Personvernregler

Ved å klikke på “Fortsett”, gir du oss tillatelse til å sende deg e-postmeldinger om våre tilbud. Hvis du velger å ikke motta flere e-postmeldinger, kan du alltid melde deg av når som helst nederst i hver e-post.

Programvaren respekterer personvernet til alle enkeltpersoner som besøker våre nettsider. Denne personvernerklæringen gir opplysninger om standarder og vilkår for hvordan Programvaren beskytter personvernet til informasjon som leveres av besøkende til nettsteder på World Wide Web som eies og drives av Programvaren, inkludert Programvaren og Programvaren. Denne personvernerklæringen gir opplysninger om våre praksiser for innsamling av informasjon og måter denne informasjonen kan brukes på. Denne policyen kan endres over tid, så vennligst sjekk tilbake periodevis for å gjennomgå denne informasjonen.

A. Personlig identifiserbar informasjon:

Programvaren mottar vanligvis spesifikk informasjon om besøkende på nettstedet bare når slik informasjon frivillig blir gitt, for eksempel når våre besøkende ber om informasjon, kjøper eller melder seg på tjenester, åpner en kundesupportforespørsel, gir CV-informasjon for ansettelsesmuligheter, eller sender oss e-post. Selvfølgelig krever noen av disse aktivitetene at du gir oss informasjon, for eksempel når du foretar et kjøp, bruker et kredittkort for å betale for tjenester, sender inn din CV eller ber om visse typer informasjon. Når du gir personlig identifiserbar informasjon til Programvaren gjennom en av nettstedene våre, vil den brukes for å oppfylle ditt spesifikke ønske. I de fleste tilfeller vil du få mulighet til å velge om du ønsker at Programvaren skal bruke denne informasjonen til ytterligere formål eller ikke. Programvaren forbeholder seg retten til å sende deg bulletiner og annen viktig informasjon om dine tjenester fra Programvaren. Hvis vi ikke får noen instruksjoner fra deg, kan Programvaren bruke informasjonen du gir for å informere deg om tilleggstjenester og produkter som tilbys av Programvarens familie av selskaper, Programvarens autoriserte agenter og andre tilbydere av varer og tjenester som Programvaren har et forhold til og som kan være av interesse for deg.

Eksemplene i disse materialene skal ikke tas som løfter eller garantier om inntekt. Inntektspotensialet avhenger helt av personen som bruker produktet vårt, ideer, teknikker og innsatsen som legges ned. Vi hevder ikke at dette er et «bli rik raskt»-system, og heller ikke bør du se det som det.

B. Ikke-personlig identifiserbar (generisk) informasjon:

Generelt samler programvaren automatisk inn noe generisk informasjon. Generisk informasjon avslører ikke identiteten til besøkende. Det inkluderer vanligvis informasjon om internettadressen til datamaskinen din, antall og frekvens av besøkende, og nettsider besøkt på programvaren. Programvaren samler inn denne informasjonen for å bestemme behovene for kundeservice og nettsiden. Vi oppnår dette ved å bruke visse teknologier, inkludert “informasjonskapsler” (en teknologi som kan brukes til å gi besøkende skreddersydd informasjon om programvarens tjenester). Programvaren kombinerer ikke informasjon som er samlet inn på denne måten med noen personlig identifiserbar informasjon. Du kan stille inn nettleseren din til å varsle deg når du mottar en informasjonskapsel, og du kan avvise den.

C. Ditt nettsted, server, oppslagstavler, forum, tredjepartssider som vertes av programvaren:

Informasjon du avslører i offentlig rom, inkludert på eventuelle oppslagstavler, chatte-rom eller nettsider Programvaren kan være vert for deg som en del av tjenestene til Programvaren din, er tilgjengelig for alle andre som besøker den plassen. Programvaren kan ikke beskytte informasjon du avslører på disse stedene. I tillegg inneholder Programvarens nettsteder lenker til nettsteder som tilhører tredjeparter som ikke er relatert til Programvaren. Programvaren kan ikke beskytte informasjon du kan avsløre på disse nettstedene, og anbefaler at du gjennomgår personvernerklæringene til de nettstedene du besøker.

D. Unntak og begrensninger:

Uavhengig av det ovennevnte og i samsvar med gjeldende lover samarbeider programvaren fullt ut med statlige, lokale og føderale tjenestemenn i enhver undersøkelse som angår innhold (inkludert personlige eller private elektroniske kommunikasjoner som sendes til programvaren) eller påståtte ulovlige aktiviteter fra enhver bruker av tjenesten, og tar rimelige tiltak for å beskytte sine eierrettigheter. I begrenset grad for å oppnå slikt samarbeid og tiltak, kan det være nødvendig for programvaren å avsløre personlig identifiserbar informasjon i samsvar med gjeldende lover. Videre kan programvaren velge å overvåke kommunikasjonsområder av enhver art for å tilfredsstille enhver lov, forskrift eller forespørsel fra myndighetene; hvis slik avsløring er nødvendig eller hensiktsmessig for å drive programvaren; eller for å beskytte rettighetene eller eiendommen til programvaren eller andre. I forbindelse med en potensiell salg eller overføring av noen av sine interesser i programvaren og programvaren og andre nettsteder som eies av selskapet, forbeholder programvaren seg retten til å selge eller overføre informasjonen din (inkludert, men ikke begrenset til navn, adresseinformasjon og annen informasjon du har gitt til programvaren) til en tredjepart som fokuserer sin virksomhet på kommunikasjonsprodukter eller -tjenester; som godtar å være programvarens etterfølger med hensyn til vedlikehold og beskyttelse av informasjon som samles inn og vedlikeholdes av programvaren; og som godtar forpliktelsene i denne retningslinjen.