Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot några e-postmeddelanden kan du när som helst avanmäla dig längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger upplysning om de normer och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna integritetspolicy ger upplysning om vår informationsinsamling och de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt lämnas, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, lämnar in information om sin CV för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver några av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du köper något, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du tillhandahåller personligt identifierbar information till Programvaran genom en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att få möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att skicka bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster efter eget gottfinnande. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda informationen du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvaruföretagsgruppen, Bemyndigade agenter för Programvaran och andra varor- och tjänsteleverantörer med vilka Programvaran har relationer och vars erbjudanden kanske är av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte ses som ett löfte eller garanti om inkomster. Inkomstmöjligheten är helt beroende av personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngningen som läggs ned. Vi påstår inte att detta är en ‘bli rik snabbt’-plan, och du borde inte heller betrakta det som sådant.

B. Generisk information som inte kan användas för att identifiera en person:

I allmänhet samlar Programvaran in generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det innefattar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta Programvarasidorna. Programvaran samlar in denna information för att bestämma kundservice och webbplatsens behov. Vi uppnår detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “cookies” (en teknik som kan användas för att ge besökaren anpassad information om Programvaras tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie och du kan vägra den.

C. Din webbplats som värdar programvaran, servern, anslagstavlorna, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar i en offentlig miljö, inklusive på anslagstavlor, chattrum eller webbplatser som programvaran kan erbjuda som en del av dina programvarutjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den miljön. Programvaran kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller programvarans webbplatser länkar till sidor som tillhör tredje parter orelaterade till programvaran. Programvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa sidor och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de sidor du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Motstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar mjukvaran fullt ut med statliga, lokala och federala myndigheter i eventuell utredning relaterad till något innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som skickats till mjukvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter. För att uppnå detta samarbete och vidta dessa åtgärder kan det krävas att mjukvaran lämnar ut personligt identifierbar information i enlighet med tillämpliga lagar. Dessutom kan mjukvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att uppfylla lagar, regler eller myndighetsbegäranden, om sådan lämnande av information är nödvändig eller lämplig för att driva mjukvaran eller skydda mjukvarans eller andras rättigheter eller egendom. I samband med eventuell försäljning eller överföring av något av sina intressen i mjukvaran och mjukvaran samt andra webbplatser ägda av företaget, förbehåller sig mjukvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adressinformation och annan information du har lämnat till mjukvaran) till en tredje part som bedriver sin verksamhet inom kommunikationsprodukter eller -tjänster, samtycker till att vara mjukvarans efterträdare i fråga om upprätthållande och skydd av information som samlas in och underhålls av mjukvaran samt samtycker till skyldigheterna enligt denna policy.