Termeni de utilizare pentru software IMPORTANT – VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul web (denumit în continuare „Website” ) pe care ați găsit legătura către acești termeni de utilizare (denumit în continuare „Website” ). Website-ul este proprietatea părții TheSoftware. (denumiți în mod colectiv „TheSoftware”, „noi” și „ne” ). Sunteți de acord să fiți obligat de Termenii de utilizare pentru Website-ul TheSoftware (denumit în continuare „Termeni de utilizare” ) în întregime atunci când: a) accesați Website-ul; b) vă înregistrați la un buletin informativ sau vă abonați la o listă de corespondență sau solicitați informații prin intermediul Website-ului (denumite în continuare „Servicii de abonament” ); c) vă înregistrați pentru a participa la promoții, concursuri și/sau tombole oferite de TheSoftware din când în când (fiecare în parte „Concurs” ); d) vă alăturați sau încercați să vă alăturați unui program afiliat sau altă organizație de membru prezentate pe Website (denumit în continuare „Servicii de membru” ); și/sau e) comandați un produs și/sau serviciu prin intermediul Website-ului (denumite în continuare „Servicii ale vânzătorului, și împreună cu Serviciile de abonament și Serviciile de membru , „Servicii” ). Politica de confidențialitate a TheSoftware (denumit în continuare „Politica de confidențialitate” ), Regulile oficiale ale concursului aplicabile fiecărui concurs, Acordul de achiziție a TheSoftware (denumit în continuare „Acordul de achiziție” ), Acordul de membru al TheSoftware (denumit în continuare „Acordul de membru” ), precum și orice alte reguli de exploatare, politici, tarife de preț și alte termene și condiții suplimentare sau documente care pot fi publicate din când în când, sunt în mod expres incorporate în prezente prin trimitere (colectiv numite „Acordul” ). Vă rugăm să citiți cu atenție toate termenele complete ale Acordului. Dacă nu sunteți de acord cu Acordul în întregime, nu sunteți autorizat să utilizați Serviciile și/sau Website-ul în niciun mod sau formă.

TheSoftware NEAGĂ ÎN MOD EXPRES ACCESUL LA WEBSITE ȘI/SAU SERVICII ORICĂREI PERSOANE CARE ESTE VIZATĂ DE LEGEA PRIVIND SECURITATEA ONLINE A COPIILOR DIN 1998, DUPĂ CUM A FOST MODIFICATĂ („COPPA” ). TheSoftware ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A NU PERMITE ACCESUL LA SERVICII ȘI/SAU LA WEBSITE PENTRU ORICE PERSOANĂ, LA DISCREȚIA EXCLUSIVĂ A SA.

DOMENIUL DE APLICARE ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile prevăzute în Acord în ceea ce privește utilizarea dumneavoastră a Website-ului. Acordul constituie întregul și unicul acord între dumneavoastră și TheSoftware cu privire la utilizarea Website-ului și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile cu privire la Website. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră, fără a vă notifica în mod specific. Cel mai recent Acord va fi publicat pe Website, iar dumneavoastră ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza Website-ul. Prin continuarea utilizării Website-ului și/sau Serviciilor, sunteți de acord să respectați toate termenii și condițiile cuprinse în Acord în vigoare la acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și Serviciile sunt disponibile numai persoanelor care pot încheia contracte juridic obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Website-ul și Serviciile nu sunt destinate utilizării de persoane sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți mai puțin de optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa Website-ul și/sau Serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de abonament

