Programvare NETTSTED VILKÅR FOR BRUK VIKTIG – VENNLIGST LES

Takk for besøket på nettsiden («Nettstedet») der du fant lenken til disse brukervilkårene («Nettstedet»). Nettstedet er en internett-eiendom til TheSoftware (referert til samlet som «TheSoftware», «vi» og «oss»). Du samtykker i å være bundet av disse TheSoftware Nettstedets vilkår for bruk («Vilkår for bruk») i sin helhet når du: (a) får tilgang til nettstedet; (b) registrerer deg for nyhetsbrev eller abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon gjennom nettstedet («Abonnementstjenester»); (c) registrerer deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller trekninger som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (hver for seg, en «Konkurranse»); (d) blir medlem av eller prøver å bli medlem av et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon som er vist på nettstedet («Medlemstjenester»); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en tjeneste gjennom nettstedet («Leverandørtjenester», og sammen med Abonnementstjenester og Medlemstjenester, «Tjenester»). TheSoftware Personvernerklæring («Personvernerklæring»), de offisielle reglene som gjelder for hver Konkurranse, TheSoftware Kjøpsavtale(r) («Kjøpsavtale»), TheSoftware Medlemsavtale(r) («Medlemsavtale»), samt alle andre driftsregler, retningslinjer, prisplaner og andre tilleggsvilkår eller dokumenter som kan bli publisert fra tid til annen, er uttrykkelig innlemmet heri ved referanse (samlet, «Avtalen»). Vennligst gjennomgå vilkårene for Avtalen nøye. Hvis du ikke samtykker i Avtalen i sin helhet, har du ikke tillatelse til å bruke Tjenestene og/eller nettstedet på noen måte eller form.

TheSoftware NEKTER SPESIFIKT TILGANG TIL NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE FOR ENHVER PERSON SOM ER OMFATTET AV LOVEN OM BESKYTTELSE AV BARNETS PERSONVERN PÅ NETTET AV 1998, SOM ER ENDRET («COPPA»). TheSoftware FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å NEKTE TILGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSTEDET FOR ENHVER PERSON, I SIN ENERETT OG EKSKLUSIVE SKJØNN.

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den fulle og eneste avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikt varsel til deg. Den nyeste versjonen av Avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettstedet. Ved fortsatt bruk av nettstedet og/eller Tjenestene samtykker du herved i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er angitt i Avtalen som gjelder på den tiden. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og Tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og Tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller Tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen, ved å registrere deg på nettsiden og få godkjenning fra TheSoftware, kan du, mot betaling eller gratis, få, eller forsøke å få, tilgang til abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale (“Abonnementsinnhold”) relatert til online markedsføring levert av TheSoftware og dets tredjepartsleverandører (“Tredjepartsleverandørene”). Hvis du ønsker å avslutte mottak av Abonnementsinnholdet, kan du enkelt sende en e-post til [email protected]. Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som leveres av TheSoftware og tredjepartsleverandørene, og bør ikke nødvendigvis tas for god fisk. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær oppmerksom når du bruker Abonnementsinnholdet og/eller abonnementstjenestene. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og ikke påføres noe ansvar overfor deg i forbindelse med slikt Abonnementsinnhold. TheSoftware representerer ikke eller gir noen garantier om at Abonnementsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med abonnementstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller hensiktsmessig. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller påtar seg noe ansvar på noen måte for din manglende evne til å bruke abonnementstjenestene og/eller Abonnementsinnholdet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig overfor deg, noen sluttbrukere eller tredjeparter, for noen krav knyttet til noen av abonnementstjenestene.

Medlemstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen, kan du, mot betaling eller gratis, få, eller forsøke å få, medlemskap i ett av de ulike medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr, ved å registrere deg på nettsiden, godta medlemsavtalen og få godkjenning fra TheSoftware. For en kopi av medlemsavtalen kan du besøke nettsiden for det spesifikke medlemskapet. Medlemsprogrammene til TheSoftware vil gi deg tilgang til innhold, tekst og annet materiale (“Medlemsinnhold”, og sammen med Abonnementsinnholdet, “Innholdet”) levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet for å bistå medlemmene i deres online markedsføringsprosjekter. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som leveres av TheSoftware og tredjepartsleverandørene, og bør ikke nødvendigvis tas for god fisk. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær oppmerksom når du bruker Medlemsinnholdet og/eller medlemstjenestene. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og ikke påføres noe ansvar overfor deg i forbindelse med slikt Medlemsinnhold. TheSoftware representerer ikke eller gir noen garantier om at Medlemsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med medlemstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller hensiktsmessig. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller påtar seg noe ansvar på noen måte for din manglende evne til å bruke medlemstjenestene og/eller Medlemsinnholdet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig overfor deg, noen sluttbrukere eller tredjeparter, for noen krav knyttet til noen av medlemstjenestene.

