve, po izključni presoji Programske opreme, da: (i) kršite kateri koli del pogodbe; in/ali (ii) podatki registracije storitve, ki ste jih navedli, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. Programska oprema lahko kadarkoli, po lastni presoji, spremeni merila podatkov registracije.

Če ni izrecno drugače navedeno, so vsakršne prihodnje ponudbe, ki vam bodo na voljo na spletnem mestu in ki dopolnjujejo ali drugače izboljšujejo trenutne funkcije spletnega mesta, predmet sporazuma. Rastojate in se strinjate, da Programska oprema ni odgovorna ali odškodninsko odgovorna na noben način za vašo nesposobnost uporabe in/ali kvalifikacijo za storitve. Razumete in se strinjate, da Programska oprema ne bo odgovorna vam ali tretji osebi za kakršno koli spremembo, prekinitev ali ustavitev storitev ali drugega izdelka, storitve ali promocije, ki jih ponuja Programska oprema in/ali kateri koli njen ponudnik tretjih oseb. Če MTS Advertise OU prekine sporazum in/ali katere koli storitve iz kakršnega koli razloga, MTS Advertise OU nima nobene odgovornosti ali odgovornosti do vas. Razumete in se strinjate, da je zavrnitev uporabe spletnega mesta vaša edina pravica in sredstvo v zvezi z morebitnim sporom, ki ga imate s Programsko opremo.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade prek natečajev. S pravilnimi in točnimi informacijami v povezavi z ustrezno prijavnico na natečaju ter s soglašanjem z uradnimi pravili vsakega natečaja se lahko prijavite za možnost osvojitve promocijskih nagrad, ki so na voljo prek vsakega natečaja. Da se prijavite na natečaje, ki so na voljo na spletnem mestu, je treba najprej popolnoma izpolniti ustrezno prijavnico. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, točne, trenutne in popolne podatke za prijavo na natečaj. TheSoftware ima pravico zavrniti katero koli prijavo na natečaj, če je ugotovljeno, da: (i) kršite katerikoli del sporazuma; in/ali (ii) podatki za prijavo, ki ste jih posredovali, so nepopolni, zavajajoči, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware si lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni merila za prijavo.

DOVOLILO ZA LICENCIRANJE

Kot uporabnik spletne strani vam je podeljena neizključna, neprenosljiva, preklicna in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanih materialov v skladu z Dogovorom. Programska oprema lahko kadarkoli prekine to licenco iz kakršnegakoli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno in nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerikoli del le-teh ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, prodajati, spreminjati, razstavljati, reševati ali prenašati. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno podeljene v Dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za motenje ali poskus motenja pravilnega delovanja spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi na TheSoftware infrastrukturo nalagal nesorazmerno veliko obremenitev. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafično oblikovanje, sestava, magnetni prevod, digitalna pretvorba, programi, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščiteni z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi (vključno, a ne omejeno na, intelektualno lastnino) pravicami. Prepovedano je kopiranje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva iz spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s pomočjo avtomatiziranih sredstev ali katere koli druge metode zajemanja ali izvlečenja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja neposredno ali posredno zbirke, kompilacije, podatkovne zbirke ali imenika je strogo prepovedano brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware. Ne pridobivate lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitve ali drugih materialov, ki jih gledate na spletni strani, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne predstavlja odstopa od nobene pravice do takšnih informacij in/ali gradiva. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsa povezana grafična podoba, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse ostale blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja ustrezne lastnik je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE, „FRAMIRANJE” IN/ALI SKLICOVANJE NA SPLETNO STRAN PREPOVEDANO

Razen če izrecno pooblasti TheSoftware, nihče ne sme hipervezati spletne strani ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, branding ali avtorsko zaščiteno gradivo) na svojo spletno stran ali drugo spletno mesto iz kakršnegakoli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano „framiranje” spletne strani in/ali sklicevanje na enotni lokator virov („URL”) spletne strani v kateremkoli komercialnem ali nekomercialnem mediju brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware. Izrecno se strinjate s sodelovanjem s spletno stranjo pri odstranitvi ali prenehanju takega vsebine ali dejavnosti. S tem se posebej zavedate, da boste odgovorni za vse morebitne škode, povezane s tem.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da samovoljno uredimo in/ali izbrišemo katerikoli dokument, informacijo ali drugo vsebino na spletnem mestu.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