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului, prin înregistrarea pe site și obținerea aprobării de la TheSoftware, puteți obține sau încerca să obțineți, contra cost sau fără cost, Serviciile de abonament. Serviciile de abonament vă vor furniza conținut prin e-mail, text și alte materiale („Conținut de abonare”) relevante pentru marketingul online furnizat de TheSoftware și de partenerii săi terți („Furnizorii terți”). Dacă doriți să întrerupeți primirea Conținutului de abonare, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa [email protected]. Conținutul de abonare conține comentarii, opinii și/sau alte materiale furnizate de TheSoftware și Furnizorii terți, și nu trebuie neapărat să vă bazați pe ele. Vă rugăm să fiți precaut, să folosiți bunul simț și să fiți atenți când utilizați Conținutul de abonare și/sau Serviciile de abonament. Sunteți de acord că TheSoftware nu are nicio obligație și nu își asumă nicio răspundere față de dumneavoastră în legătură cu niciun astfel de Conținut de abonare. TheSoftware nu declară și nu garantează că Conținutul de abonare disponibil în legătură cu Serviciile de abonament este precis, complet sau potrivit. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător sub nicio formă pentru incapacitatea dumneavoastră de a utiliza Serviciile de abonament și/sau Conținutul de abonare. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dumneavoastră, utilizatorii finali sau orice terț, pentru orice cerere în legătură cu oricare dintre Serviciile de abonament.

Servicii de membru

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului și a Acordului de membru, prin înregistrarea pe site, acceptarea Acordului de membru și obținerea aprobării de la TheSoftware, puteți obține sau încerca să obțineți, contra cost sau fără cost, o membri în unul dintre programele de membru diverse oferite de MTS Advertise OU. Pentru o copie a Acordului de membru, vă rugăm să vizitați site-ul membrului specific. Programele de membru TheSoftware vă vor permite să accesați conținut, text și alte materiale („Conținutul membrului” și împreună cu Conținutul de abonare, „Conținutul”) furnizate de TheSoftware și anumiți Furnizori terți, concepute pentru a ajuta membrii în afacerile lor de marketing online. Conținutul membrului conține comentarii, opinii și alte materiale furnizate de TheSoftware și Furnizorii terți, și nu trebuie neapărat să vă bazați pe ele. Vă rugăm să fiți precaut, să folosiți bunul simț și să fiți atenți când utilizați Conținutul membrului și/sau Serviciile de membru. Sunteți de acord că TheSoftware nu are nicio obligație și nu își asumă nicio răspundere față de dumneavoastră în legătură cu niciun astfel de Conținut al membrului. TheSoftware nu declară și nu garantează că Conținutul membrului disponibil în legătură cu Serviciile de membru este precis, complet sau potrivit. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător sub nicio formă pentru incapacitatea dumneavoastră de a utiliza Serviciile de membru și/sau Conținutul membrului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dumneavoastră, utilizatorii finali sau orice terț, pentru orice cerere în legătură cu oricare dintre Serviciile de membru.

Servicii furnizor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site pot conține descrieri furnizate direct de fabricanții sau distribuitorii de astfel de articole. TheSoftware nu declară și nu garantează că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător sub nicio formă pentru incapacitatea dumneavoastră de a obține produse și/sau servicii de pe site sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali de produs. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau față de orice terț pentru orice cerere legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site.

General

Informațiile pe care trebuie să le furnizați în legătură cu înregistrarea pentru Servicii pot include, fără a se limita la, următoarele: (a) numele complet; (b) numele companiei; (c) adresa de e-mail; (d) adresa poștală (și adresa de facturare, dacă este diferită); (e) număr de telefon acasă; (f) număr de telefon de serviciu; (g) număr de fax; (h) informații despre cardul de credit; și/sau (i) orice alte informații solicitate în formularul de înregistrare corespunzător („Date de înregistrare la serviciu”). Sunteți de acord să furnizați Date de înregistrare la serviciu adevărate, precise, curente și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice Date de înregistrare la serviciu, dacă se determină, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) ați încălcat oricare dintre prevederile Acordului; și/sau (ii) Datele de înregistrare la serviciu pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate schimba în orice moment criteriile de Date de înregistrare, în discreția sa exclusivă.