Selgertjenester

Ved å fylle ut de aktuelle bestillingsskjemaene kan du få, eller forsøke å få, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Beskrivelsene av produktene og/eller tjenestene som vises på nettsiden kan bli levert direkte fra tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike produkter. TheSoftware representerer ikke eller gir noen garantier om at beskrivelsene av slike produkter er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller påtar seg noe ansvar på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for tvister med selgeren, distributøren eller sluttbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen krav knyttet til noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

Generelt

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registrering for tjenestene kan inkludere, uten begrensning, noe eller alt av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis annerledes); (e) hjemmetelefonnummer; (f) jobbtelefonnummer; (g) telefaksnummer; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) annen informasjon som etterspørres på den aktuelle registreringsskjemaet (“Tjenesteregistreringsdata”). Du samtykker i å gi korrekte, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige tjenesteregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle tjenesteregistreringsdata hvor det, etter TheSoftwares ensidig skjønn, er fastslått at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) tjenesteregistreringsdataene du oppga er ufullstendige, falske, dupliserte eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst endre registreringsdato-kriteriene etter eget skjønn.

Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, vil eventuelle fremtidige tilbud gjort tilgjengelig for deg på nettstedet som utvider eller på annen måte forbedrer gjeldende funksjoner på nettstedet være underlagt avtalen. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være ansvarlig for deg eller noen tredjepart for noen endring, suspensjon eller avslutning av noen tjeneste eller annet produkt, tjeneste eller kampanje som tilbys av TheSoftware og/eller noen av deres tredjepartsleverandører. Hvis MTS Advertise OU avslutter avtalen og/eller tjenestene av hvilken som helst årsak, skal MTS Advertise OU ikke ha noe ansvar eller ansvar overfor deg. Du forstår og samtykker i at det å nekte å bruke nettstedet er din eneste rett og løsning i forbindelse med enhver tvist du måtte ha med TheSoftware.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringstilbud og andre premier gjennom konkurranser. Ved å oppgi sanne og nøyaktige opplysninger i forbindelse med gjeldende registreringsskjema for konkurransen, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for en sjanse til å vinne de promoterte premiene i hver konkurranse. For å delta i konkurransene som blir presentert på nettsiden, må du først fullføre det gjeldende påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og komplette opplysninger ved konkurranseregistreringen. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurranseregistreringsopplysninger der det blir fastslått, etter TheSoftwares soleklusive skjønn, at: (i) du bryter en del av avtalen; og/eller (ii) de oppgitte konkurranseregistreringsopplysningene er ufullstendige, falske, duplikater eller på annen måte ikke akseptable. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsopplysningene etter eget skjønn.

LISENSGODKJENNING

Som bruker av nettstedet blir du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurranser eller tjenester kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i et hvilket som helst informasjonshentingsystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere, konstruere eller overføre nettstedet, innholdet, konkurransene eller tjenestene eller deler av det. Programvaren reserverer alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre det korrekte fungeringen av nettstedet. Du kan ikke utføre handlinger som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurransene eller tjenestene er ikke overførbar.

OPPHAVSRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designen, samlingen, den magnetiske oversettelsen, den digitale konverteringen, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettstedet, innholdet, konkurranser og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, viderefordeling, publisering eller salg av deler av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved hjelp av automatiserte midler eller hvilken som helst annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller samle, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du er ikke erverver eierskapsrett til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester. Publisering av informasjon eller materiale på nettstedet, eller via tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke en fraskrivelse av noen rett til slik informasjon og/eller materialer. TheSoftware-navnet og logoen, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller gjennom tjenestene tilhører deres respektive eiere. Bruken av hvilket som helst varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL NETTSTEDET, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSER TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen lenke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig beskyttet materiale), til deres eget nettsted eller internettsted for noen grunn. Videre er det strengt forbudt å ”frame” nettstedet og/eller referere til Uniform Resource Locator (”URL”) for nettstedet i noen kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten forutgående, skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller opphøre slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for enhver skade knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSBEGRENSNING

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ VIA NETTSIDEN, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN, BLIR LEVERT TIL DEG SOM DE ER OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIFRASKRIVELSE FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DETTE, GIR TheSoftware INGEN GARANTI FOR AT: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ VIA NETTSIDEN, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV; (B) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ VIA NETTSIDEN, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN VIL VÆRE FEILFRIE, TIDSBESTEMT, SIKRE ELLER UTEN FEIL; (C) DU VIL KVALIFISERE FOR KONKURRANSER OG/ELLER TJENESTER; ELLER (D) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ VIA NETTSIDEN, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE. NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ VIA NETTSIDEN, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN KAN INNEHOLDE FEIL, FEIL ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR TILGJENGELIGHETEN AV INTERNETT-FORBINDELSEN SOM LIGGER TIL GRUNN FOR NETTSIDEN. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, UANSETT OM DET ER MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRA TheSoftware, EN AV DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJENNOM ELLER VIA NETTSIDEN, SKAL GI NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER OPPGITT I AVTALEN.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT TheSoftware IKKE SKAL STÅ TIL ANSVAR OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER PÅ GRUNN AV TAPT FORTJENESTE, GODTRO, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM TheSoftware ER BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), I DEN VIDESTE UTSTREKNING TILLATT ETTER LOVEN, FOR: (A) BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN FÅ FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET; (B) KOSTNADEN VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGER AV VARENE, DATAENE, OPPFØRSLER OGDERE TJENESTER DU HAR KJØPT ELLER FÅTT VIA NETTSTEDET, ELLER TRANSAKSJONER DU HAR GÅTT INN I VIA NETTSTEDET; (C) MANGEL PÅ KVALIFISERING FOR KONKURRANSER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER EN SENERE AVSLAG AV TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME KILDE; (D) ULOVLIG TILGANG TIL, ELLER ENDRING AV, REGISTRERINGSOPPLYSNINGENE DINE; OG (E) ALT ANNET SOM HAR MED MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN FÅ FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE RETTSVEDERLAG, SAMLET INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KONTRAKTSBRUDD, GARANTIBRUD, NØLIGHET, STRENGT ANSVAR, FEILFREMSTILLINGER OG ALLE ANDRE TYPER ERSTATNINGSSØKSMÅL. HERVED FRASIER DU TheSoftware OG ALLE TheSoftwareS TREDJEPARTSLEVERANDØRER FOR ALT ANSVAR, ALLE FORPLIKTELSER OG ALLE KRAV SOM OVERSTIGER DENNE BEGRENSNINGEN HER. HVIS GJELDENDE LOV IKKE TILLATER EN SAMSVARERENDE BEGRENSNING, VIL MAXIMUM ANSVAR FOR TheSoftware OVERFOR DEG UNDER ENHVER OMSTENDIGHET VÆRE FEM HUNDRE DOLLAR ($500,00). AVVISNINGEN AV ERSTATNINGER SOM ER ANGITT OVER, ER EN GRUNNLEGGENDE ELEMENT I AVTALEGRUNNLAGET MELLOM DEG OG TheSoftware. MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN FÅ FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET VIL IKKE BLI TILBUDT DEG UTEN SLIKE BEGRENSNINGER.

KOMPENSASJON

Du samtykker i å kompensere og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskap og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte, agenter, med-merkevarepartnere og/eller andre partnere, skadesløse for ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer av enhver art, fremmet av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i alle konkurranser; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av rettighetene til en annen person og/eller enhet. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskap og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive tjenestemenn, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensinnehavere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse personene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSIDER

Nettsiden kan gi lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre godkjenner ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller -ressurser, eller for noen skader og/eller tap som oppstår derfra.

PRIVACY POLICY / BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden og all kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt våre retningslinjer for personvern. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden og all annen personlig identifiserbar informasjon du gir, i samsvar med vilkårene i våre retningslinjer for personvern. Hvis du vil se våre retningslinjer for personvern, klikk her.

Enhver forsøk av enkeltperson, uavhengig av om de er en TheSoftware-kunde eller ikke, til å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er en kriminell og sivilrettslig lovbrudd og TheSoftware vil nøye forfølge alle rettsmidler i denne forbindelse mot enhver fornærmende person eller enhet til den fulleste lovlig tillatte grad og i henhold til rettferdighet.

KVALG AV LOV/DOMSSTED

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med eller relatert til Avtalen skal være underlagt og tolket i samsvar med lovene i Estland (uten hensyn til lovkonflikter). Ethvert avsagt kjennelse skal være endelig og bindende for partene, og dom på denne kan bli innsatt i hvilken som helst domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting heri skal tolkes som å forhindre en part fra å søke midlertidig rettsbeskyttelse for å beskytte sine rettigheter i påvente av resultatet av voldgiftsprosessen. I den grad loven tillater det, samtykker du i at du ikke vil bringe, delta i eller delta i noen gruppesøksmål angående ethvert krav, tvist eller kontrovers som du måtte ha mot TheSoftware. og hver av deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, foreldre, byråer og deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker i å innlede en midlertidig rettskjennelse for å stoppe en slik rettssak eller fjerne deg som deltaker i søksmålet. Du samtykker i å betale advokathonorarer og rettskostnader som TheSoftware pådrar seg for å søke slik rettsbeskyttelse. Avtalen utgjør ikke frafall av noen av dine rettigheter og rettsmidler til å føre en individuell sak og ikke som en gruppesøksmål i bindende voldgiftsprosedyre som angitt ovenfor. Denne bestemmelsen som hindrer deg fra å bringe, delta i eller delta i gruppesøksmål er en selvstendig avtale. Skulle noen del av Avtalen bli holdt ugyldig eller ikke håndhevbar, skal den delen tolkes i samsvar med gjeldende lov, og de gjenværende delene skal fortsatt være fullt ut gjeldende.