Политика за поверителност

Като кликнете на „Продължи“, ни давате разрешение да ви изпращаме имейли за нашите предложения. Ако решите да не получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време, като използвате опцията в долната част на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки човек, който посещава нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност предоставя информация за стандартите и условията, в рамките на които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в Глобалната мрежа, които са собственост на Софтуерът и се управляват от него, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност информира за нашите практики по събиране на информация и начините, по които вашата информация може да се използва. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Лични идентифицируеми данни:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация е предоставена доброволно, например когато посетителите ни поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят заявка за клиентска поддръжка, предоставят информация от резюмета си за възможности за работа или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато правите покупка, използвате кредитна карта за заплащане на услуги, изпращате своето резюме или поискате определени видове информация. Когато предоставите лична идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще получите възможност да изберете дали искате или не Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуера. Без инструкции от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставяте, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуерът, упълномощени агенти на Софтуерът и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има връзки и чиито предложения може да ви интересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалба. Възможността за печалба зависи изцяло от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и положените усилия. Не представяме това като „схема за бързо обогатяване“, и не трябва да го разглеждате като такава.

Б. Нелично-идентифицируема (Обща) информация:

Общо взето, софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Тя обикновено включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничена цел да установи нуждите от обслужване на клиентите и уебсайта. Това постигаме чрез използването на определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирана информация за услугите на софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с някоя самоличност-идентифицируема информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите бисквитка, и можете да я откажете.

C. Вашият уебсайт, хостинг, сървър, дъска за обяви, форум, сайтове на трети лица на софтуера:

Информацията, която разкривате на обществено място, включително всяка дъска, чат стая или уебсайт, който Софтуерът може да предостави за вас като част от услугите на Софтуерът, е достъпна за всеки друг, който посещава това място. Софтуерът не може да гарантира защитата на информацията, която разкривате на тези места. В допълнение, уебсайтовете на Софтуерът съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни независими от Софтуерът. Софтуерът не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Без пренебрегване на посоченото и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът напълно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи по всяко разследване, свързано със съдържанието (включително лични или частни електронни комуникации, предадени на Софтуера) или предполагаеми незаконни дейности от страна на потребител на Услугата и предприема разумни мерки, за да защити своите собствени права. За ограничените цели на постигане на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, може да бъде наложено на Софтуера да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, Софтуерът може да избере да следи областите на комуникация от всякакъв вид, за да удовлетвори всяко законово изискване, регулация или искане от страна на правителството; ако такава разкриване е необходимо или подходящо за използването на Софтуера; или за да защити правата или имуществото на Софтуера или други хора. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на всяко от своите права върху Софтуера и на Софтуера и други сайтове, притежавани от компанията, Софтуерът запазва правото си да продава или прехвърля Вашата информация (включително, но без да се ограничава до име, адресна информация и друга информация, предоставена от Вас на Софтуера) на трето лице, което се занимава с комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на Софтуера по отношение на поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от Софтуера; и се съгласява със задълженията, изложени в тази политика.