Cu excepția cazului în care se menționează în mod explicit altfel, orice ofertă(uri) viitoare puse la dispoziție pe site-ul web și care adaugă sau îmbunătățesc în alt mod caracteristicile actuale ale site-ului web vor fi supuse Acordului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a utiliza și/sau califica pentru Servicii. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terț pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricărui Serviciu sau alt produs, serviciu sau promovare oferită de TheSoftware și/sau de oricare dintre furnizorii săi terți. Dacă MTS Advertise OU reziliază Acordul și/sau oricare Servicii din orice motiv, MTS Advertise OU nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. Înțelegeți și sunteți de acord că refuzul de a utiliza site-ul web este singurul dvs. drept și remediu în ceea ce privește orice dispute pe care le-ați putea avea cu TheSoftware.

CONCURSURI

Din când în când, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea informațiilor reale și precise în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil concursului și acceptarea Regulilor Oficiale aplicabile fiecărui concurs, puteți participa pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe website, trebuie să completați în întregime formularul de înscriere corespunzător. Sunteți de acord să furnizați Datele de Înregistrare ale concursului adevărate, precise, actualizate și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice Date de Înregistrare ale concursului în cazul în care se stabilește, în discreția exclusivă și unică a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) Datele de Înregistrare ale concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate modifica criteriile de Date de Înregistrare în orice moment, în discreția sa unică.

CONCESIUNE DE LICENȚĂ

În calitate de utilizator al Site-ului, ți se acordă o licență non-exclusivă, ne-transferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza Site-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. TheSoftware poate rezilia această licență în orice moment și din orice motiv. Poți utiliza Site-ul și conținutul pe un singur computer în scop personal și non-comercial. Nicio parte din Site, conținut, concursuri și/sau servicii nu poate fi reprodusă în nicio formă sau inclusă în vreun sistem de recuperare a informațiilor, fie electronic sau mecanic. Nu poți utiliza, copia, emula, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, face reverse engineering sau transfera Site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. TheSoftware își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate explicit în Acord. Nu poți utiliza nicio dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interferezi cu buna funcționare a Site-ului. Nu poți întreprinde nicio acțiune care să impună o sarcină nerezonabilă sau nejustificat de mare infrastructurii TheSoftware. Dreptul tău de a utiliza Site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI PROPRIETARE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) aplicabile. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extrairea sistematică a materialelor din Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere sau stropire a datelor în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilări, baze de date sau director fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Publicarea informațiilor sau a materialelor pe Website sau prin intermediul Serviciilor de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și numele serviciilor asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Website sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKAREA LA WEBSITE, CO-BRANDING, „FRAMING” ŞI/SAU REFERIREA LA WEBSITE ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care TheSoftware a autorizat expres acest lucru, nimeni nu poate face hyperlink către Website sau la părțile sale (inclusiv, dar fără a se limita la, logouri, mărci comerciale, branding sau material protejat de drepturi de autor), către propriul website sau locație pe internet, în scopuri de orice fel. În plus, „framing”-ul Website-ului și/sau referirea la Uniform Resource Locator („URL”)-ul Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial, fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzis. Sunteti de acord să cooperați cu Website-ul pentru a elimina sau înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Recunoașteți prin prezenta că veți fi răspunzător pentru orice daune asociate cu acestea.

EDITARE, ŞTERGERE ŞI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, în discreţia noastră exclusivă, de a edita şi/sau şterge orice documente, informaţii sau alte conţinuturi care apar pe website.

