Polisi Privasi

Dengan mengklik “Teruskan”, anda memberi kami kebenaran untuk menghantar emel kepada anda mengenai tawaran kami. Jika anda tidak mahu menerima lagi emel-emel tersebut, anda boleh pilih untuk tidak menerima pada bila-bila masa di bahagian bawah setiap emel.

Perisian menghormati privasi setiap individu yang melawat laman web kami. Penyata privasi ini memberikan notis tentang piawaian dan terma di bawah mana Perisian melindungi privasi maklumat yang diberi oleh pengunjung ke laman web di Internet yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perisian, termasuk Perisian dan Perisian. Penyata privasi ini memberikan notis tentang amalan pengumpulan maklumat kami dan cara yang maklumat anda boleh digunakan. Dasar ini mungkin berubah dari masa ke masa, oleh itu sila semak secara berkala untuk menilai maklumat ini.

A. Maklumat Peribadi yang boleh dikenal pasti:

Perisian ini biasanya menerima data spesifik tentang pengunjung laman webnya hanya apabila maklumat tersebut diberikan secara sukarela, seperti apabila pengunjung kami meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, menyediakan maklumat resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Sudah tentu, beberapa aktiviti ini memerlukan anda memberikan maklumat kepada kami, seperti apabila anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti kepada Perisian ini melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan anda yang khusus. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberikan peluang untuk memilih sama ada anda ingin atau tidak mahu Perisian ini menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian ini berhak, atas budi bicaranya, untuk menghantar bahan pengumuman dan maklumat penting lain mengenai perkhidmatan Perisian ini kepada anda. Jika tiada arahan daripada anda, Perisian ini boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memberitahu anda tentang perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga syarikat Perisian ini, ejen- ejen yang diberi kuasa oleh Perisian ini, dan pembekal barangan dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan Perisian ini dan penawarannya mungkin menarik minat anda.

Contoh-contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan sepenuhnya bergantung kepada individu yang menggunakan produk, idea, teknik kami dan usaha yang diberikan. Kami tidak mengaku ini sebagai “skema menjana kekayaan”, dan anda juga tidak boleh melihatnya sebagai sedemikian.

B. Maklumat Tidak-Dikenalpasti (Generic):

Secara umum, Perisian ini mengumpulkan beberapa maklumat generik secara automatik. Maklumat generik tidak mendedahkan identiti pengunjung. Biasanya, ia termasuk maklumat tentang alamat Internet yang ditugaskan kepada komputer anda, jumlah dan kekerapan pengunjung, dan laman-laman The Software yang dikunjungi. Perisian ini mengumpul maklumat ini untuk tujuan terhad menentukan perkhidmatan pelanggan dan keperluan laman web. Kami melakukannya dengan menggunakan teknologi tertentu, termasuk ‘cookies’ (teknologi yang boleh digunakan untuk memberikan maklumat yang disesuaikan kepada pengunjung mengenai perkhidmatan The Software). Perisian ini tidak menggabungkan maklumat yang dikumpul dengan cara ini dengan sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti. Anda boleh mengatur penyemak imbas anda untuk memberi anda pemberitahuan apabila anda menerima ‘cookie’ dan anda boleh menolakkannya.

C. Anda Laman Web berhoskan Perisian, pelayan, papan buletin, forum, Laman-Laman Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk di papan buletin mana-mana, bilik sembang, atau laman web The Software yang mungkin dihoskan untuk anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan The Software anda, tersedia kepada sesiapa sahaja yang melawat ruang tersebut. The Software tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda dedahkan di lokasi-lokasi ini. Selain itu, laman web The Software mengandungi pautan ke laman-laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan The Software. The Software tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman-laman web ini dan mengesyorkan agar anda mengkaji kenyataan dasar privasi laman-laman web tersebut yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had-had:

Walaupun demikian dan mematuhi undang-undang yang relevan, Perisian ini bekerjasama sepenuhnya dengan pegawai negeri, tempatan, dan persekutuan dalam siasatan apa pun yang berkaitan dengan sebarang kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau persendirian yang dihantar kepada Perisian) atau aktiviti haram yang didakwa oleh pengguna Perkhidmatan, dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi hak-hak miliknya. Untuk tujuan terhad bagi melaksanakan kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan mematuhi undang-undang yang relevan, Perisian ini mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti. Selain itu, Perisian ini mungkin memilih untuk memantau kawasan komunikasi apa pun untuk memenuhi undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan tersebut diperlukan atau sesuai untuk beroperasi Perisian ini; atau untuk melindungi hak-hak atau harta Perisian ini atau pihak lain. Berkaitan dengan jualan atau pemindahan potensi kepentingan mana-mana sahamnya dalam Perisian ini dan Perisian ini dan laman web lain yang dimiliki oleh syarikat, Perisian ini berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian ini) kepada pihak ketiga yang menumpukan perniagaannya dalam produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju untuk menjadi pengganti kepentingan Perisian ini berkenaan dengan penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpul dan dijaga oleh Perisian ini; dan bersetuju dengan obligasi penyata dasar ini.