Polityka prywatności

Klikając „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając odpowiednią opcję na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o standardach i warunkach, na podstawie których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających witryny w sieci World Wide Web, które są własnością i prowadzone przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o praktykach zbierania informacji oraz o sposobach, w jakie mogą być wykorzystane Twoje informacje. Polityka ta może się zmieniać, dlatego regularnie wracaj tutaj, aby sprawdzić te informacje.

A. Dane identyfikujące osobiście:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje określone dane dotyczące odwiedzających stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępnione dobrowolnie, na przykład gdy nasi goście proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie pomocy technicznej, dostarczają informacje zawarte w resume dotyczące możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych czynności wymagają podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do opłacania usług, przesyłasz swoje resume lub żądasz określonego rodzaju informacji. Kiedy podajesz swoje dane osobowe The Software poprzez jedną z naszych stron internetowych, zostaną one wykorzystane do spełnienia Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz mieć możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby The Software użył tych informacji w celach dodatkowych. The Software zastrzega sobie prawo do przesyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług The Software. W przypadku braku instrukcji od Ciebie, The Software może używać informacji, które dostarczasz, aby informować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez grupę firm The Software, autoryzowanych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software ma relacje, a którego oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładanego wysiłku. Nie prezentujemy tego jako „schemat szybkiego wzbogacenia się” i również nie powinieneś tego tak traktować.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

W ogólnym zakresie, Oprogramowanie automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują one informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie gromadzi te informacje w ograniczonym celu określania potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia, która może być wykorzystana do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację. Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie i odmówić go.

C. Twoja Strona internetowa hostowana przez Oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony innych podmiotów:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na jakiejkolwiek tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla każdej osoby, która odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do witryn należących do osób trzecich niezwiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca przeczytanie oświadczeń polityki prywatności tych witryn, które odwiedzasz.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Pomimo powyższego i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie w pełni współpracuje z oficjalnymi organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach wszelkich dochodzeń dotyczących jakiejkolwiek zawartości (w tym prywatnych lub osobistych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomo nielegalnej działalności jakiejkolwiek osoby korzystającej z Usługi oraz podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własnościowych. W celu osiągnięcia takiej współpracy i podjęcia tych środków oraz zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację osoby. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu spełnienia wymogów jakiegokolwiek prawa, regulacji lub żądania rządowego; jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiegokolwiek udziału w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu i innych stronach należących do spółki, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie wyłącznie, nazwy, informacji adresowych i innych informacji dostarczonych Oprogramowaniu) do strony trzeciej, która koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgodzi się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez Oprogramowanie; oraz zgodzi się na przestrzeganie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia polityki.