DISCLAIMER

SITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUS DE LA TERȚI PE CARE LE POȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE LA TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN SITE ȚI SE O FERĂ EXACT DUPĂ ACEEA CARE SUNT ȘI FAC PE EL ȘI TOATE GARANȚIILE, EXPRIMATE ȘI IMPLICITE, SUNT EXPLICATE ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ POTRIVIT LEGII ÎN VIGOARE (INCLUZÂND, DAR NE LIMITATA LA, EXONERAREA DE ORICE GARANȚII DE COMERCIABILITATE, NEÎNCĂLCARE A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ȘI/SAU PENTRU O ANUMITĂ UTILIZARE). ÎN MOD DEOSEBIT, DAR NU CA O LIMITARE A ACESTUIA, TheSoftware NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ: (A) SITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUS DE LA TERȚI PE CARE LE POȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE LA TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN SITE VOR SATISFACE CERINȚELE TALE; (B) SITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUS DE LA TERȚI PE CARE LE POȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE LA TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN SITE VOR FI NEÎNTRERUPT, LA TIMP, SECURIZAT SAU EXEMPT DE ERORI; (C) VEI FI ELIGIBIL PENTRU CONCURSURILE ȘI/SAU SERVICII; SAU (D) REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI, SERVICIILOR, CONCURSURILOR, CONȚINUTULUI, ORICE PRODUS DE LA TERȚI PE CARE LE POȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE LA TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN SITE VOR FI EXACTE SAU DE ÎNCREDERE. SITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUS DE LA TERȚI PE CARE LE POȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE LA TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN SITE POT CONTINE BUG-URI, ERORI, PROBLEME SAU ALT LIMITĂRI. NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU DISPONIBILITATEA CONEXIUNII DE INTERNET SUBYACENTE ASOCIATE CU SITE-UL. NICIUN AVIZ SAU INFORMAȚIE, FIE CĂ ESTE ORALĂ SAU SCRISSĂ, OBȚINUTĂ DE LA TheSoftware, DE LA ORICE FURNIZOR DE LA TERȚI AL SĂU SAU AL TELESAU PRIN MEDIUL SITE-ULUI, NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE EXPRIMATĂ EXPRES ÎN ACORD.

DISCLAIMER PENTRU DAUNELE PROVOCATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe site-ul web pe propriul lor risc. TheSoftware nu garantează că aceste descărcări sunt fără coduri de corupție pentru calculator, inclusiv, dar fără a se limita la viruși și viermi.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎNȚELEGI ȘI ACCEPȚI ÎN MOD EXPLICIT FAPTUL CĂ TheSoftware NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU TINE SAU ORICĂRUI AL TREILEA PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, CONSECINȚELE ȘI/SAU DAUNE EXEMPLARE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, A BUNEIVOLII, A UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A ALTOR PIERDERI IMATERIALE (CHIAR DACĂ TheSoftware A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA ASTFEL DE DAUNE), ÎN CEL MAI COMPLET MĂSURAT PERMISIBIL DE LEGE PENTRU: (A) UTILIZAREA SAU NEPUTINȚA DE A UTILIZA WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURI, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚI PE CARE LE-POȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII TERȚI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE POȚI APLICA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI; (B) COSTUL ACHIZIȚIONĂRII DE BUNURI ȘI SERVICII SUBSTITUTE CARE REZULTĂ DIN ORICE BUNURI, DATE, INFORMAȚII ȘI/SAU SERVICII CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE DIN SAU TRANZACȚIONATE PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI; (C) EȘECUL DE A SE CALIFICA PENTRU CONCURSURI, SERVICII SAU PRODUSE DE LA TERȚI DE LA ORICE DIN FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII TERȚI, SAU ORICE NEPĂSTRARE URMĂTOARE A PRODUSELOR DE LA ACELAȘI FURNIZOR; (D) ACCESUL NEAUTORIZAT LA, SAU ALTERAREA DATELOR TALE DE ÎNREGISTRARE; ȘI (E) ORICE ALTE PROBLEME REFERITOARE LA IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚI PE CARE LE-POȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII TERȚI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE POȚI APLICA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICA LA TOATE CAUZELE JUSTIFICATE, ÎN AGREGAT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDEREA STRICTĂ, REPREZENTĂRILE GREȘITE ȘI ORICE ALTE DELICTE. PRIN PREZENTA, ELIBEREAZI PE TheSoftware ȘI PE TOȚI FURNIZORII SĂI DE SERVICII TERȚI DE TOATE OBLIGAȚIILE, RĂSPUNDERILE ȘI PLAÂNGERILE CARE DEPĂȘESC LIMITAREA MENȚIONATĂ ÎN PREZENT. DACĂ LEGILE APLICABILE NU PERMIT O ASTFEL DE LIMITARE, RĂSPUNDEREA MAXIMĂ A TheSoftware PENTRU TINE ÎN ORICE ÎMPREJURARE VA FI DE CINCISUTE DE DOLARI ($500,00). NEGAREA DAUNELOR PREZENTATE MAI SUS ESTE UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL BAZEI TRACATULUI DINTRE TINE ȘI TheSoftware. IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚI PE CARE LE-POȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII TERȚI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE POȚI APLICA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI NU ȚI-AR FI OFERITE FĂRĂ ASTFEL DE LIMITĂRI.

INDEMNIFICARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții săi, subsidiarele și afiliații, și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branders și/sau alți parteneri ai săi respectivi, fără vinovăție și fără obiect, față de orice și toate pretențiile, cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, cererile și/sau judecățile oricarei terțe părți, declanșate de dvs. sau care decurg din: (a) utilizarea dvs. a site-ului web, a serviciilor, a conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea dvs. a drepturilor unei alte persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecare dintre părinții săi, subsidiarele și/sau afiliații săi, și fiecare dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații săi respectivi. Fiecare dintre aceste persoane și entități are dreptul să invoce și să aplice direct aceste prevederi împotriva dvs. în numele său.

SITE-URI TERȚE

Website-ul poate oferi link-uri către alte site-uri web și/sau vă poate trimite către alte resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece Software-ul nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse terțe, vă recunoașteți și sunteți de acord că Software-ul nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. Mai mult, Software-ul nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru nicio condiție, politică de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse, nici pentru nicio daună sau pierdere rezultată de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATOR

Utilizarea site-ului web și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le furnizați prin intermediul site-ului web sau în asociere cu acesta sunt supuse Politicii nostru de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea dvs. a site-ului web și orice alte informații cu caracter personal furnizate de dvs., conform termenilor Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vedea Politica noastră de confidențialitate, apăsați aici.

Orice încercare a unei persoane, fie că este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, interveni, vandaliza și/sau interfera în alt mod cu funcționarea website-ului, reprezintă o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu sârguință orice măsuri în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități vinovate până la cel mai mare grad permis de lege și de echitate.

ALEGEREA LEGII/SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu rezultat din sau legat de Acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile Estoniei (fără a ține seama de principiile de drept conflictual). Orice hotărâre pronunțată va fi definitivă și obligatorie pentru părți și o sentință în acest sens poate fi înregistrată în orice instanță competentă. Nimic din prezentul document nu va fi interpretat în sensul de a preclude oricare parte de a solicita măsuri de urgență pentru a-și proteja drepturile în așteptarea soluționării în arbitraj. În măsura permisă de lege, sunteți de acord să nu inițiați, să nu vă alăturați sau să participați la nicio acțiune colectivă în ceea ce privește orice pretenție, litigiu sau controversă pe care o puteți avea împotriva TheSoftware. și fiecare reprezentant legal, afiliat, subsidiare, părinți, agenții și membrii, ofițeri, directori, angajați și agenți ai lor. Sunteți de acord cu acordarea măsurilor de urgență pentru a opri o astfel de acțiune în justiție sau pentru a vă exclude ca participant în proces. Sunteți de acord să plătiți taxele de avocat și costurile judiciare pe care TheSoftware le suportă în obținerea unei astfel de măsuri. Acordul nu constituie o renunțare la niciunul dintre drepturile și soluțiile dvs. de a formula o cerere individuală și nu ca o acțiune colectivă în cadrul arbitrajului obligatoriu, așa cum se prevede mai sus. Această prevedere care vă împiedică să inițiați, să vă alăturați sau să participați la acțiuni în justiție de tip class action reprezintă un acord independent. Dacă oricare parte a Acordului este declarată invalidă sau inaplicabilă, acea porțiune va fi interpretată în conformitate cu legea aplicabilă, iar celelalte porțiuni vor rămâne în vigoare în întregime.