Software WEBSITE BRUGSVILKÅR VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak for dit besøg på websitet (herefter benævnt som ‘websitet’), hvor du fandt linket til disse brugsvilkår (herefter benævnt som ‘websitet’). Websitet er en internetejendom tilhørende TheSoftware. (herefter benævnt samlet som ‘TheSoftware’, ‘vi’ og ‘os’). Du accepterer at være bundet af disse TheSoftware website brugsvilkår (herefter benævnt som ‘brugsvilkår’), i deres helhed, når du: (a) får adgang til websitet; (b) tilmelder dig en nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om oplysninger gennem websitet (herefter benævnt som ‘abonnementstjenester’); (c) tilmelder dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og/eller lodtrækninger, der tilbydes af TheSoftware fra tid til anden (hver enkelt benævnt som ‘konkurrence’); (d) bliver medlem af eller forsøger at melde dig ind i et tilknyttet program eller en anden medlemskabsorganisation, der præsenteres på websitet (herefter benævnt som ‘medlemstjenester’); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service gennem websitet (herefter benævnt som ‘leverandørtjenester’, og sammen med abonnementstjenester og medlemstjenester, ‘tjenesterne’). TheSoftware privatlivspolitik (herefter benævnt som ‘privatlivspolitik’), de officielle konkurrenceregler gældende for hver konkurrence, TheSoftware købsaftale(r) (herefter benævnt som ‘købsaftale’), TheSoftware medlemskabsaftale(r) (herefter benævnt som ‘medlemskabsaftale’), samt eventuelle andre driftsregler, politikker, prisplaner og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt inkorporeret heri ved henvisning (samlet benævnt som ‘aftalen’). Gennemgå venligst aftalens fulde vilkår nøje. Hvis du ikke accepterer aftalen i dens helhed, er du ikke autoriseret til at bruge tjenesterne og/eller websitet på nogen måde eller form.

TheSoftware AFVISER SPECIFIKT ADGANG TIL WEBSITET OG/ELLER TJENESTERNE AF ENHVER PERSON, SOM ER OMFATTET AF BØRNE-ONLINE BESKYTTELSESAKTEN AF 1998, SOM ÆNDRET (HEREFTER BENÆVNT ‘COPPA’). TheSoftware BEHOLDER SIG RETTEN TIL AT AFVISE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER WEBSITET FOR ENHVER PERSON, EFTER EGEN SKØN.

KONTROL OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen med hensyn til din brug af websitet. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af websitet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til websitet. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive indsendt på websitet, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger websitet. Ved din fortsatte brug af websitet og/eller tjenester accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Websitet og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lov. Websitet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til websitet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen kan du ved at registrere dig på hjemmesiden og få godkendelse fra TheSoftware, opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller gratis, abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mailindhold, tekst og andre materialer (‘Abonnementsindhold’), der er relevant for online markedsføring leveret af TheSoftware og dets tredjepartsleverandører (‘tredjepartsudbydere’). Hvis du ønsker at stoppe med at modtage Abonnementsindholdet, kan du blot sende en e-mail til os på [email protected]. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andre materialer, der leveres af TheSoftware og tredjepartsudbydere, og bør ikke nødvendigvis stole på. Vær venlig at være forsigtig, brug almindelig sund fornuft og sikkerhed, når du bruger Abonnementsindholdet og/eller Abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke pådrager sig nogen ansvar over for dig i forbindelse med noget sådant Abonnementsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at Abonnementsindholdet, der er tilgængelig i forbindelse med Abonnementstjenesterne, er korrekt, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge Abonnementstjenesterne og/eller Abonnementsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke skal være erstatningspligtig over for dig, nogen slutbrugere eller tredjepartsansvarig for enhver påstand i forbindelse med nogen af Abonnementstjenesterne.

Medlemstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen og medlemsaftalen kan du ved at registrere dig på hjemmesiden, acceptere medlemsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller gratis, et medlemsskab i en af de forskellige medlemsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. For en kopi af medlemsaftalen, kan du besøge webstedet for det specifikke medlemskab. TheSoftware medlemsprogrammer vil give dig adgang til indhold, tekst og andre materialer (‘Medlemsindhold’ og sammen med Abonnementsindholdet, ‘Indholdet’), der leveres af TheSoftware og visse tredjepartsudbydere, designet til at hjælpe medlemmerne i deres online markedsføringsprojekter. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andre materialer, der leveres af TheSoftware tredjepartsudbydere, og bør ikke nødvendigvis stole på. Vær venlig at være forsigtig, brug almindelig sund fornuft og sikkerhed, når du bruger Medlemsindholdet og/eller Medlemstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke pådrager sig nogen ansvar over for dig i forbindelse med noget sådant Medlemsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at Medlemsindholdet, der er tilgængelig i forbindelse med Medlemstjenesterne, er korrekt, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge Medlemstjenesterne og/eller Medlemsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke skal være erstatningspligtig over for dig, nogen slutbrugere eller tredjepartsansvarig for enhver påstand i forbindelse med nogen af Medlemstjenesterne.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante bestillingsblanketter kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der er vist på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsleverandører, producenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke skal være erstatningspligtig over for dig eller nogen tredjepart for nogen påstand i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

Oplysningerne, som du skal give i forbindelse med registrering til tjenesterne, kan omfatte, uden begrænsning, en eller flere af følgende: (a) dit fulde navn; (b) virksomhedsnavn; (c) e-mailadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis den er forskellig); (e) fastnetnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) enhver anden information, der anmodes om på det relevante registreringsformular (”Tjenesteregistreringsdata”). Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette Tjenesteregistreringsdata. Softwaren har ret til at afvise enhver Tjenesteregistreringsdata, hvor det er fastslået, i Softwarens eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) Tjenesteregistreringsdata, som du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. Softwaren kan ændre kriterierne for registreringsdata når som helst, efter eget skøn.

