Zásady ochrany osobných údajov

Ak kliknete na tlačidlo “Pokračovať”, udeľujete nám povolenie posielavať vám e-maily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete neprijímať ďalšie e-maily, kedykoľvek sa môžete odhlásiť na spodku každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznam o štandardoch a podmienkach, pod ktorými Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované spoločnosťou Softvér, vrátane spoločnosti Softvér a spoločnosti Softvér. Táto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznam o našich postupoch pri zberu informácií a o spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže čas od času meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie znovu.

A. Osobne identifikovateľné informácie:

Softvér sa zvyčajne dozvedá o konkrétnych údajoch o návštevníkoch svojich webových stránok iba vtedy, keď tieto informácie poskytnú dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci žiadajú o informácie, nakupujú alebo sa prihlasujú na služby, otvárajú si lístok s otázkou podpory zákazníka, poskytujú informácie v životopise o príležitostiach zamestnania alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto činností vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď niečo kupujete, platíte za služby kreditnou kartou, odošlete svoj životopis alebo požiadate o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú sa používať na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. Väčšinou budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby softvér používal tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo, vo svojom uvážení, posielať vám bulletiny a ďalšie dôležité informácie o vašich službách softvéru. Ak nedostane žiadne pokyny od vás, softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktov ponúkaných skupinou spoločností softvéru, povolených agentmi softvéru a poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými má softvér vzťah a ktorých ponuka by pre vás mohla byť zaujímavá.

Príklady uvedené v týchto materiáloch nemožno brať ako záruku alebo záruku o výdavkoch. Potenciál zarábania je úplne závislý na osobe, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie vynaložené na to. Toto nepovažujeme za ‘získate bohatstvo’ a nemali by ste to tak vnímať.

B. Informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné (všeobecné):

Všeobecne platí, že softvér automaticky zbiera niektoré generické informácie. Generické informácie neodhalia totožnosť návštevníka. Zvyčajne zahŕňa informácie o internetovej adrese pridanej k vášmu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky softvéru. Softvér zbiera tieto informácie za obmedzeným účelom stanovenia potrieb zákazníckej podpory a webových stránok. To dosahujeme pomocou určitých technológií, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže slúžiť na poskytnutie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách softvéru). Softvér nekombinuje informácie zozbierané touto metódou s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Vo svojom prehliadači si môžete nastaviť upozornenie, keď dostanete „cookie“, a môžete ho odmietnuť.

C. Vaša softvérovo hostovaná webová stránka, server, nástenky, fórum, webové stránky tretích strán:

Informácie, ktoré uverejníte na verejnom priestore, vrátane akejkoľvek nástenky, miestnosti na rozhovor alebo webových stránok, ktoré Software môže pre Vás hostiť ako súčasť jeho služieb, sú dostupné pre kohokoľvek, kto navštívi daný priestor. Softvér nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré uvediete na týchto miestach. Okrem toho webové stránky Softvéru obsahujú odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú spojené so Softvérom. Softvér nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete uverejniť na týchto stránkach, a odporúča sa prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nepričakovano in v skladu z veljavnimi zakoni programska oprema v celoti sodeluje s pristojnimi državnimi, lokalnimi in zveznimi organi pri preiskavi v zvezi z vsebino (vključno z osebnimi ali zasebnimi elektronskimi sporočili, poslanimi programski opremi) ali domnevnimi nezakonitimi dejavnostmi katerega koli uporabnika storitve, ter sprejema razumne ukrepe za varovanje lastnih pravic. Za omejeno namenjeno izpolnitev takega sodelovanja in sprejetih ukrepov ter v skladu z veljavnimi zakoni se lahko zahteva, da programska oprema razkrije osebno prepoznavne informacije. Poleg tega se programska oprema lahko odloči spremljati področja komunikacije katere koli vrste, da bi zadostila zakonom, predpisom ali zahtevam vlade; če je takšna razkritje potrebno ali primerno za delovanje programske opreme; ali za zaščito pravic ali lastnine programske opreme ali drugih. V zvezi z morebitno prodajo ali prenosom katerega koli interesa v programskega opremo in programske opreme ter drugih spletnih mest, ki jih ima podjetje, si programska oprema pridržuje pravico, da proda ali prenese vaše informacije (vključno, vendar ne omejeno na ime, naslovne informacije in druge informacije, ki ste jih posredovali programski opremi) tretji osebi, ki se osredotoča na poslovanje v komunikacijskih izdelkih ali storitvah; se strinja, da bo programska oprema naslednica prenosa pravic in obveznosti v zvezi z zbiranjem in varovanjem informacij, zbranih in vzdrževanih s strani programske opreme; in se strinja z obveznostmi tega izjavnega obeh.