Privacybeleid

Door op l o g o d e t o gt o d en c o i t e e n e t e e e c r e e t “, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u altijd op elk moment uitschrijven onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elk individu dat onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van de informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelpraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt doorgaans specifieke gegevens over de bezoekers van haar website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie opvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupportticket openen, hun cv verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te selecteren of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, bulletins en andere belangrijke informatie over uw software-services te sturen. Zonder enige instructies van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de familie van bedrijven van de software, geautoriseerde agenten van de software, en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij stellen dit niet voor als een ‘snel rijk worden’-schema, en dat zou u ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt weigeren het te accepteren.

C. Uw De op software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een bulletin board, chatroom of de website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beveiligen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites van derden die geen verband houden met de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan om het privacybeleid van die sites te bekijken die u bezoekt.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving werkt de software volledig samen met overheidsfunctionarissen op staats-, lokaal en federaal niveau bij elk onderzoek met betrekking tot elk content (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie verzonden naar de software) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan het zijn dat de software verplicht is om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Daarnaast kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van elke soort te controleren om te voldoen aan enige wet, regulering of verzoek van de overheid; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of geschikt is voor het functioneren van de software; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; instemt om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en instemt met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.