Medmindre der udtrykkeligt er angivet andet, vil enhver fremtidigt(ere) tilbud, der er tilgængeligt for dig på webstedet og som udvider eller på anden måde forbedrer de nuværende funktioner på webstedet, være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at Softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at Softwaren ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for ændringer, suspension eller afbrydelse af nogen tjenester eller andre produkter, tjenester eller kampagner, der tilbydes af Softwaren og/eller nogen af dens tredjepartsudbydere. Hvis MTS Advertise OU ophæver aftalen og/eller nogen tjenester af en hvilken som helst årsag, vil MTS Advertise OU ikke have noget ansvar eller ansvar over for dig. Du forstår og accepterer, at det er dit eneste retsmiddel og ret i tilfælde af, at du nægter at bruge webstedet i forbindelse med enhver tvist, som du måtte have med Softwaren.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promoveringspræmier og andre udmærkelser gennem konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at få en chance for at vinde de promoveringspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne vist på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om konkurrencetilmelding. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det bestemmes i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder en del af aftalen, og/eller (ii) de konkurrencetilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan når som helst ændre kriterierne for tilmeldingsdataene efter eget skøn.

LICENSGODKENDELSE

Som bruger af hjemmesiden bliver du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid og af enhver årsag afslutte denne licens. Du kan bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til personlig, ikke-kommerciel brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må reproduceres i nogen form eller indgå i nogen form for informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klonede, leje, udleje, sælge, ændre, dekompilere, adskille, genopbygge eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at interferere eller forsøge at interferere med den korrekte funktion af hjemmesiden. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på Softwares infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbar.

IMATERIELLE RETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammensætningen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold relateret til hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet under gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom) rettigheder. Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af noget som helst af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk opsamling af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved automatiserede midler eller enhver anden form for scraping eller dataekstraktion med henblik på at skabe eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, kompilation, database eller register uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller igennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelsen af ​​information eller materiale på hjemmesiden eller ved hjælp af tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en afkald på enhver ret til sådanne informationer og/eller materiale. TheSoftware-navnet og -logoet, samt alle tilknyttede grafik, ikoner og servicenavne, er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller ved hjælp af tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ​​ethvert varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL HJEMMESIDEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING AF HJEMMESIDEN ER FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til Hjemmesiden eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, brand eller ophavsretligt materiale), til deres hjemmeside eller websted af nogen grund. Yderligere er det strengt forbudt at ”frame” Hjemmesiden og/eller referere til Uniform Resource Locator (”URL”) for Hjemmesiden i enhver kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med Hjemmesiden om at fjerne eller ophøre sådan indhold eller aktivitet, som det er relevant. Du erkender hermed, at du vil være erstatningsansvarlig for enhver skade forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette alle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, LEVERES TIL DIG ‘SOM DET ER’ OG ‘SOM DET ER TILGÆNGELIGT’, OG ALLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, FRASKRIVES I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING, SOM LOVEN TILLADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FRASKRIVELSE AF NOGLE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIALRETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆR, MEN IKKE BEGRÆNSET HERTIL, GIVER TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VIL OPFYLDE DINE KRAV; (B) HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VIL VÆRE UBESVÆRET, TIDSVARENDENDE, SIKKER ELLER FEJLFRI; (C) DU VIL KVALIFICERE DIG TIL KONKURRENCERNE OG/ELLER TJENESTERNE; ELLER (D) RESULTATERNE, DER KAN OPNÅS VED BRUGEN AF HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE. HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, KAN INDEHOLDE FEJL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR TILGÆNGELIGHEDEN AF DEN UNDERLIGGENDE INTERNETFORBINDELSE, DER ER FORBUNDET MED HJEMMESIDEN. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, HVAD ENTEN DET ER MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, SOM DU FÅR FRA TheSoftware, NOGLE AF DENS TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER PÅ ANDEN VIS GENNEM ELLER FRA HJEMMESIDEN, VIL SKABE NOGEN GARANTI, SOM IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I AFTALEN.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU UNDERSTREGER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT TheSoftware IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADE, OG/ELLER EKSEMPLARISK SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR MISTET FORTJENESTE, GOD VILJE, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS TheSoftware HAR BLIVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), I HELLEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL LOVEN FOR: (A) BRUGEN ELLER UDEVIKLINGEN AF HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONTESTERNE, INDHOLDET, NOGEN PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER NOGEN ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA HJEMMESIDEN; (B) OMKOSTNINGEN VED AT SKAFFE SUBSTITUTE VARER OG TJENESTER SOM FØLGE AF NOGEN VARER, DATA, OPLYSNINGER OG/ELLER TJENESTER KØBT ELLER INDFRIET FRA, ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM, HJEMMESIDEN; (C) MANGLEN PÅ KVALIFIKATION TIL KONTESTERNE, TJENESTERNE ELLER PRODUKTERNE FRA TREDJEPART FRA NOGEN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER EVENTUELLE EFTERFØLGENDE AFVISNING AF PRODUKTER FRA SAMME; (D) DEN ULOVLIGE ADGANG TIL, ELLER ÆNDRING AF, DINE REGISTRERINGSDATA; OG (E) NOGEN ANDEN FORHOLD RELATERET TIL MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONTESTERNE, INDHOLDET, NOGEN PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER NOGEN ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA HJEMMESIDEN. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE ÅRSAGER TIL RETSSAGER, SAMMENLAGT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTRAKTBRUD, GARANTIBRUD, UAGTSOMHED, STRENGT ANSVAR, FALSK FREMSTILLINGER OG ALLE ANDRE URET FAGLIGE. DU FRIGIVER HERVED TheSoftware OG ALLE TheSoftware’S TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRA NOGLE OG ALLE FORPLIGTELSER, ANSVAR OG KRAV UD OVER DEN HERI NÆVNTE BEGRÆNSNING. HVIS GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER EN SÅDAN BEGRÆNSNING, VIL TheSoftware’S MAKSIMALE ANSVAR OVER FOR DIG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VÆRE FEM HUNDREDET DOLLAR ($ 500.00). BEGRÆNSNINGEN AF SKADER, SOM ER ANFØRT OVENFOR, ER ET GRUNDLÆGGENDE ELEMENT I GRUNDLAGET FOR HANDEL MELLEM DIG OG TheSoftware. THE INABILITY TO USE THE WEBSITE, SERVICES, CONTESTS, CONTENT, ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT YOU MAY RECEIVE FROM ONE OF OUR THIRD PARTY PROVIDERS, AND/OR ANY OTHER PRODUCTS AND/OR SERVICES THAT YOU MAY APPLY FOR THROUGH THE WEBSITE WOULD NOT BE PROVIDED TO YOU WITHOUT SUCH LIMITATIONS.

