Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ nám dáváte povolení posílat vám e-maily ohledně našich nabídek. Pokud se rozhodnete již neobdržívat žádné další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit na konci každého e-mailu.

Software ctí soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Tato zpráva o ochraně soukromí poskytuje upozornění na standardy a podmínky, na základě kterých Software chrání soukromí informací dodávaných návštěvníky stránek na světové síti internet, které jsou vlastněny a provozovány Softwarem, včetně softwaru a softwaru. Tato zpráva o ochraně soukromí poskytuje upozornění na praktiky sběru informací a způsoby, jak mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času změnit, takže se prosím pravidelně vracejte, abyste tuto informaci přezkoumali.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle dostává specifická data o návštěvnících svých webových stránek pouze tehdy, když tyto informace jsou poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci žádají o informace, nakupují nebo se přihlašují na služby, otevřou lístek s dotazem na zákaznickou podporu, poskytují informace v životopise pro pracovní příležitosti nebo nám zašlou e-mail. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití platební karty k platbě za služby, předložení životopisu nebo žádosti o určité typy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwarem prostřednictvím jednoho z našich webů, budou použity k plnění vaší konkrétní žádosti. Ve většině případů vám bude nabídnuta možnost vybrat, zda si přejete, nebo nechcete, aby Software tyto informace používal pro další účely. Software si vyhrazuje právo v souladu se svým uvážením zasílat bulletinu a další důležité informace o vašich službách od Softwaru. Pokud od vás nedostane žádné pokyny, může Software použít informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností Software, autorizovanými agenty Softwaru a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztahy a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako slib nebo záruku příjmů. Potenciál příjmu závisí zcela na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí. Toto nepředkládáme jako „schéma bohatnutí“, a ani byste na to neměli nahlížet takto.

B. Neosobně identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně Software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nedejí identitu návštěvníka. Obvykle zahrnuje informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky Software. Software tuto informaci shromažďuje za účelem omezení zákaznického servisu a webových stránek. K dosažení toho používá určité technologie, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách Softwaru). Software nepřidává informace získané tímto způsobem k žádným osobně identifikovatelným informacím. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte cookie, a můžete ji odmítnout.

C. Vaše Softwarové webové stránky hostované, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně jakéhokoli tabule, chatovací místnosti nebo webových stránek, které The Software poskytuje jako součást svých služeb, jsou dostupné pro kohokoli, kdo navštíví toto místo. The Software nedokáže zabezpečit žádné informace, které zveřejníte na těchto místech. Navíc webové stránky The Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které nejsou spojeny s The Software. The Software nedokáže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a Omezení:

Nechtením ani předchozím jednáním a v souladu s platnými zákony plně spolupracuje Software s místními, státními a federálními úředníky při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací předaných Softwaru) nebo předpokládanou nezákonnou činností jakéhokoli uživatele služby a přijímá opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelem splnění takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být Softwaru požadováno, aby zveřejnil osobní identifikovatelné informace. Kromě toho může Software vybrat dohled nad oblastmi komunikace kteréhokoli druhu, aby splnil jakýkoli zákon, nařízení nebo vládní žádost; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz Softwaru; nebo pro ochranu práv nebo majetku Softwaru nebo jiných subjektů. V souvislosti s možným prodejem nebo převodem zájmu o Softwaru a softwaru a dalších stránkách vlastněných společností si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezeně na jméno, adresní informace a další informace, které jste poskytli Softwaru) třetí straně, která se specializuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí, že bude nástupcem zájmu Softwaru ohledně údržby a ochrany informací shromážděných a spravovaných Softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o zásadách.