SPLETNA STRAN, STORITVE, NAGRADNE IGRE, VSEBINA, KATERE KOLI PRODUKTE PODJETNIKOV, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA IZMED NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI KATERE KOLI DRUGE PRODUKTE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, DOBITE TAKŠNI KOT SO IN VELJAJO VSE IZRECNE IN TIHE GARANCIJE V USTREZNI MERI, KI JIH OPOZARJAJO NA VELJAVNE ZAKONE (VKLJUČNO Z OMEJITVIJO KATERO KOLI POGODBENO UGOTOVLJENO JAMSTVO ZA PRODAJO, NEKRŠITEV INTELEKTUALNE LASTNINE IN/ALI PRIMERENOST ZA DOLOČEN NAMEN). ZLASTI, VENDAR NE OMEJENO NA TO, TheSoftware NE DODAJA GARANCIJE, DA: (A) SPLETNA STRAN, STORITVE, NAGRADNE IGRE, VSEBINA, KATERE KOLI PRODUKTE PODJETNIKOV, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA IZMED NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI KATERE KOLI DRUGE PRODUKTE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, BODO IZPOLNILI VAŠA PRIČAKOVANJA; (B) SPLETNA STRAN, STORITVE, NAGRADNE IGRE, VSEBINA, KATERE KOLI PRODUKTE PODJETNIKOV, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA IZMED NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI KATERE KOLI DRUGE PRODUKTE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, BODO NEPREKINJENE, PRAVIČNE, VARNOSTNE ALI BREZ NAPAK; (C) BOSTE USTREZALI POGOJEMI ZA NAGRADNE IGRE IN/ALI STORITVE; ALI (D) BODO REZULTATI, KI JIH LAHKO DOBITE Z UPORABO SPLETNE STRANI, STORITEV, NAGRADNIH IGER, VSEBINE, KATERE KOLI PRODUKTE PODJETNIKOV, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA IZMED NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI KATERE KOLI DRUGE PRODUKTE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, TOČNI ALI ZANESLJIVI. SPLETNA STRAN, STORITVE, NAGRADNE IGRE, VSEBINA, KATERE KOLI PRODUKTE PODJETNIKOV, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA IZMED NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI KATERE KOLI DRUGE PRODUKTE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, LAHKO VSEBUJEJO NAPAKE, NAPRAVE, TEŽAVE ALI DRUGE OMEJITVE. NE BOMO ODGOVORNI ZA RAZPOLOŽLJIVOST POVZROČAJOČEGA INTERNETNEGA POVEZAVE, POVEZANE S SPLETNO STRANJO. NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, NE GLEDE NA TO ALI JIH DOBITE USTNO ALI PISMENO, KI JIH DOBITE OD TheSoftware, KATEREGA KOLI OD NJEGOVIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB ALI DRUGAČE PREKO ALI IZ SPLETNE STRANI, NE USTVARJA NIKAKRŠNEGA JAMSTVA, KI NI IZRECNO NAVEDENO V SPORAZUMU.

DISCLAIMER ZA POŠKODBE, POVZROČENE ZA PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. TheSoftware ne nudi nobenega jamstva, da so taki prenosi brez računalniških kod, ki povzročajo škodo, vključno z virusi in črvi.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA TheSoftware NE BO ODGOVOREN VAM ALI KATEREMUKOLI TRETJEMU ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, PRIMERNO, POSEBNO, POSLEDIČNO IN/ALI ZGLEDNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE LE, ZA ŠKODO IZGUBE DOBIČKA, DOBREGA IMENA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEOPREDELJIVIH IZGUB (ČETUDI JE BIL TheSoftware OPOZORJEN NA MOŽNOST TAKE ŠKODE), V SPOLNJEGI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZAKON, ZARADI: (A) UPORABE ALI NESPOSOBNOSTI UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KATERIH KOLI PRODUKTOV TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠEGA PONUDNIKA TRETJIH STRANK, IN/ALI KATERIH KOLI DRUGIH PRODUKTOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI; (B) STROKE PRIDOBIVANJA VZAMENJALNIH DOBRAVIN IN STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNIH KOLI DOBRAVIN, PODATKOV, INFORMACIJ IN/ALI STORITEV, KI STE JIH KUPILI ALI PRIDOBILI OD SPLETNE STRANI ALI S KAKŠNIMI TRANSAKCIJAMI VSTOPILI NANO; (C) NEIPOSTOJANJA USPEHA ZA TEKMOVANJA, STORITVE ALI PRODUKTE TRETJIH STRANK KAKRŠNEGA KOLI IZMED NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH STRANK ALI KASNEJŠEGA ZAVRNITVE PRODUKTOV TRETJIH STRANK ENAKIH; (D) NEAVTORIZIRANEGA DOSTOPA DO SPREMEMBE VAŠIH REGISTRACIJSKIH PODATKOV; IN (E) VSEH OSTALIH ZADEV, KI SE NANAŠAJO NA NESPOSOBNOST UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KATERIH KOLI PRODUKTOV TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠEGA PONUDNIKA TRETJIH STRANK, IN/ALI KATERIH KOLIKČIH DRUGIH PRODUKTOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI. TA OMEJITEV SE UPORABLJA ZA VSE PRAVNE PODLAGE, SKUPAJ VENDAR NI LE NA OMEJENE NA KRŠITEV POGODBE, KRŠITEV GARANCIJE, MALOMARNE RAZLOGE ODGOVORNOSTI, ZAVAJANJA IN VSEH OSTALIH PRAVNIH DEJSTEV. Z NAVEZAVANJEM NA TO BESOVO IN ZAVEZOVANJU BOGINJE MED VAMI IN TheSoftware JE NESPOSOBNOST UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KATERIH KOLI PRODUKTOV TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠEGA PONUDNIKA TRETJIH STRANK, IN/ALI KATERIH KOLIKČIH DRUGIH PRODUKTOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI VAM NE BI BILA PODANA BREZ TAKŠNIH OMEJITEV.