HELDBARHED

Du accepterer at holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive medlemmer, direktører, ansatte, agenter, medmærkepartnere og/eller andre samarbejdspartnere skadesløse i forhold til ethvert krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, som er indgivet af tredjepart på grund af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andre enkeltpersoners og/eller enheders rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive direktører, ansatte, medlemmer, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og enheder har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte imod dig på sine vegne.

TREDJEPARTS WEBSITES

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetwebsider og/eller ressourcer, herunder men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af Tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsider og/eller ressourcer, anerkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsider og/eller ressourcer. Derudover godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, nogen vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsider eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

DATABESKYTTELSESPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af ​​hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores databeskyttelsespolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden og alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver os, i overensstemmelse med vilkårene i vores databeskyttelsespolitik. For at se vores databeskyttelsespolitik, Klik her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware kunder eller ej, om at skade, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, er en overtrædelse af straffelovgivningen og civilretten, og TheSoftware vil omhyggeligt forfølge alle tiltag i denne henseende mod enhver uønsket person eller enhed i den fuldest mulige udstrækning efter loven og i retfærdighed.

LOV/STED

Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Estlands lovgivning (uden hensyntagen til lovkonflikter). Enhver udøvet betydning skal være endelig og bindende for parterne, og der kan afsiges dom herom i enhver kompetent ret. Intet heri må fortolkes således, at det forhindrer en part i at søge midlertidig retlig beskyttelse for at beskytte sine rettigheder i påvente af en afgørelse i en voldgiftssag. I det omfang det er tilladt i henhold til loven, accepterer du, at du ikke vil anlægge, deltage i eller medvirke i en gruppesøgsmål vedrørende ethvert krav, tvist eller kontrovers, som du måtte have mod TheSoftware. og hver af deres juridiske repræsentanter, datterselskaber, filialer, moderselskaber, agenturer og deres respektive medlemmer, direktører, ansatte og agenter. Du accepterer, at der kan nedlægges midlertidig retlig beskyttelse for at standse et sådant søgsmål eller for at fjerne dig som deltager i søgsmålet. Du accepterer at betale advokatsalærer og retsomkostninger, som TheSoftware pådrager sig ved at søge en sådan retlig beskyttelse. Aftalen udgør ikke en afkald på nogen af dine rettigheder og retsmidler for at forfølge et krav individuelt og ikke som en gruppesøgsmål i bindende voldgift som angivet ovenfor. Denne bestemmelse, der forhindrer dig i at anlægge, deltage i eller medvirke i gruppesøgsmål, er en selvstændig aftale. Hvis en del af aftalen anses for ugyldig eller ikke håndhævelig, skal denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov, og de resterende dele forbliver fuldt bindende og gældende.