Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke individuele bezoeker van onze websites. Deze privacyverklaring biedt informatie over de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van de door bezoekers verstrekte informatie beschermt op websites die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief The Software en The Software. Deze privacyverklaring geeft informatie over onze praktijken voor het verzamelen van informatie en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Deze beleidsregels kunnen van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig deze informatie.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, services kopen of inschrijven, een klantondersteuningsvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor services te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie te sturen over uw The Software-services. Zonder enige instructies van u kan De Software de informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de The Software-familie van bedrijven, geautoriseerde agenten van De Software en andere goederen- en dienstverleners waarmee De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden beschouwd als een belofte of garantie op inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. We stellen dit niet voor als een ‘snel rijk worden’-schema, en u moet het ook niet zo bekijken.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch wat generieke informatie. Generieke informatie onthult de identiteit van de bezoeker niet. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften vast te stellen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software services te voorzien). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, externe websites:

Informatie die u openbaar maakt in een openbare ruimte, inclusief op een prikbord, chatroom of website die De Software voor u host als onderdeel van uw The Software-diensten, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten de websites van De Software links naar sites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met De Software. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren bij elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie verzonden naar de software) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om zijn eigendomsrechten te beschermen. Met het oog op het bereiken van deze samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan het nodig zijn dat de software persoonlijk identificeerbare informatie openbaar moet maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan elke wet, voorschrift of overheidsverzoek; indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is voor het gebruik van de software; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van zijn belangen in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u hebt verstrekt aan de software) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat met het opvolgen van de software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die is verzameld en onderhouden door de software; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.