INDEMNIFIKACIJA

Soglašate, da boste nadomestili in zavarovali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-znamkodajalcev in/ali drugih partnerjev, iz kakršnih koli zahtevkov, stroškov (vključno z razumnimi odvetniškimi pristojbinami), škod, tožb, stroškov, zahtev in/ali sodb, ki nastanejo zaradi ali v povezavi z: (a) vašo uporabo spletne strani, storitev, vsebine in/ali sodelovanjem v kakršnem koli tekmovanju; (b) vašim kršenjem sporazuma; in/ali (c) vašim kršitvam pravic drugega posameznika in/ali subjekta. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb ter vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencorjev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsak od teh posameznikov in subjektov ima pravico ta določila uveljaviti neposredno proti vam na lastno korist.

SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB

Spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani in/ali vas napoti na druge internetne vire, vključno z lastniškimi in upravljanimi s strani tretjih ponudnikov. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi mesti tretjih oseb in/ali viri, se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih mest tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne priporoča in ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren za nobene pogoje, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih mestih ali virih, ali za morebitno škodo in/ali izgube iz tega izhajajoče.

POSLANSTVO O VAROVANJU ZASEBNOSTI/INFORMACIJE ZA OBISKOVALCA

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, podatkov o registraciji in/ali gradiv, ki jih posredujete prek spletne strani ali v povezavi z njo, je podvržena našim pravilom o varovanju zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh drugih osebno prepoznavnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v skladu s pravilnikom o varovanju zasebnosti. Če želite ogledati naš pravilnik o varovanju zasebnosti, kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, uničil in/ali na kakršenkoli drug način oviral delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava in TheSoftware bo dosledno ukrepal proti vsakemu kršitelju posamezniku ali subjektu z vsemi možnimi sredstvi v skladu z zakonom in pravico.

IZBIRA PRAVA/KRAJ

Morebitni spori, ki izhajajo iz ali so povezani z dogovorom, se urejajo in razlagajo v skladu z estonskim zakonom (brez upoštevanja načel glede prekrivanja pravil različnih pravnih sistemov). Morebitna dodeljena nagrada je dokončna in zavezujoča za stranki, na podlagi nje pa se lahko izda sodna odločba v katerem koli pristojnem sodišču. Nič v tem dogovoru se ne smatra, da preprečuje katerokoli stranko, da bi vložila prošnjo za izdajo prepovedi v primeru zaščite svojih pravic pred dokončno odločitvijo v arbitražnem postopku. V kolikor to dopušča zakon, se strinjate, da ne boste vlagali, se pridružili ali sodelovali v kolektivni tožbi glede katere koli zahteve, spora ali kontroverznega dogodka, ki ga imate zoper TheSoftware in vsakega od njegovih zakonitih zastopnikov, podružnic, hčerinskih družb, matičnih družb, agencij in njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih in pooblaščencev. Strinjate se z izdajo prepovedi za prekinitev take tožbe ali za odstranitev vas kot udeleženca v postopku. Strinjate se plačati odvetniške stroške in sodne takse, ki jih ima TheSoftware pri iskanju takšne pomoči. Ta dogovor ne pomeni odpovedi nobenih vaših pravic in sredstev za uveljavljanje zahtevkov posamično in ne kot kolektivno tožbo v zavezujoči arbitraži, kot je navedeno zgoraj. Ta določba, ki vas preprečuje pri vlaganju, pridruževanju ali sodelovanju v kolektivnih tožbah, je neodvisen dogovor. V primeru, da se kateri koli del dogovora razglasi za ničnega ali neizvršljivega, se ta del razlaga v skladu s primenljivim zakonom, preostali deli pa ostanejo v veljavi.